You are here

AHMET NEDİM SERVET TÖR: TÜRK'ÜN DESTANI

AHMET NEDİM SERVET TÖR: THE EPIC OF THE TURKS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.7884/teke.147

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Having been an undersecretary of deputy for a short period of time, as well as the officer in Ministry of Defense for many years, witnessing the collapse of the Ottoman period, and addressing the national feelings during the period of national literature, Ahmet Nedim Servet Tor, as an author who was abandoned the dusty shelves, will come into the light of day in this study. A long poem in verse in Ottoman called Epic of Turks with forty-five stanzas of Ahmet Nedim who wrote works such as Path of Liberation Specific to Muslims (1913), Fresh Hopes... Bitter Words (1913), The Epic of the Turks (1914), Epic of Fight (1915), Prayer (1915), Book of Memoir (1912-1916), will be studied by translated in Turkish.
Abstract (Original Language): 
Uzun yıllar Harbiye Nezareti memurluğunun yanı sıra kısa bir süre müsteşar yardımcılığı da yapmış, Osmanlının son yıkılış dönemlerine tanıklık etmiş ve milli edebiyat döneminde milli hislere tercüman olmuş ancak tozlu raflara terk edilmiş bir yazar olan Ahmet Nedim Servet Tör (1871-1947), bu çalışmada gün ışığına çıkarılacaktır. Müslümanlara Mahsus Kurtuluş Yolu (1913), Tatlı Ümitler… Acı Sözler (1913), Türk´ün Destanı (1914), Cenk Destanı (1915), Namaz (1915), Defter-i Hatırat (1912-1916) gibi eserlere imza atan Ahmet Nedim'in Osmanlıca olarak kaleme aldığı, kırk beş kıtalık Türk'ün Destanı adlı uzun manzum eseri Türkçeye çevrilerek incelenecektir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

TÖR, A. N. S. (1916). Türk’ün Destanı 1332, İstanbul: Matbaa-i Hayriye ve Şürekâsı
TÖR, A. N. S. (2008). Nevhiz’in Günlüğü “Defter-i Hatırat”. (2. Baskı). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
MERİÇ, N. (2011). Ahmet Nedim ve Nevhiz’in Günlüğü: Başkasına Yazılan Bir Günlüğün Anatomisi. Biyografi Atölyesi İhtisas Sempozyumu, 21 Mayıs.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com