You are here

Türk üniversite öğrencilerinde AIDS’ten Korunma Öz-yeterlilik Ölçeği’nin geçerlik ve güvenirliği

Reliability and validity of a Self-efficacy Scale for AIDS Prevention among Turkish university students

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Bu iki aşamalı tasarım, AIDS Öz-yeterlilik ölçeğinin Türkçe formunun (T-AÖY-27) iç tutarlılığını, güvenirliğini ve faktoriyel yapısını tanımladı. 27 maddelik ölçek önce geri-çeviri yöntemi ile Türkçe’ye çevirildi ve uzman görüşleri ile kültürel uygunluğu sağlandı. Daha sonra, psikometrik uygunluğu 507 üniversite öğrencisi üzerinde değerlendirildi. İki hafta aralıkla, 60 öğrenci ile ölçülen test-tekrar test tutarlılığı yeterli düzeyde bulundu. Psikometrik analizler T-AÖY-27’nin ve dört alt grubunun [cinsel ilişikiyi reddetme (α= .97), potansiyel partnere soru sorabilme (α= .90), kondom kullanma (.74) ve aile ile ilişkili boyut (α= .95) ] geçerlik ve güvenirliğini destekledi. Sonuçlarımız gençlerde HIV/AIDS’e karşı öz-yeterliliği değerlendirmede T-AÖY-27’nin geçerli ve güvenilir bir araç olduğunu gösterdi.
Abstract (Original Language): 
This study design determined the internal consistency, validity and factorial structure of the Turkish Self-Efficacy scale for AIDS (T-SEA-27). The 27 items scale firstly was translated into Turkish using back-translation method and the cultural equivalence was provided by expert views. Secondly, the psychometric properties of the scale were evaluated on 507 university students. The test-retest reliability of the intraclass correlations was satisfactory in a subsample of 60 students tested after a 2-week interval. Psychometric analysis supported the reliability and validity of the T-SEA-27 scale and four subscales: refusing sexual intercourse (α= .97), questioning potential partners (α= .90), condom use (α= .74) and family related (α= .95). The self-efficacy score was significantly higher for those studying in health sciences, those who were not sexually active and the female students. Our outcomes showed that T-SEA-27 is a valid instrument in evaluating self-efficacy for HIV/AIDS in Turkish young people.

REFERENCES

References: 

1.
Akin, A. & Ozvaris, S.B. (2004). Adolesanlarin/Genclerin Cinsel ve Ureme Sagligini Etkileyen Faktorler (Proje ozet rapor) [Project of Sexual and Reproductive Health of Adolescents]. Hacettepe Universitesi Tip Fakultesi Halk Sagligi Anabilim Dali, Ankara.
2.
Ates, D., Karahan, A. & Erbaydar T. (2005). Universite Ogrencileri Guvenli Cinselligi Nasil Algiliyor? [The perception of university students about safe sexual life]. Surekli Tip Egitimi Dergisi, Vol: 14: p.130-134.
3.
Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
4.
Bayés, R., Villamarín, F. & Ochoa O. (1995). El SIDA En Los Adolescentes Mexicanos: Un Análisis de las Conductas de Riesgo Desde la Teoría de la Autoeficacia [Risky sexual behaviors for HIV/AIDS and self-efficacy perception in adolescents]. Rev Psicológica Contemporánea, Vol: 5: p. 46-55.
5.
Burns, N. & Grove, S.K. (1997). The Practice of Nursing Research Conduct, Critique&Utilization. 3rd Ed., W.B. Saunders Company, Philadelphia.
Bulduk, S., Erdoğan, S. (2008. Reliability and validity of a Self-efficacy Scale for AIDS Prevention among
Turkish university students. International Journal of Human Sciences [Online]. 5:2. Available:
http://www.insanbilimleri.com
16
6.
Cambaz, S., Avcik, S. & Karadag, N. (2001). Balikesir Universitesi Ogrencilerinin Evlilik Oncesi Cinsel Egitim ve Cinsel Yolla Bulasan Hastaliklar Hakkinda Bilgi Duzeyleri [The knowledge level of university students about sexuality]. Hemsirelik Forumu Dergisi, Vol: 4: p. 40-43.
7.
Cecil, H. & Pinkerton, S.D. (1998). Reliability and Validity of a Self-efficacy Instrument for Protective Sexual Behaviors. Journal of American College Health, Vol: 47: p.113-122.
8.
Donmez, L. (1999). Akdeniz Universitesi Turizm Yuksekokulu ve Beden Egitimi ve Spor Yuksekokulu Ogrencilerinin Cinsel tutum ve Davranislari [Sexual attitudes and behaviors of university students]. HIV/AIDS Tıp Dergisi, Vol : 2: p.147-152.
9.
Ergene, T., Cok, F., Tumer, A. & Unal, S. (2005). A Controlled–Study Of Preventive Effects Of Peer Education and Single-Session Lectures on HIV/AIDS Knowledge and Attitudes Among University Students in Turkey. AIDS Education &Prevention, Vol: 17 : p. 268-278.
10.
Ferketich, S. (1991). Focus on Psychometrics Aspects of Item Analysis. Research in Nursing and Health, Vol: 14: p.165-168.
11.
Gozum, S. & Aksayan, S. (2003). Kulturlerarasi Olcek Uyarlamasi Rehberi II: Psikometrik Ozellikler ve Kulturlerarasi Karsilastirma [The psychometric properties of the scales]. Hemar-G Hemsirelik Arastırma Dergisi, Vol: 5: p. 3-14.
12.
Guner, N., Sur, H. & Soylemez, D. Marmara Üniversitesi Öğrencilerinin Aile Planlaması Bilgi, Tutum ve Davranışlari. [Contraceptive knowledge, attitudes and behaviors among university students] http://www.sabem.saglik.gov.tr/akademik_metinler/linkdetail.aspx?id=1654 (06.10.2005).
13.
Hacettepe Universitesi Nufus Etudleri Enstitusu.(2004). Turkiye Nufus ve Saglik Arastirmalari 2003 [Demographic and health surveys in Turkey]. International Inc. Ankara: Measure DHS-Macro.
14.
Kasen, S., Vaughan, R.D. & Walter, H.J. (1992). Self-efficacy for AIDS Preventive Behaviors Among Tenth Grade Students. Health Education Quarterly, Vol:19: p. 187-202.
15.
López, F., Salinas, M.C. & Landero R. (1999). Se Perciben Más Autoeficaces las Mujeres en la Pprevención de Conductas de Riesgo Sexual [Risky sexual behavior and self-efficacy perception]. Perspectivas Sociales, Vol: 2: p. 77-86.
16.
López, F. & Rubia, J.M. (2001). Validation of a self-efficacy scale for AIDS Prevention Among Adolescents. Salud Pública de México, Vol : 43.
Bulduk, S., Erdoğan, S. (2008. Reliability and validity of a Self-efficacy Scale for AIDS Prevention among
Turkish university students. International Journal of Human Sciences [Online]. 5:2. Available:
http://www.insanbilimleri.com
17
17.
McCree, D.H., Wingood, G.M., DiClemente, R., Davies, S. & Harrington K.F. (2003). Religiosity and Risky Sexual Behavior in African-American Adolescent Females. Journal of Adolescence Health, Vol: 33: p. 2-8.
18.
Ozkan, H. (1994). Universite Gencliginin Aile Planlanmasi ve CYBH’dan Korunmaya Iliskin Yaklasimlari [The family planning and prevention of STD behaviors of university students]. I.U. Saglik Bilimleri Enstitusu Yuksek Lisans Tezi (Danısman: Doc. Dr. Semra Erdogan).
19.
Peterson, Y., Gabany, S.G. (2001). Applying the NIMH Multi-site Condom use Self-efficacy Scale to College Students. American Journal of Health Studies, Vol: 17: p.15-19.
20.
Prochaska, J.O., DiClemente, C.C. & Norcross, J.C. (1992). In Search of How People Change. Applications to Addictive Behaviors. American Psychology, Vol:47: p: 1102-1114.
21.
Sexually Transmitted Disease Surveillance (2006). Division of STD Prevention November 2007. Centers for Disease Control and Prevention National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD, and TB Prevention Division of STD Prevention Atlanta, Georgia 30333.
22.
Smith, K.W., McGraw, S.A., Costa, L.A., McKinlay, J.B. (1996). A Self-efficacy Scale for HIV Risk Behaviors: Development and Evaluation. AIDS Education & Prevention, Vol: 8: p: 97-105.
23.
T.C. Saglik Bakanligi Temel Saglik Hizmetleri Genel Mudurlugu Çalışma Yıllığı 2006. HIV/AIDS Veri Tablolari [The Ministry of Health of Turkey, HIV/AIDS Statistics] http://www.saglik.gov.tr/TR/istatistik/2006/menu.doc (03.04.2008).
24.
T.C. Saglik Bakanligi, Turkiye Ureme Sagligi Programi (TUSP) (2005). Turkiye’de Cinsel Yolla Bulasan Enfeksiyonlar (CYBE) ve HIV/AIDS’in Surveyans Sistemine Iliskin Durum Analizi [STD and HIV/AIDS in Turkey Surveillance System Analysis], [Turkey Reproductive Health Program], DELTUR/MEDTQ/20-02, Ankara.
25.
UNAIDS (2007). AIDS Epidemic Update. Special Report on HIV Prevention, WHO Library Cataloguing-in-Publication Data, December.
26.
Yilmaz, H. (2006).Turkiye’de muhafazakarlik aile, din, bati: Ilk sonuclar uzerine genel degerlendirme”. Yayımlanmamis arastirma raporu. Proje Destegi: Acik Toplum Enstitusu ve Bogazici Universitesi. Kamuoyu Arastirmasi: Infakto Research Workshop. Danismanlar: Dr. Emre Erdogan, Guclu Atilgan. Arastirma Asistanlari: Bahar Baser, Omer Ak. Kamuoyu Arastirmasi.
27.
Zamboni, B.D., Crawford, I. & Williams, P.G. (2000). Examining Communication and Assertiveness as Predictors of Condom use: Implications for HIV Prevention. AIDS Education & Prevention, Vol: 12: p: 492–504.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com