You are here

1960 İHTİLALİ SONRASI İLK YEREL SEÇİMLERDEN, 1980 DARBESİ SONRASI İLK YEREL SEÇİMLERİ KAPSAYAN SÜREÇTE, YEREL SEÇİM SONUÇLARI TEMELİNDE SAMSUN’UN SİYASİ YAPISI

SOCIO-POLITICAL STRUCTURE OF SAMSUN AT THE BASES OF THE RESULTS OF THE LOCAL ELECTIONS SINCE 1960’S UP TO 1980’S.

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
This study aims to analyze socio-political structure of Samsun at the basis of the results of Turkish Local elections since 1963 up to 1984. Also, the place of Samsun in the Turkish political life will be examined, and the similarities-differences with the whole Turkish society will be discussed. Documentary and historical research techniques will be used during the study.
Abstract (Original Language): 
Çalışmada, siyaset sosyolojisinin yöntem ve teknikleri kullanılarak, yapısal-işlevselci bir bakış açısından hareketle, 1960 İhtilali’nden sonra gerçekleştirilen ilk yerel seçimlerden 1980 Askeri Darbesi sonrası gerçekleştirilen ilk yerel seçimlere kadar geçen süreç içinde Samsun’un siyasi yapısı ve Türkiye’nin genel siyasi yapısı içindeki yerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Bir başka anlatımla bu süreç içinde Samsun’da siyasi erkin oluşumu, şekillenişi, işleyiş ve değişim düzenliliklerinin araştırılması ve topyekün Türk toplumu içindeki yerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amacı gerçekleştirmek için 27 Mayıs 1960 İhtilali sonrasında gerçekleştirilen ilk yerel seçimler başlangıç alınarak, 12 Eylül 1980 Darbesi sonrasında gerçekleştirilen ilk yerel seçimleri de kapsayan süreç araştırma kapsamına dahil edildi. Bu süreç içinde gerçekleştirilen 5 yerel seçim sonuçları incelenerek, Samsun’un siyasi yapısının oluşumu, değişim düzenlilikleri ve bu süreç içinde siyasi gücün dağılımı konusu genel hatları ile irdelenecek.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

AHMAD, F. (1993), The Making of Modern Turkey, London: Routledge.
AKBULUT Örsan, 2006-a, Seçim Sonuçlarının Değerlendirmesi 1963 Yılı Raporu, TODAİEYERELNET,
07.02.2006, http://www.yerelnet.org.tr/secimler/secim_analizleri1963.php
AKBULUT Örsan, 2006-b, Seçim Sonuçlarının Değerlendirmesi 1968 Yılı Raporu, TODAİEYERELNET,
07.02.2006, ,http://www.yerelnet.org.tr/secimler/secim_analizleri1968.php
AKSOY Mustafa, 2000, Sosyoloji ve Sosyal Bilimlere Giriş, Alfa Yayınları, İstanbul.
ALBAYRAK Mustafa, 2004, Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti, Phoenix Yayınları,Ankara.
ALTUNIŞIK Remzi (vd.), 2004, Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (SPSS Uygulamalı),
Sakarya Kitabevi, Sakarya.
ARSLAN, A. 2005-a, Tek Partili Dönem Ve Çok Partili Dönem Türk Siyasi Elitlerinin
Toplumsal Profillerinin Karşılaştırmalı İncelemesi, “İş-Güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan
Kaynakları Dergisi, cilt: 7, Sayı: 1, 8.3.2005, http://www.isguc.org/arc_view.php?ex=240
ARSLAN, A. 2005-b, "The Evaluation Of Parliamentary Democracy In Turkey And Turkish
Political Elites". Historia Actual On-Line, (Contemporary History Association – Asociacion De
Historia Actual) v. 3, n. 6, y. 2005, Spain (Revısta Electrónıca «Hıstorıa Actual On-Lıne», Año
III, Nº 6, Invıerno 2005), 08.03.2005 http://www.hapress.com/abst.php?a=n06a10
ARSLAN, A. 2005-c, “1995’ten Günümüze Türk Siyasi Elitlerinin Sosyolojik Analizi”, III.
Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kırgızistan Celalabad Kommersiyalık
Enstitüsü – Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabad-Kırgızistan, 5-9 Haziran
2005.
ARSLAN, A. 2004, Türk İktidar Seçkinleri, Kırgızistan Kommersiyalık Enstitüsü, Akademik
Bakış, Türk Dünyası Celalabad İşletme Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 3,
ss. 1-9, Kırgızistan, http://www.tdcif.org/a_view.php?pg=arc_view&ex=13
ARSLAN, A. 2003-a, Eşitsizliğin Teorik Temelleri: Elit Teorisi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2003-2, ss. 115-135, Kocaeli.
ARSLAN, A. 2003-b, Türkiye’nin Siyasi ve Toplumsal Değişme Sürecinde Ordu ve Türk
Askeri Elitleri, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi (Journal of Sociological Research), Cilt: 6,
Sayı: 1, Bahar 2003, ss. 5-28, Ankara.
AYATA Ayşe Güneş, 1992, Cumhuriyet Halk Partisi: Örgüt ve İdeoloji, Gündoğan
Yayınları, Ankara.
AZPURU Dinorah, 2005, The General Elections in Guatemala, December 2003, Electoral
Studies, Volume: 24, Pp. 143-149.
BACHRACH, P. & Baratz, M., 1962, Two Faces of Power, American Political Science Review,
Vol. 56.
BAYRAMOĞLU Sonay, 2006-a, Seçim Sonuçlarının Değerlendirmesi 1994 Yılı Raporu ,
YERELNET, 01.03.2006 http://www.yerelnet.org.tr/secimler/secim_analizleri1994.php
BAYRAMOĞLU Sonay, 2006-b, Seçim Sonuçlarının Değerlendirmesi 1999 Yılı Raporu,
YERELNET, 16.02.20006, http://www.yerelnet.org.tr/secimler/secim_analizleri1999.php
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com
D. Ali Arslan: 1960 Ihtilali Sonrasi Ilk Yerel Seçimlerden, 1980 Darbesi Sonrası Ilk Yerel
Seçimleri Kapsayan Süreçte, Yerel Seçim Sonuçlari Temelinde Samsun’un Siyasi Yapisi
17
BULMER Martin, 1994, Sociological Research Methods : Macmillan, London.
BÜYÜK LAROUSSE, Sözlük ve Ansiklopedisi, Cilt: 3, Ss. 1599-1600. Interpress, İstanbul.
COLOMER Joseph M., 2005, The Genral Election in Spain, March 2003, Electoral Studies,
Volume: 24, Pp. 149-153.
COULSON Andrew, 2004, Local Politics, Central Power: The Future of Representative Local
Government in Englang, Local Government Studies, Volume: 30, No: 4, Pp. 467-480.
ÇEÇEN Anıl, 2000, İnsan Hakları, Savaş Yayınevi, Ankara.
DAHL R., 1961, Who Governs?, New Haven, Yale UP.
DARDANELLİ Paolo, 2005, The Parliamentary & Executive Elections in Switzerland 2003,
Electoral Studies, Volume: 24, Pp. 124-129.
DUVERGER Maurice, 1993, Siyasi partiler, Bilgi Yayınevi, Ankara.
FREY Frederic, 1965, The Turkish Political Elite, Massachusetts: MIT Press.
GILBERT Nigel, 1994, Researching Social Life, Sage, London.
GAME Chris, 2004, Local Elections in Britain, Local Government Studies, Volume: 30, No: 2,
Pp. 276-280.
GREEN Donald P. (vd), 2003, Getting Out the Vote in Local Election: Results from Six Doorto-
Door Canvassing Experiments, The Journal of Politics, Volume: 65, No: 4, Pp. 1083-1096.
GLASGOW, Matt, 2005, Voting Behavior and the Electoral Context of Government Formation,
Elsevioer Electoral Studies, Volume: 24, Pp. 245-264.
GOLDER, Garrett & Alvarez, Michael, 2005, Democratic Electoral Systems Around the World,
Elsevioer Electoral Studies, Volume: 24, Pp. 103-121.
JONES Stephen, 2005, Presidential and Parliamentary Elections in Georgia, 2004, Electoral
Studies, Volume: 24, Pp. 303-311.
KIRÇAK, C. (1993), Türkiye'de Gericilik 1950-1990, Ankara: İmge.
KIŞLALI, Ahmet Taner 1994, Kemalizm, Laiklik ve Demokrasi, Ankara: İmge.
KİLİ, Suna 1976, Cumhuriyet Halk Partisi'nde Gelişmeler 1960-1975, İstanbul: Boğaziçi
Üniversitesi.
LeDUC Lavrence, 2005, The Federal Election in Canada, Electoral Studies, Volume: 24, Pp.
338-343.
RALLINGS Colin (vd.), 2005, Trends in Local Elections in Britain, 1975-2003, Local
Government Studies, Volume: 31, No: 4, Pp. 393-413.
RYBAR Mark, 2005, The Presidential Election in Slovakia, April 2004, Electoral Studies,
Volume: 24, Pp. 333-338.
SAGAS Ernesto, 2005, The 2004 Presidential Election in the Dominican Republic, Electoral
Studies, Volume: 24, Pp. 156-160.
SCHAAP Ross D, 2005, The House of Representatives’ Election in Japan, November 2003,
Electoral Studies, Volume: 24, Pp. 136-140.
SULLIVAN Michael, 2005, The Legislative Elections in Indonesia, April 2004, Electoral
Studies, Volume: 24, Pp. 326-332.
ŞENER Mustafa, 2006, TODAİE Seçim Sonuçları Değerlendirmesi 1984 Yılı Raporu,
YerelNET, 28.02.06 http://www.yerelnet.org.tr/secimler/secim_analizleri1984.php
TALANG Chanintira na, 2003, The Parliamentary Election in Cambodia, July 2003, Electoral
Studies, Volume: 24, Pp. 130-135.
TEZİÇ Erdoğan, 1976, Siyasi partiler : 100 soruda, Gerçek Yayınevi, İstanbul.
TODAİE, 2006-a, Konya İli 2004 Yılı Yerel Seçim Sonuçları, YerelNET, 26.12.05,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/il_secim.php?ilid=42&yil=2004&bbb=47...
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com
D. Ali Arslan: 1960 Ihtilali Sonrasi Ilk Yerel Seçimlerden, 1980 Darbesi Sonrası Ilk Yerel
Seçimleri Kapsayan Süreçte, Yerel Seçim Sonuçlari Temelinde Samsun’un Siyasi Yapisi
18
WONG Chin-Huat, 2005, The Federal and State Elections in Malaysia, November 2003,
Electoral Studies, Volume: 24, Pp. 311-315.
YUVAL Fany & Herne Kaisa, 2005, Sophisticated Behavior Under Majoritarian and Non-
Majoritarian Voting Procedures, Political Behavior, Volume: 27, Number: 3, Pp. 217-237.
YAYMAN Hüseyin, 2006-a, TODAİE Seçim Sonuçları Değerlendirmesi 1973 Yılı Raporu,
YerelNET, 26.02.06 http://www.yerelnet.org.tr/secimler/secim_analizleri1973.php
YAYMAN Hüseyin, 2006-b, TODAİE Seçim Sonuçları Değerlendirmesi 1977 Yılı Raporu,
YerelNET, 26.02.06, http://www.yerelnet.org.tr/secimler/secim_analizleri1977.php
YERELNET, 2006-a, 1963 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 14.02.2006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/il_secim.php?ilid=55&yil=1963
YERELNET, 2006-b, 1968 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 14.02.2006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/index.php?tur=&yil=1968
YERELNET, 2006-c, 1968 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 14.02.2006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/il_secim.php?ilid=55&yil=1968
YERELNET, 2006-d, 1973 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 15.02.2006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/index.php?tur=&yil=1973
YERELNET, 2006-e, 1973 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 15.02.2006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/il_secim.php?ilid=55&yil=1973#yil
YERELNET, 2006-f, 1977 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 15.02.2006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/index.php?tur=&yil=1977
YERELNET, 2006-g, 1977 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 15.02.2006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/il_secim.php?ilid=55&yil=1977
YERELNET, 2006-h, 1984 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 16.02.2006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/index.php?tur=&yil=1984
YERELNET, 2006-ı, 1984 Yerel Seçim Sonuçları, TODAİE 16.02.2006,
http://www.yerelnet.org.tr/secimler/il_secim.php?ilid=55&yil=1984
YETKİN, Çetin 1992, Askeri Darbeler ve Amerika, Ankara: Ümit Yay.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com