You are here

0–12 aylık bebeği olan annelerin çocuk bakımında başvurdukları geleneksel uygulamalar

Traditional practices about child care of the mothers who owner 0-12 month baby

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This descriptive study was conducted to determine the traditional practices about child care of mothers who have child 0-12 month. The study included 203 mothers who participated as volunteers. The sample consisted of 203 women who attended the Birth and Infant Hospital between March 1, 2007 and April 15, 2007 and accepted to take port in this study. The data has been gathered in forms which were prepared by the researchers. Permission was obtained from the subjects verbally before the study started and the form was filled, with face to face interview technique. It was result of the research, it was determined that 34.5% of the mothers feed their children after half on hour from the birth, 27.1% of them after two hours from the birth. It was found out that 1.0% of the mothers gave their children sugary water and 88.7% breast milk as first food; that 66.0% made to do the their first bath after novels cord of infant fall down, that 53.2% of the mother wrapped the children swaddling clothes. That 88.2% of the mothers cut the children’s nails three months after the birth who expected of complete forty after birth. The mother statement 33.0% breast milk face baby who beautiful. The mother determination 32.5% baby’s mount thrush was gone doctor and 25.1% clear carbonate water. The mother was found 58.6% after navels cord of infant fall down and 42.4% to pray keeping evil eye of infant
Abstract (Original Language): 
Araştırma 0–12 aylık bebeği olan annelerin çocuk bakımına ilişkin başvurdukları geleneksel uygulamaları saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 203 anne alınmıştır. Anket formu 1 Mart 2007–15 Nisan 2007 tarihleri arasında Ordu Doğum ve Çocuk Hastanesine başvuran annelerle yüz yüze görüşülerek doldurulmuştur Araştırma sonucunda; annelerin %34,5’inin doğumdan yarım saat sonra, %27,1’inin 2 saat sonra çocuklarını besledikleri saptanmıştır. Annelerin %88,7’si bebeklerine ilk gıda olarak anne sütü, %1,0’ı şekerli su vermişlerdir. Annelerin %66,0’ı bebeklerine ilk banyoyu göbek düşmesinden sonra yaptırmışlar, %53.27’si bebeği kundaklamışlardır. Annelerin %88,2’si doğumdan üç ay sonra bebeğin tırnaklarını kesmiş, neden olarak da kırkının çıkmasını beklemişlerdir (%32,5). Annelerin %33,0’ı güzel olması amacıyla anne sütünü bebeğin yüzüne sürdüğünü ifade etmiştir. Annelerin %32,5’inin bebeğinin ağzında pamukçuk olduğunda doktora götürdüğü, %25,1’inin karbonatlı su ile sildiği belirlenmiştir. Annelerin %58,6’sının bebeğin düşen göbeğini sakladığı; bebeği nazardan korumak için annelerin %42,4’ünün dua okuduğu bulunmuştur.

REFERENCES

References: 

1………............. Halk hekimliği (geleneksel tıp). http://www.discoverturkey.com/kultursanat/halk-hekim.html. (erişim:23.05.2007). 2. Eroğlu K. (2005). Yenidoğanın fizyolojisi ve bakımı. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği. Editör: Lale Taşkın, 7. Baskı, Sistem Ofset, Ankara. s.413. 3. Özyazıcıoğlu N. (2004). 12 aylık çocuğu olan annelerin sağlık sorunlarında başvurdukları geleneksel uygulamalar. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 7 (2): 30-38. 4. Bahar Z, Bayık A. (1985). Doğanlar Mahallesinde Annelerin Çocuk Bakımına İlişkin Geleneksel Davranışlarının İncelenmesi. I.Ulusal Hemşirelik Kongresi. İzmir. Ege Üniversitesi Matbaası; 241-251.
Bölükbaş N, Erbil N, Altunbaş H, Arslan Z. (2009). 0–12 aylık bebeği olan annelerin çocuk bakımında
başvurdukları geleneksel uygulamalar. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 6:1. Erişim:
http://www.insanbilimleri.com
176
5. Meriç M, Elçioğlu O. (2004). Halk Tababetinin Çocuklara Yönelik Uygulamaları. I. Halk Bilim Sempozyumu. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi Basımevi; 133-141. 6. Polat HH. (1995). Sivas Ulaş’ta Halk Hekimliği Uygulamaları. Ankara: Ürün Yayıncılık. Ltd. Şti; 104-105. 7. Altınkaynak S. Çocuk bakımında geleneksel uygulamalar. http://www.mitrasaglik.com.tr/gebelik-annelik/haberler/cocuk-bakiminda-g... uygulamalar.html (Erişim: 28.01.2008) 8. Şenses M, Yıldızoğlu İ. (2002). Sekiz ayrı ildeki kaynana ve gelinlerin loğusalık ve çocuk bakımında geleneksel uygulamaları. Çocuk Forumu. 5 (2): 44-48. 9. Bayık A. (1985). Doğurgan çağdaki kadınların geleneksel uygulamalarına ilişkin bir çalışma. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 1 (1): 1-13. 10. Polat HH. (1995). Sivas Ulaş’ta Halk Hekimliği Uygulamaları. Ankara: Ürün Yayıncılık. Ltd. Şti; 104-105. 11. Aksayan S. (1983). Çocuk Sağlığına İlişkin Geleneksel İnanç Ve Uygulamalar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü. 12. Hotun N, Çoşkun A. (1990). İstanbul Halkalı Bölgesinde Kadınların Gebelik Ve Doğuma İlişkin Geleneksel İnanç Ve Uygulamaları. II. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildirileri Kitabı. İzmir. Ege Üniversitesi Matbaası; 696-706. 13. Özyazıcıoğlu N, Polat S. (2004). 12 Aylık Çocuğu Olan Annelerin Çocuk Bakımına İlişkin Başvurdukları Geleneksel Uygulamalar. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 7 (2):63-71. 14. Bahar Z, Bayık A. (1985). Doğanlar Mahallesinde Annelerin Çocuk Bakımına İlişkin Geleneksel Davranışlarının İncelenmesi. I.Ulusal Hemşirelik Kongresi. İzmir: Ege Üniversitesi Matbaası; 241-251. 15. Biltekin Ö, Boran D. (2004). Naldöken sağlık bölgesinde 0-11 aylık bebeği olan annelerin doğum öncesi dönem ve bebek bakımında geleneksel uygulamaları. STED. 13 (5): 166-168.
16. Eğri G, Gölbaşı Z. (2007). 15-49 Yaş Grubu Evli Kadınların Doğum Sonu Dönemde Bebek BakımınaYönelik Geleneksel Uygulamaları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni; 6 (5): www.korhek.org 17. Yatkın Ö, Sancak N, Kamçı Ö ve ark. (2005) 0-5 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Bebek Beslenmesine ilişkin Geleneksel İnanç ve Uygulamaları. 4.Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı, 5-6 Mayıs 2005, Ordu,s.70 18. Yalçın H, Selma Ç, Fatma K ve ark. (2006). Çocuk Sağlığı Ve Bakımı İle İlgili Geleneksel Uygulamalar. 5.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi Kitabı. 20-21 Nisan 2006, Şanlıurfa, s.223 19. Dindar İ, Ünsar S, Güzel S ve ark. (2005). Edirne Merkezindeki Bir Sağlık Ocağına Kayıtlı 0-6 Yaş Arası Çocuğu Olan Annelerin Çocuk Bakımına İlişkin Geleneksel Davranışlarının İncelenmesi. 4.Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı. 5-6 Mayıs 2005, Ordu, s.114. 20. Coşkun A, Beşer A, Erdem N ve ark. (2005). 0-1 Yaş Bebeği Olan Annelerin Bebek Bakımında Kullandıkları Geleneksel Yöntemlerin İncelenmesi. 4.Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı. 5-6 Mayıs 2005, Ordu, s.108. 21. Durualp E, Atik M, Işık L ve ark. (2005). 0-24 Aylık Çocuğa Sahip Annelerin İshale İlişkin Bilgi Düzeylerinin Ve Yaptıkları Uygulamaların Saptanması. 4.Ulusal Hemşirelik Kongresi Özet Kitabı. 5-6 Mayıs 2005, Ordu, s.107.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com