You are here

Kıbrıs'ta Gobi ve Gali plânlarına göre harita meselesi

The map issue in Cyprus according to the Gobi and Ghali plans

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this research, the Gobi and Ghali maps, the two most significant maps concerning Cyprus put forth until now, have been addressed. Based on this, the main purpose of this research is to present the significance, technical dimension, political advantages, economic features and what the effects will be on the new system wanted to be established in Cyprus of these maps. Therefore, the map which Hugo Gobi has given his own name to, foresees 47 areas which exists right now within the borders of the TRNC to be left to the Greeks. On the other hand, on the Ghali map created in 1992, the most fertile territories of the TRNC such as Guzelyurt and Maras have been given to the Greeks, Greek cantons have been established in the Turkish region and the territories of the sovereign Turkish state have been diminished all the way up to 28.2%. Actually, these maps have also led to the creation of many new political equations. According to this, a correlation has been formed between the maximum territory which the Turkish side wants and the maximum number of immigrants which the Greek side wants. It could be understood from this that one of the most discussed issues during the Cyprus negotiations is territorial adjustments and creating the related maps. For this reason, although various maps have been put forth for the resolution of the issue, these must be considered within the integrity of the plans for a solution. Based on this, the research consists of three main sections. In the first section, the maps emerging after the 1974 Peace Operation have been addressed, while the Gobi map has been examined in the second section and the Ghali map and its properties have been addressed in the third and final section.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada, Kıbrıs’la ilgili olarak bugüne kadar ortaya konulan en önemli iki harita, Gobi ve Gali haritaları ele alınmıştır. Bundan hareketle araştırmadaki temel amaç, adı geçen haritaların öneminin, teknik boyutunun, siyasî avantajlarının, ekonomik özelliklerinin ve Kıbrıs’ta kurulmak istenen yeni sisteme etkilerinin ne olacağını göstermektir. Bu yüzden 1981 yılında, Hugo Gobi’nin kendi adını verdiği harita, şu anda KKTC sınırları içinde mevcut olan 47 yerleşim biriminin, Rumlara bırakılmasını öngörmektedir. 1992 yılında hazırlanan Gali haritası ise başta Güzelyurt ve Maraş olmak üzere KKTC’nin en verimli toprakları Rumlara verilmekte, Türk bölgesinde Rum kantonları oluşturulmakta ve egemen Türk devletinin toprakları %28.2’ye kadar düşürülmektedir. Aslında bu haritalar, birçok yeni siyasal denklemin doğmasına da yol açmışlardır. Buna göre Türk tarafının istediği azami toprak ile Rum tarafının talep ettiği azami göçmen sayısı arasında bir korelasyon kurulmuştur. Bundan da anlaşılıyor ki, Kıbrıs müzakerelerinde en çok tartışılan konulardan birisi toprak düzenlemeleri ve buna dair haritalardır. Dolayısıyla meselenin hâlli için çeşitli haritalar ortaya atılsa da bunların, çözüm plânlarının bütünlüğü içinde değerlendirmesi gerekmektedir. Bundan hareketle araştırma üç ana bölümden oluşmaktadır. Buna göre birinci bölümde 1974 Barış Harekâtı’ndan sonra ortaya çıkan haritalar değerlendirmiş, ikinci bölümde Gobi haritası incelenmiş, üçüncü ve son bölümde ise Gali haritası ve özellikleri ortaya konulmuştur

REFERENCES

References: 

“10 Aralık 2002 Tarihli Kıbrıs Sorununun Kapsamlı Çözümü İçin Anlaşma Temeli - Annan Plan for Cyprus Settlement - Full Text 10 December 2002”, KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Arşivi, Dosya: Annan Plânı, Tarih: 10 Aralık 2002.
“1981 Önerileri”, Simerini Gazetesi, 6 Temmuz 1992, No: 357, s. 2.
“789 Sayılı Taslak Metninin Türkçe Tercümesi”, KKTC Başbakanlık Enformasyon Müdürlüğü Arşivi, Dosya: BM Çözüm Plânları, Tarih: 1992.
Acar, İrfan C. (1993). Dış Politika, Ankara: Sevinç Matbaası.
Akpınar, Mehmet Ali (1992). “BM Çözüm Plânı’nın Tam Metnini Açıklıyoruz”, KKTC Başbakanlık Enformasyon Müdürlüğü Arşivi, Dosya: BM Çözüm Plânları, Tarih: 1992.
Bilge, Suat (1986). Ankara, Atina, Lefkoşa Üçgeni, Ankara: İmge Kitapevi.
Birand, Mehmet Ali (1975). 30 Sıcak Gün, İstanbul: Milliyet Yayınları.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 789 (1992) Sayılı Kararının Işığında Kıbrıs Sorunu ve Türkiye (1993). İstanbul: Siyasî ve Sosyal Araştırmaları Vakfı – SİSAV.
“BM Güvenlik Konseyi’nin 11 Ekim 1991 Tarih ve 716/1991 Sayılı Karar”, KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Arşivi, Dosya: Öneriler Paketi, Tarih: 11 Ekim 1991.
“BM Güvenlik Konseyi’nin 789 Sayılı Kararı’nın Tam Metni”, KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Arşivi, Dosya: BM Çözüm Plânları, Tarih: 27 Kasım 1992.
“BM’nin Çözüm Formülü”, Haravgi Gazetesi, 4 Mayıs 1992, No: 7021, s. 1.
“BM’nin Yeni Belgesi”, Fileleftheros Gazetesi, 20 Temmuz 1992, No: 741, s. 1 ve 4.
“Butros Gali’nin Plânı”, Ethnos Gazetesi, 8 Haziran 1992, No: 366, s. 1.
“Butros Gali’nin Raporu”, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) Arşivi, Dosya: Rum Basını Özetleri, Tarih: 4 Nisan 1992.
“Camillion Yeni Zemin Arıyor”, Proina Nea Gazetesi, 30 Mayıs 1992, No: 3229, s. 1.
Cerrahoğlu, Zehra Yalçınkaya (1998). Birleşmiş Milletler Gözetiminde Kıbrıs Sorunu İlke İlgili Olarak Yapılan Toplumlararası Görüşmeler (1968-1990), İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları.
Deliceırmak, Orbay (1997). Toprak Konusu ve Rum Tutarsızlıkları 1964-1996, Lefkoşa: KKTC Cumhurbaşkanlığı Arşivi – Yayınlanmamış Özel Rapor.
“Denktaş Vasiliu’ya Ne Dedi”, Fileleftheros Gazetesi, 30 Ekim 1992, No: 5802, s. 2.
“Denktaş, Gali’nin Haritasını Reddetti”, Hürriyet Gazetesi, 23 Haziran 1992, No: 630045, s. 12.
Denktaş, Raif Rauf (1996). Kıbrıs Meselesinde Son Durum, Lefkoşa: Raif Denktaş Eğitim Vakfı Yayınları No: 2.
“Denktaş: Görüşmelerin Geleceği Rumlara Bağlı”, Kıbrıs Gazetesi, 7 Temmuz 1992, No: 657, s. 1.
“Denktaş’a Baskı”, Fileleftheros Gazetesi, 26 Haziran 1992, No: 1029, s. 3.
“Denktaş’ı Kızdıran Yazı”, Sabah Gazetesi, 30 Mayıs 1992, No: 63321, s. 4.
“Denktaş’ın Önerisi Kabul Edilmedi”, Alithia Gazetesi, 25 Temmuz 1992, No: 5028, s. 3.
“Denktaş’ın Önerisi Kabul Edilmedi”, Pronia Nea Gazetesi, 25 Temmuz 1992, No: 368, s. 5.
Dodd, Clemenet H. (1995). The Cyprus Issue - A Current Perspective, 2. Edition, England: The Eothen Press.
“Dörtlü Zirveyi Mesut Bozdu”, Hürriyet Gazetesi, 15 Aralık 1992, No: 63578, s. 19.
Ecevit, Bülent (1984). Bağımsızlık ve Özgürlük, İstanbul: Söz Yayınları.
“En Zor Konular”, Alithia Gazetesi, 15 Ocak 1992, No: 681, s. 3.
Ergin, Sedat (1992). “Dörtlü Zirve ve Öz Eleştiri”, Hürriyet Gazetesi, 10 Aralık 1992, No: 42115, s. 14.
…………… (2002). “Kıbrıs Plânında Ne Yapmalı?”, Hürriyet Gazetesi, 26 Kasım 2002, No: 322587, s. 20.
Ertekün, Necat Münir (1984). “Tarihî Perspektif İçerisinde Kıbrıs Sorunu”, Basında Dış Politika ve Dış Politika Basını, İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları, (27 Şubat 1984) – Girne, (ayrı basım).
“Fileleftheros Gazetesi”, TAK Arşivi, Dosya: Rum Basını Özetleri (RBÖ), Tarih: 24 Eylül 1992.
“Gali’nin Çözüm Plânı”, Agon Gazetesi, 25 Haziran 1992, No: 703, s. 2.
Tamçelik, S. (2012). Kıbrıs’ta Gobi ve Gali plânlarına göre harita meselesi. International Journal of Human Sciences [Online].
(9)2, 1031-1074.
1067
“Gali’nin Haritası ve Fikirler Dizisi”, Simerini Gazetesi, 21 Ağustos 1992, No: 2587, s. 3.
“Genel Sekreter’in Kıbrıs’taki İyi Niyet Görevine İlişkin Raporu”, Kıbrıs Gazetesi, 26 Ağustos 1992, No: 825, s. 6-8.
“Genel Sekreter’in Raporu”, Fileleftheros Gazetesi, 12 Kasım 1992, No: 2369, s. 1.
“Gobi Haritası ve Türkler”, Simerini Gazetesi, 3 Mayıs 1992, No: 8554, s. 1.
“Gobi Haritası”, Fileleftheros Gazetesi, 16 Nisan 1992, No: 5024, s. 5.
Gobi, Hugo (1989). Conflict and Negotiation 1960-1980, London.
……………. (1993). Rethinking Cyprus, Tel-Aviv: Tel-Aviv University Press.
“Gobi ve Mantık”, Simerini Gazetesi, 13 Ocak 1981, No: 4, s. 3.
“Gobi ve Rolandis’in Demeçleri”, Mahi Gazetesi, 31 Mayıs 1992, No: 3021, s. 2.
“Gobi ve Rolandis’in Demeçleri”, Periodiko Gazetesi, 30 Mayıs 1992, No: 528, s. 2.
“Gobi ve Rolandis’in Demeçleri”, TAK RBÖ, 30 Mayıs 1992, No: 12, s. 2-3.
“Gobi’den Kiprianu’ya Yeni Eleştiri”, Cyprus Mail Gazetesi, 1 Kasım 1995, No: 4669, s. 1.
“Gobi’den Yalanlama”, Cyprus Mail Gazetesi, 26 Ekim 1995, No: 3678, s. 2.
“Gobi’nin Söyleşisi”, Astra Gazetesi, 24 Nisan 1992, No: 489, s. 1 ve 2.
“Gobi’nin Söyleşisi”, Agon Gazetesi, 24 Nisan 1992, No: 489, s. 2.
“Gobi’nin Söyleşisi”, TAK RBÖ, 24 Nisan 1992, No: 3, s. 2.
“Göçmenlerin Dönüşü”, Fileleftheros Gazetesi, 23 Haziran 1992, No: 3620, s. 2.
Göktuğ, Güner (1990). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Hazırlayan Siyasal Nedenleri, İstanbul.
Gürel, Şükrü S. (1993). Tarihsel Boyut İçinde Türk-Yunan İlişkileri (1821-1993), Ankara: Ümit Yayıncılık.
Gürün, Kamuran (1995). Fırtınalı Yıllar-Dışişleri Müsteşarlığı Anıları, İstanbul: Milliyet Yayınları.
“Güvenlik Konseyi Karar Taslağını Yayınlıyoruz”, Kıbrıs Gazetesi, 25 Kasım 1992, No: 561, s. 3.
“Güvenlik Konseyi Toplanacak”, Fileleftheros Gazetesi, 30 Temmuz 1992, No: 7803, s. 1.
“Güvenlik Konseyi, Gali Raporu’nu Ele Alıyor”, KKTC Başbakanlık Enformasyon Müdürlüğü Arşivi, Dosya: BM Çözüm Plânları, Tarih: 10 Nisan 1992.
“Güvenlik Konseyi’nin 789 Sayılı Kararının Tam Metni”, Yeni Düzen Gazetesi, 27 Kasım 1992, No: 625, s. 1.
İsmail, Sabahattin (1998a). “Kıbrıs’ta Çözüm Önerileri ve Örnekleri”, Kıbrıs Üzerine Bildiriler, Lefkoşa: Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi (CYREP) Yayınları, s. 178-223.
………………… (1998b). 150 Sorunda Kıbrıs Sorunu, Lefkoşa: Kastaş Yayınları.
………………… (1998c). Kıbrıs Üzerine Bildiriler, Lefkoşa: Kıbrıs Araştırma ve Yayın Merkezi (CYREP) Yayınları.
“İşte Ön Anlaşma Metni”, Kıbrıs Gazetesi, 14 Ocak 2003, No: 2687, s. 8.
Kepoğlu, Halil (1995). Kıbrıs Sorunu, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
“Kıbrıs Raporu”, KKTC Başbakanlık Enformasyon Müdürlüğü Arşivi, Dosya: BM Çözüm Plânları, Tarih: 23 Kasım 1992.
“Kıbrıs Rum Basınından Özetler”, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Basın Müşavirliği, Dosya: Rum Basını, Tarih: 13 Ocak 1981, C: 24, No: 4.
“Kıbrıs Rum Basınından Özetler”, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Basın Müşavirliği, Dosya: Rum Basını, Tarih: 13 Ocak 1981, C: 24, No: 9.
“Kıbrıs Rum Basınından Özetler-1981”, KKTC Milli Arşivi, Dosya: Rum Basını, Tarih: 1981.
“Kıbrıs Sorunun Dünü ve Bugünü”, T.C. Dışişleri Bakanlığı Akademisi, 15 Mart 1995 Tarihli Bülteni.
“Klerides’in Demeci”, Simerini Gazete, 22 Mart 1994, No: 4084, s. 5.
“Klerides’in Konuşması”, Simerini Gazetesi, 24 Eylül 1992, No: 875, s. 1.
“Ledsky’nin Demeci”, Simerini Gazetesi, 21 Ağustos 1992, No: 562, s. 3.
“Milli Tehlike”, Kıbrıs Gazetesi, 30 Haziran 1992, No: 311, s. 3.
Moran, Michael (1998). Sovereignty Divided Essays on The International Dimensions of The Cyprus Problem, Nicosia: CYREP.
Tamçelik, S. (2012). Kıbrıs’ta Gobi ve Gali plânlarına göre harita meselesi. International Journal of Human Sciences [Online].
(9)2, 1031-1074.
1068
Necatigil, Zaim M. (1998). The Cyprus Question and The Turkish Position in International Law, Revised 2. Edition, Biddles Ltd Guildford and King’s Lynn, London: Oxford University Press.
Nedjatigil, Zaim M. (1981). The Cyprus Conflict: A Lawyer’s View, 2nd Edition, Nicosia.
“New York Görüşmeleri Çıkmazda”, Fileleftheros Gazetesi, 23 Temmuz 1992, No: 1987, s. 1.
“New York Görüşmelerinde En Kritik Gün”, Fileleftheros Gazetesi, 24 Temmuz 1992, No: 7461, s. 1.
“New York’ta Çarpıcı Gelişme ve Çöküş”, Simerini Gazetesi, 6 Kasım 1992, No: 3883, s. 1.
“Report of The Secretary-General on His Mission of Good Offices in Cyprus”, UN Security Council, S / 24472, 21 August 1992.
“Report of The Secretary-General on His Mission of Good Offices in Cyprus, KKTC Başbakanlık Enformasyon Müdürlüğü Arşivi, Dosya: BM Çözüm Plânları, Tarih: Kasım 1992.
“Rolandis’in Bir Söyleşisi”, Agon Gazetesi, 2 Nisan 1991, No: 3288, s. 13.
“Rum Basın Özetleri – Rolandis’in Demeçleri”, KKTC Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Dosya: Rum Basını, Tarih: 2 Nisan 1991.
“Rum Basın Özetleri”, KKTC Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Dosya: Rum Basını, Tarih: 15 Ocak 1992.
“Rum Basın Özetleri”, KKTC Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Dosya: Rum Basını, Tarih: 16 Nisan 1992.
“Rum Basın Özetleri”, KKTC Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Dosya: Rum Basını, Tarih: Dosya: Rum Basını, Tarih: 24 Nisan 1992.
“Rum Basını Özetleri”, TAK Arşivi, 4 Ekim 1991, s. 1.
“Rum Liderlerinin Demeçleri Klerides – 2 (1978-1993)”, KKTC Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Dosya: Rum Liderlerinin Demeçleri, Tarih: 1994.
“Security Council”, KKTC Dışişleri ve Savunma Bakanlığı Arşivi, Dosya: BM Çözüm Plânları, Tarih: 25 Mayıs 1992.
“Sezer’de Beş Şart”, Sabah Gazetesi, 25 Şubat 2003, No: 98854, s. 21.
Şenyener, Şebnem (1992a). “Kıbrıs Görüşmelerinde Çetin Pazarlık”, Sabah Gazetesi, 20 Haziran 1992, No: 87754, s. 9.
………………… (1992b) “Kıbrıs İçin Yeni Harita”, Sabah Gazetesi, 21 Haziran 1992, No: 367852, s. 19.
………………… (1992c) “Vasiliu: Kıbrıs’ta Türklere Yüzde 27 Toprak Kalmalı”, Sabah Gazetesi, 18 Haziran 1992, No: 85521, s. 10.
“Televizyonda Klerides’le Söyleşi”, Mahi Gazetesi, 4 Ekim 1991, No: 2158, s. 1.
“Tharros: “Yeni Harita”, Cyprus Mail Gazetesi, 10 Haziran 1996, No: 1325, s. 11.
“The New York’ın Cehaleti”, TAK Arşivi, 7 Eylül 1992, No: 8, s. 7.
“Toprak Konusu ile İlgili Kriterler”, Fileleftheros Gazetesi, 29 Mayıs 1992, No: 986, s. 1.
“Toprak Konusu”, Fileleftheros Gazetesi, 14 Mayıs 1992, No: 7886, s. 1-2.
“Toprak ve Garantiler”, Haravgi Gazetesi, 26 Mayıs 1992, No: 1228, s. 3.
“Toprak ve Göçmen Konuları”, Simerini Gazetesi, 5 Haziran 1992, No: 2089, s. 3.
Türk Ajansı Kıbrıs Rum Basın Bülteni (TAK RBB), 1 Ağustos 1989, s. 9.
TAK RBB, 1 Ağustos 1989, s. 9.
TAK RBB, 12 Kasım 1992, s. 1.
TAK RBB, 13 Ocak 1981, No: 4, s. 3.
TAK RBB, 14 Mayıs 1992, s. 1-2.
TAK RBB, 22 Temmuz 1992, s. 1 ve 3.
TAK RBB, 20 Temmuz 1992, s. 1 ve 4.
TAK RBB, 21 Ağustos 1992, s. 3.
TAK RBB, 22 Temmuz 1992, s. 3.
TAK RBB, 23 Haziran 1992, s. 2.
TAK RBB, 25 Temmuz 1992, s. 3 ve 5.
TAK RBB, 26 Haziran 1992, s. 3.
TAK RBB, 26 Mayıs 1992, s. 3.
TAK RBB, 29 Ekim 1992, s. 1 ve 2.
TAK RBB, 29 Mayıs 1992, s. 1.
Tamçelik, S. (2012). Kıbrıs’ta Gobi ve Gali plânlarına göre harita meselesi. International Journal of Human Sciences [Online].
(9)2, 1031-1074.
1069
TAK RBB, 3 Mayıs 1992, s. 1.
TAK RBB, 30 Ekim 1992, s. 2.
TAK RBB, 30 Mayıs 1992, s. 2.
TAK RBB, 31 Mayıs 1992, s. 2.
TAK RBB, 4 Mayıs 1992, s. 1.
TAK RBB, 6 Kasım 1992, s. 1.
TAK RBB, 6 Temmuz 1992, s. 2.
Tamçelik, Soyalp (2009a). “20. Yüzyılda Kıbrıs’taki İç Göç Hareketleri ve Toplumsal Özellikleri”, I. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu Bildiri Kitabı-I (21-23 Kasım 2008), Yayıma Hazırlayan: Ulvi Keser, Cilt I, Ankara: Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yayınları, s. 209-256.
……………… (2000). “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Kıbrıs’la İlgili 789 Sayılı Kararı ve Buna Bağlı Toprak Hukuku”, III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi - 13-17 Kasım 2000, C. III (Kıbrıs Sorunu ve Turizm), Gazimağusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Yayınları: 15, s. 391-414.
………………… (2010a). “Birleşmiş Milletler’in Kıbrıs’taki Anayasal Çözüm Arayışları”, Journal of Cyprus Studies - Kıbrıs Araştırmaları Dergisi, Eastern Mediterranean University Press, XVI (2010a) 38, s. 23-67.
……………… (2010b). “Kıbrıs Meselesinde Metodolojik Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Journal of World of Turks, II (2010b) 2, s. 101-135.
………………… (2011a). “Kıbrıs’ta Askersizleştirme Faaliyetleri ve Saldırmazlık Doktrinin Esasları, The Journal of International Social Research - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, IV (2011a) 17, s. 348-377.
………………… (2011b). “Kıbrıs’ta Çözüm Plânlarına Göre Garantiler Meselesi”, 2011 KKTC Çalıştayı Fırsatlar ve Tehditler (5 Mart 2011), Ankara: Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği ve KKTC Dış Basın Birliği Yayınları, s. 107-160.
………………… (2011c). “Kıbrıs’ta Çözüm Plânlarına Göre Kolluk Kuvvetleri ve Özellikleri”, History Studies – International Journal of History, III (2011c) 2, s. 337-357.
………………… (2008a). “Kıbrıs’ta Federal Çözümü Destekleyenlerle, Karşı Çıkanların Görüşleri ve Bunların Mukayesesi”, Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Dergisi - Beykent University Journal of Strategic Studies, I (2008a) 2, s. 137-159.
………………… (2009b). “Kıbrıs’ta Kurulacak Federal Devletin Temel Unsurları”, I. Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu Bildiri Kitabı-II (21-23 Kasım 2008), Yayıma Hazırlayan: Ulvi Keser, Cilt II, Ankara: Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yayınları, s. 57-80.
………………… (2009c). “Kıbrıs’ta Kurulmak İstenen Federal Anayasayla İlgili Bazı Kavramların Her İki Taraf Açısından Değerlendirmesi”, Beykent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Dergisi - Beykent University Journal of Strategic Studies, I (2009c) 3, s. 100-126.
………………… (2010c). “Kıbrıs’ta Kurulmak İstenen Federal Devletin Hukuk Sistemi ve Özellikleri”, Akademik Bakış Dergisi (Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi - http://www.akademikbakis.org), İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Calalabat-Kırgızistan, (2010c) 19, s. 1-27.
………………… (2010d). “Kıbrıs’ta Kurulması Düşünülen Federal Anayasanın Özellikleri”, Gaziantep: Zirve Üniversitesi/Gaziantep Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (OSAM) Stratejik Analiz Serisi Kasım 2010, 40 s.
………………… (2009d). “Kıbrıs’ta Kurulması Düşünülen Federal Devletin Yasama Organı ve Özellikleri”, Yakın Doğu Üniversitesi (KKTC) Sosyal Bilimler Dergisi - NEU Editor of Journal of Social Sciences, II (2009d) 1, s. 20-50.
………………… (2009e). “Kıbrıs’ta Kurulması Düşünülen Federal Devlette Yargı Organları ve Temel Özellikleri”, Türkiye Günlüğü Dergisi, (2009e) 96, s. 197-223.
………………… (2010e). “Kıbrıs’ta Kurulması Düşünülen Federal Sistemde Toplum (Cemaat) Meclisleri ve Özellikleri”, Doğuş Üniversitesi Dergisi - Dogus University Journal, XI (2010e) 2, s. 269-285.
Tamçelik, S. (2012). Kıbrıs’ta Gobi ve Gali plânlarına göre harita meselesi. International Journal of Human Sciences [Online].
(9)2, 1031-1074.
1070
………………… (2009f). “Kıbrıs’ta Kurulması Düşünülen Federasyonun Yapısal Özellikleri”, Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi - The Pursuit of History International Periodical for History and Social Research, I (2009f) 2, s. 211-223.
………………… (2009g). “Kıbrıs’ta Kurulması Düşünülen Sistemde Cumhurbaşkanı ve Yardımcısının Görev ve Yetkileri”, Akademik Araştırmalar Dergisi – Journal of Academic Studies, XI (2009g) 42, s. 76-96.
………………… (2009h). “Kıbrıs’ta Olası Bir Federal Hükümetin Görev ve Yetkileri”, Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi - Journal of International Law and Politics, V (2009h) 17, s. 55-84.
………………… (2008b). “Kıbrıs’ta Türklerle Rumların Toplumsal Çatışma Düzlemi ve Bununla İlgili Ahlakî ve Mantıksal Değerleri”, Türkiyat Araştırmaları Dergisi (Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü), V (2008b) 8, s. 285-320.
………………… (2011d). “Kıbrıs’taki İngiliz Üslerinin Stratejik Önemi”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, VIII (2011d) 1, s. 1510-1539.
………………… (2008c). “Rum-Yunan İttifakında Ortak Savunma Doktrini ve Özellikleri”, Stratejik Araştırmalar Dergisi (Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları), VI (2008c) 12, s. 13-39.
………………… (2010f). “The Principals of the Planned Federal State in Cyprus”, The Journal of International Social Research - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, III (2010f) 10, s. 572-583.
………………… (1995). “Toprak Tavizi’nin Altında Yatan Gerçekler”, Türk Dünyası Araştırmaları, 99, s. 79-102.
………………… (2008d). Kıbrıs Meselesinin Çözüm Plânları (BM’nin 789 Sayılı Kararına Göre), Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.
………………… (2009ı). Kıbrıs’ta Güvenlik Stratejileri ve Kriz Yönetimi, Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yayınları.
TBMM Özel Gündem Tutanak Zaptı, Tarih: 10 Haziran 1997.
“Türkler Toprak Konusunda Harita Veriyor”, Agon Gazetesi, 13 Ocak 1981, No: 9, s. 9.
Uluç, Doğan (1992). “Denktaş ve Vasiliu Yumuşama Yarışında”, Sabah Gazetesi, 20 Haziran 1992, No: 100258, s. 9.
“Ulusal Konsey’in Toplantısı”, Simerini Gazetesi, 31 Haziran 1992, No: 365, s. 2.
UN Security Council S / 11 October 1991 and S / RES / 716 (1991).
UN Security Council S / 3 April 1992 and S / RES / 750 (1992).
UN Security Council S / 21 August 1992 and S / RES / 774 (1992).
UN Security Council S / 25 November 1992 and S / RES / 789 (1992).
Utkan, Aziz (1992). “Denktaş, Lefke Barajını İstiyor”, Hürriyet Gazetesi, 1 Temmuz 1992, No: 198026, s. 1.
“Vasiliu Harita Var Diyor”, Proina Nea Gazetesi, 13 Haziran 1992, No: 871, s. 1-2.
“Vasiliu ile Söyleşi”, Alithia Gazetesi, 5 Ağustos 1992, No: 871, s. 2.
“Vasiliu’nun Konuşması”, Simerini Gazetesi, 17 Eylül 1992, No: 991, s. 8.
“Yeni Gali Plânı”, Agon Gazetesi, 22 Temmuz 1992, No: 4292, s. 3.
“Yeni Harita”, Eleftherotipia Gazetesi, 29 Ekim 1992, No: 765, s. 1 ve 2.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com