You are here

Dünya’da ve Türkiye’de yeni bir pazarın doğuşu, gelişimi ve paylaşımı: “Hidrojen enerjisi ve hidrojen teknolojisi ürünleri” pazarı

The birth, growth, and share of a new market in the world and in Turkey: ‘Hydrogen energy and hydrogen technology products’ market

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
While the needs for energy continuously increase, the searches for new energy sources are also intensified. In the last hundred or hundred and fifty years, there has been a gradual shift from coal to petroleum, and from petroleum to natural gas. This transition process to alternative energies is expected to continue. The next phase is expected to be the ‘hydrogen’ as the source of primary energy in the near future. It is estimated that the current energy sources such as petroleum and natural gas last for about 60 years. However, there is an ongoing research and development (R&D) activities focused on alternative energy sources. At present, hydrogen energy looks the closest alternative to be used because of variety of reasons. The existing fossil fuels (coal, petroleum, and natural gas) has limited potential but hydrogen has unlimited production capability, it can be transferred easily and safely, and can be used in variety of different areas including industry, residential and transportation. It is also safe, clean and environmentally friendly. All these features have made hydrogen energy as one of the most popular sources of energy for the future. World’s leading firms and research institutions have focused on R&D activities and have spent considerable financial resources and efforts in order to catch or lead the developments in the area regarding the existing technological developments in the area and size of the market potential in the world. Leading countries have taken role in the process of technology development with considerable financial supports. Even at present, the market has reached to a considerable size, into which many national and international companies have launched variety of products. In such conditions, many countries and firms are trying hard to have the largest share from it. This study investigates the birth, growth, and share of the world and Turkish hydrogen markets with respect to the current literature.
Abstract (Original Language): 
Dünyadaki enerji ihtiyacı giderek artarken, alternatif enerji kaynaklarının arayışı da devam etmektedir. Son yüz-yüz elli yıldır temel enerji kaynağı olarak, kömürden petrole, petrolden doğal gaza tedrici bir geçiş gözlenmekte ve bu geçişin hidrojenle devam etmesi beklenmektedir. Mevcut enerji kaynaklarının 60 yıl sonra sona ereceği tahmin edilmektedir. Buna karşın, dünyanın bir ülkesinde alternatif enerji kaynakları konusunda yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Hidrojen enerjisi, mevcut kaynakların kısıtlı ömrü, hidrojenin sınırsız bir enerji kaynağı olması, kolayca ve güvenli olarak taşınabilmesi, sanayide, evlerde ve taşıtlarda kullanılabilmesi, kullanımı sonucu da sadece su oluşması bununla birlikte diğer fosil yakıtlarla da rekabet edebilecek düzeyde olması onu en önemli alternatif enerji kaynağı durumuna getirmiştir. Hidrojen enerjisinin söz konusu mevcut özellikleri, hidrojen teknolojisi alanındaki ilerlemeler ve enerji pazarının büyüklüğü, ülkelerin ve dünyanın önde gelen firmalarının bu pazara odaklanmalarına neden olmuştur. Ülkeler ve uluslararası firmalar dünya hidrojen pazarından daha fazla pay alabilmek için yoğun bir AR-GE çabası içerisine girmişler ve bu pazara sunacakları ürünleri geliştirmek için büyük yatırımlara girişmişlerdir. Hidrojen ve hidrojen teknolojileri pazarı mevcut durumda bile büyük bir hacme ulaşmış, birçok uluslar arası firma çok çeşitli ürünlerle bu pazarda yerini almış durumdadır. Bu çalışma, -yeni bir pazar olarak- dünya hidrojen pazarının doğuşu, gelişimi ve paylaşımı konusunu incelemekte ve Türkiye hidrojen enerjisi pazarındaki gelişmeleri özetlemektedir.

REFERENCES

References: 

Abaoud, H., Steeb, H., The German-Saudi HYSOLAR Program, International Journal of Hydrogen Energy, Volume 23, Issue 6, pp. 445–449, 1998
Adamson, K. A., Korean Fuel Cell and Hydrogen R&D Targets and Funding, Fuel Cell Today, 2005a, (www.fuelcelltoday.com, Erişim: 30 Nisan 2007)
Adamson, K. A., Fuel Cell Today Market Survey: Small Stationary Applications, Fuel Cell Today, 2005b, (www.fuelcelltoday.com, Erişim: 30 Nisan 2007)
Adamson, K. A., Fuel Cell Today Market Survey: Niche Transport (Part I), Fuel Cell Today, 2005c, (www.fuelcelltoday.com, Erişim: 30 Nisan 2007)
Adamson, K. A. Crawley, G., Fuel Cell Today 2006 Worldwide Survey, Fuel Cell Today, January, 2006, (www.fuelcelltoday.com, Erişim: 30 Haziran 2007)
Baretto, L. Makihira, A. Riahi, K., The Hydrogen Economy in the 21st Century: A Sustainable Development Scenario, International Journal of Hydrogen Energy, pp: 267-284, 2003
BilgiUstam, Hidrojen Yakıt Pilinin Kullanım Alanları ve Dünya Üzerindeki Gelişimi, Mayıs 2007, (http://www.bilgiustam.com/?p=186, Erişim: 30 Haziran 2007).
Bossel, U. Eliasson, B. Taylor, G., The Future of the Hydrogen Economy:Bright or Bleak?, Proceedings, The Fuel Cell World, 2005, (http://planetforlife.com/pdffiles/h2report.pdf Erişim: 30 Haziran 2007)
Breakthrough Technologies Institute, Fuel Cells for Portable Power: Markets, Manufacture and Cost, Fuel Cells Final Report (R4), Darnell Group Inc. (909) 279-6684, Washington DC, 2003, (www.fuelcells.org, Erişim: 30 Nisan 2007)
Cabtree, G.W., Dresselhaus, M.S., Buchanen, M.V., The Hydrogen Economy, American Institute of Physics, 2004.
Cherry, R. S., A Hydrogen Utopia?, International Journal of Hydrogen Energy, 2004.
Çetinkaya, M. ve Karaosmanoğlu, F., Yakıt Pili, Tesisat Mühendisliği Dergisi, Mayıs – Haziran, 2004, (www.mmoistanbul.org/yayin/Scripts/prodView.asp?idproduct=309, Erişim: 30 Mayıs 2007)
Devlet Planlama Teşkilatı, Elektrik Enerjisi Özel İhtisas Raporu, Ankara, 2001, (http://ekutup.dpt.gov.tr/enerji/oik585.pdf, Erişim: 30 Mayıs 2007)
Dunn, S., Hydrogen Futures: Toward a Sustainable Energy System, International Journal of Hydrogen Energy 27, pp: 235 – 264, 2002.
Emir, M., Enerji Taşıyıcısı Olarak Hidrojen Gazı Elde Ediliş Yöntemleri Ve Kullanım Olanakları, 2005, (http://sifirforum.net/forum/siyaset/hidrojen_enerjisi-t6557.0.html, Erişim: 25 Mayıs 2007).
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2006 Yılı Bütçesi, (http://www.enerji.gov.tr/belge/butce.doc, Erişim: 5 Temmuz 2007).
Eniş, A., Enerji Politikaları: Yerli, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları, TMMOB Makine Mühendisleri Odası “Enerji Politikaları; Yerli, Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları” Raporu Özeti, 2006,
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com
Cihat Polat, Nurcan Kılınç: Dünya’da ve Türkiye’de yeni bir pazarın doğuşu, gelişimi ve paylaşımı:
”Hidrojen ve hidrojen teknolojisi ürünleri” pazarı
26
(http://www.emo.org.tr/resimler/etkinlikbildirileri/c5689792e08eb2e_ek.pdf, Erişim: 18 Temmuz 2007).
Ersöz, A., Alternatif Enerji Teknolojilerinde Mevcut Durum ve Gelişmeler, Tübitak MAM Enerji Enstitüsü, 2006, (http://www.eie.gov.tr/duyurular/EV/EV_etkinlik/2006_bildiriler/OturumV/A..., Erişim: 18 Temmuz 2007).
Ertürk, F., Türkiye’nin Alternatif Enerji Kaynakları İçinde Nükleer Enerjinin Yeri Ve Önemi, İstanbul 2006, (http://www.tasam.org/modules.php?name=News&file=article&sid=267, Erişim: 25 Mayıs 2007)
Evans, M., Energy Research and Development in Italy, 1999, (http://energytrends.pnl.gov/italy/it005.htm, Erişim: 25 Mayıs 2007)
Feller, G., Hydrogen Power in China, 2004, (http://www.ecoworld.com/home/articles2.cfm?tid=352, Erişim: 30 Nisan 2007)
Fernandes, T.R.C., Chen, F., Carvalho, M.G., “HySociety” in Support of European Hydrogen Projects and EC Policy, International Journal of Hydrogen Energy 30, 2005.
Forsberg, C. W., Future Hydrogen Markets for Large-Scale Hydrogen Production System, International Journal of Hydrogen Energy, 2006.
Frois, B., France Member Statement, Vancouver, France, 2006, (www.iphe.net/.../Final%20Presentations/IPHE/TUES%20AM/Vancouver%202006%2... , Erişim: 18 Haziran 2007)
Fuji-Keizai, 2005 Hydrogen Market, Hydrogen R&D and Commercial Implication in the U.S. and E.U.”, 2005, (http://www.researchandmarkets.com/reports/c18817, Erişim: 30 Nisan 2007)
Geiger, S., Fuel Cell in Austria, Italy and Switzerland – A Survey of Current Developments, Fuel Cell Today, 2004, (www.fuelcelltoday.com, Erişim: 30 April 2007)
Global Enerji Dergisi, Türkiye H2 Üssü, Sayı: 22, Ankara, 2006
Guardian Unlimited, Weapons of Mass Distruption, Special Report on Oil and Petrol, 2002, (http://www.guardian.co.uk/oil/story/0,11319,677739,00.html, Erişim: 30 April 2007)
Güvendiren, M. ve Öztürk, T., Enerji Kaynağı Olarak Hidrojen Ve Hidrojen Depolama, 2003, (http://www.mmo.org.tr/muhendismakina/arsiv/2003/agustos/makale_enerji.htm, Erişim: 30 Nisan 2007)
Harrison, G., Opportunities arising from DTI Innovation initiatives, HERDA Annual Conference, November, 2003, (http://www.herda-sw.ac.uk/additional/files/herda-swconference2006/presen... %20DTI%20and%20RDA%20support%20to%20innovative%20businesses%20and%20HEIs%20(Graham%20Harrison).ppt, Erişim: 21 Mayıs 2007)
Hamzaçebi, Ç., Forecasting of Turkey’s Net Electricity Energy Consumption on Sectoral Bases, Energy Policy 35, ss: 2009–2016, 2007
Hidrojenturk, Türkiye, Hidrojen Enerjisinde Dünyayı Şekillendiriyor, Sayı 4, ss:1-5, İzmit, 2005.
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com
Cihat Polat, Nurcan Kılınç: Dünya’da ve Türkiye’de yeni bir pazarın doğuşu, gelişimi ve paylaşımı:
”Hidrojen ve hidrojen teknolojisi ürünleri” pazarı
27
Hillmore, P., Arabs will cut and cut again in oil war, Guardian Unlimited, October 23, 1973, (http://century.guardian.co.uk/1970-1979/Story/0,6051,106859,00.html, Erişim: 21 Mayıs 2007)
Hirsh, S. C., Abraham, M., Singh, J. Analysis of Hydrogen Penetration in a Developing Market such as India for use as an Alternative Fuel, Proceedings 2nd International Hydrogen Energy Congress and Exhibition IHEC 2007, İstanbul, Turkey, 13-15 July 2007
Jungguang, L., Hydrogen-Fuel Cell Vehicle Development in China, Demonstration for Fuel Cell Bus Commercialization in China, 2006, (www.un.org/esa/sustdev/csd/csd14/lc/presentation/hydrogen4.pdf , Erişim: 30 Nisan 2007)
Kaya, D., Renewable Energy Policies in Turkey, Renewable and Sustainable Energy Reviews 10, pp: 152–163, 2006.
Kırtlar, D. Kapucu, S. Yaylacı, Y., Enerji Kaynaklarının Dünyaya Verdiği Zararların Kimyasal Olarak Etkileri Nelerdir? Doğal mı? Kimyasal mı? 2004, (www.emo.org.tr/resimler/ekler/d9cfb0d25f138d1_ek.pdf, Erişim: 18 Temmuz 2007).
Maack, M. H., ve Skulason, J. B., Implementing the Hydrogen Economy, Journal of Cleaner Production, 2006.
McDowall, W. Eames, M., Forecast, Scenarios, Visions, Backcasts and Roadmaps to the Hydrogen Economy: A Review of the Hydrogen Futures Literature, Policy Studies Institute, London, 2006.
Menzen, G. ve Neef, H. J., Ingredients of a German Hydrogen and Fuel Cel Strategy, IPHE Implementation and Liaison Committee, Rio de Janeiro, Germany, 2005, (http://www.iphe.net/IPHErestrictedarea/Rio%20Dejaneiro%20ILC/ilc%20rio%2..., Erişim: 18 Haziran 2007)
Momirlan, M. and Veziroglu T.N., Current Status of Hydrogen Energy, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol.VI, No: 1-2, 2002.
Muneer, T., ve Kubie M. A., Generation and Transmission Prospects for Solar Electricity: UK and Global Markets, Energy Conversion and Management 44, 2003.
Neef, H. J., Programmes on Energy Research and Technologies of the Federal Government, IPHE Country Paper: Germany, Germany, 2004, (http://www.iphe.net/ipherestrictedarea/country%20papers/Country%20paper%..., Erişim: 30 Nisan 2007)
Otvav, Hidrojen ve Güneş Enejisi, Şubat, 2007, (http://otvav.wordpress.com/2007/02/18/hidrojen-ve-gunes-enerjisi/ Erişim: 11 Temmuz 2007).
Özbilen, Ş., Kaynakların Paylaşımı ve II. Körfez Savaşı, Finans Dünyası, Sayı: 160, Nisan, s.18-24, 2003.
Rand, D. A. J., ve Dell, R. M., The Hydrogen Economy: A Threat or an Opportunity for Lead – Acid Batteries?, Journal of Power Sources 144, ss: 568 – 578, 2005.
Şahanalan, İ., Hidrojen Enerjisi, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2006, (http://hidrojen6.blogcu.com/, Erişim: 25 Mayıs2007)
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com
Cihat Polat, Nurcan Kılınç: Dünya’da ve Türkiye’de yeni bir pazarın doğuşu, gelişimi ve paylaşımı:
”Hidrojen ve hidrojen teknolojisi ürünleri” pazarı
28
The Outlook for Fuel Cells to 2010, Commercial Opportunities in Power Generation Markets”, 2005, (www.globalbusinessinsights.com, Erişim: 30 Nisan 2007)
Thorpe, K., The Forgotten Shortage: Britain's Handling of the 1967 Oil Embargo, Contemporary British History (21:2), 201-222, 2007.
Turan, S., Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Konya Ticaret Odası, Araştırma Uzmanı, 2006, (http://www.kto.org.tr/tr/dergi/dergiyazioku.asp?yno=700&ano=61, Erişim: 18 Temmuz 2007).
TÜBİTAK, Sodyum Bor Hidrür Üretimi ve Doğrudan Sodyum Bor Hidrürlü Yakıt Pili, 2005, (http://www.mam.gov.tr/populer/sodyum.htm, Erişim: 30 Mayıs 2007)
Tpao, 2001 Yılı Bilânço ve Netice Hesaplarına Ait TBMM KİT Alt Komisyonu Toplantısı Sunumu, Ankara, 2003.
Tüsiad, 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’nin Enerji Stratejisinin Değerlendirilmesi, Yayın No: TÜSİAD-T/98-127239, s: 213-213, Aralık, İstanbul, 1998, (http://www.tusiad.org/turkish/rapor/enerji/pdf/sec16.pdf. Erişim: 30 Mayıs 2007)
Uğur, A., Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Tasarısı, Elektrik Mühendisliği Dergisi, Sayı: 425, Şubat 2005.
Ün, T. Ü., Hidrojen Enerjisi: Depolanması, Güvenliği, Çevresel Etkisi Ve Dünyadaki Durumu, Anadolu Üniversitesi, Çevre Mühendisliği, 2003, (http://www.mmo.org.tr/muhendismakina/arsiv/2003/ekim/makale_hidrojen.htm, Erişim: 18 Haziran 2007)
Veziroglu, T. N., Barbir, F., Hydrogen: The Wonderful Fuel, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. XVII, No: 6, 1992.
Yavaş, U., Elektronik Posta Mesajı, 2006, Birleşik Oksijen Sanayi A.Ş., http://www.bos.com.tr
Yıldırım, M., "Hidrojenle Birlikte Yenilenme Süreci Başladı”, Termodinamik Sayı: 170, Ekim, 2006, (http://www.dogayayin.com/dergi_detay.asp?dergiID=157&yaziID=1137, Erişim: 30 Mayıs 2007)
Yıldırım, S., Dünyada ve Türkiye’de Petrol, DTM, Ağustos, 2003, (http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/DisTicaretDegerelendirmeDb/pet..., Erişim: 30 Mayıs 2007)
Yılmaz, P., Hidrojen Ekonomisi, “Hidrojen Teknolojisi Eğitim Programı 2”, Çankaya Üniversitesi, Ankara, 2-3 Haziran 2007
Zorlu Grubu, Zorlu, ‘Türkiye’nin geleceğine’ yatırım yapıyor, 2005, (http://www.telepati.com.tr/izbirakanlar/vestel119.htm, Erişim: 30 Mayıs 2007)
Winter, C. J., Electricity, hydrogen – competitors, partners?, International Journal of Hydrogen Energy 30, 2005.
© Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134
www.InsanBilimleri.com
Cihat Polat, Nurcan Kılınç: Dünya’da ve Türkiye’de yeni bir pazarın doğuşu, gelişimi ve paylaşımı:
”Hidrojen ve hidrojen teknolojisi ürünleri” pazarı
29
İnternet Siteleri
http://www.fizikdosyasi.com, (http://www.fizikdosyasi.com/hidrojens.html, Erişim: 30 Mayıs 2007)
http://www.evkultur.com, (http://www.evkultur.com/cevre/enerjiyasamin/enerjiyasamincekirdegi6.htm, Erişim: 30 Mayıs 2007)
http://dwelle.de/, (http://dwelle.de/turkish/panorama/print/1.176351.1.html, Erişim: 30 Mayıs 2007)
http://www.hidrener.com (Erişim: 30 Mayıs 2007)
http://www.kobifinans.com.tr, (http://www.kobifinans.com.tr/icerik.php?Article=8190&Where=sektor&Catego.... Erişim: 30 Mayıs 2007)
http://strategis.ic.gc.ca, (http://strategis.ic.gc.ca/epic/site/hfc-hpc.nsf/en/mc00064e.html, Erişim: 30 Mayıs 2007)
http://www.oecd.org, (http://www.oecd.org/dataoecd/38/41/36193502.pdf, Erişim: 30 Mayıs 2007)
http://www.iphe.net, (http://www.iphe.net/ipherestrictedarea/2-19-04/France%20Country%20Paper.doc, Erişim: 30 Mayıs 2007)
http://seoul.usembassy.gov, (seoul.usembassy.gov/uploads/images/4tsZovXdFVlNSAJWp7w69g/wwwfe75303.pdf, Erişim: 30 Mayıs 2007)
http://en.wikipedia.org (1), (http://en.wikipedia.org/wiki/1967_Oil_Embargo, Erişim: 12 Haziran 2007)
http://en.wikipedia.org (2), (http://en.wikipedia.org/wiki/1973_oil_crisis, Erişim: 12 Haziran 2007)
http://sifirforum.net/, (http://sifirforum.net/forum/siyaset/hidrojen_enerjisi-t6557.0.html, Erişim: 18 Haziran 2007)
http://tr.wikipedia.org/, (http://tr.wikipedia.org/wiki/Hidrojen_ekonomisi, Erişim: 06 Temmuz 2007).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com