You are here

POSTOPERATİF AĞRI YÖNETİMİ VE ALTERNATİF UYGULAMALAR

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (Original Language): 
Ağrı, ameliyat sonrası yakınmaların başında gelir. Postoperatif ağrı, cerrahi travma ile başlayan , giderek azalan ve doku iyileşmesi ile sonlanan akut bir ağrıdır. Postoperatif ağrı yönetiminde, farmakolojik yöntemler, cerrahi yöntemler ve nonfarmakolojik yöntemler kullanılır. Nonfarmakolojik yöntemler son yıllarda kullanımı yaygınlaşan ve alternatif ya da tamamlayıcı yöntemler olarak da adlandırılan uygulamalardır.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1-
Kocama
n G. Ağrı, hemşirelik yaklaşımları. Saray medikal yayınları izmir 1994
2-
Özbayı
r T. Ağrı yönetimi ve hemşirelik bakımı. Ulusal Cerrahi Kongresi Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Panel ve Bildirileri Kongre Kitabı. 15-19 Mayıs Antalya,2002
3-
Uya
r M. Ulusal Cerrahi Kongresi Cerrahi Hemşireliği Seksiyonu Panel ve Bildirileri Kongre Kitabı. 15-19 Mayıs Antalya 2002
4- Coll MA.Jemel R M.,Mead D. Postoperative pain assesment tools in day surgery: literature review. J Adv Nurs 46;2, 2004
5- Mac Lellan K Postoperative pain: Strategy for improving patient experiences. J Adv Nurs
46;2, 2004
6- Musclow SL.,Sawhney M., Watt-Watson J. The emerging role of advanced nursing practice in acute pain management throughout Canada. Clinical Nurse Specialist 16 ,2002
7- Seers K., Carroll D. Relaxation techniques for acute pain management : a sistematic review. JAdv Nurs 27;3,1998
8- Chung I et al. Nurses' assesment of postoperative pain. J.Korean Med Sc, 16, 2001
9-
Et
i Aslan F. Ağrı değerlendirme yöntemleri. Cumhuriyet Üni.Hemşirelik Yüksekokulu Derg.6;1, 2002
10- Twycross A. Educating nurses about pain management. Journal of Clinical Nursing 11;6,
2002
11-
Çelebioğl
u A., Polat S. Yenidoğanda ağrı değerlendirmesi Sendrom 16;4, 2004
12- Sileen A.,Heston RN. Clock Watchers.Healthcare Professional Version. http//adult pain.nursing.uiowa.edu
13-
Uğurl
u AG. Cerrahi Girişim deneyimi Olan ve Olmayan Erişkin Bireylerin Geleneksel Ağrı geçirme Yaklaşımlarının Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı.Istanbul ,2002
14- Doody SB.,Smith C.,Webb J. Nonpharmacologic interventions for pain management Crit Care Nurs Clin North Am 3;1, 1991
15- Petry JJ. Surgery and complementary therapies; a review. Alternative Therapies. 11 ;6, 2002
16- Va / DoD Clinical practice guideline for the management of post-operative pain.www.moving-lines.com
17- Carroll C.et al. Pain Management . American Journal of Critical Care 8 ;2,1999
18- Good M et al. Relaxation and music to reduce postsurgical pain.J Adv Nurs 33;2, 2001
19- Good M., Moore SM. Clinical practice guidelines as a new search of middle-range theory: focus on acute pain . Nursing Outlook 44, 1996
20- Nixon M et al. Expanding the nursing repertoire: The effect of massage on post-operative pain . J Adv Nurs 14;3,1997

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com