You are here

ÇİN’İN ORTA ASYA İLE OLAN PETROGAZ İŞBİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ NOKTASINDAN UYGUR BÖLGESİNİN STRATEJİK KONUMUNA BİR BAKIŞ

A VIEW TO THE STRATEGIC POSITION OF UYGHUR DISTRICT FROM THE POINT OF CHINA’S DEVELOPING PETROGAS COOPERATION WITH THE CENTRAL ASIA

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Xingjiang is a significant energy base and one of the improvable regions of China in 21st century with its wide land, rich natural resources, and enormous developing potential. Besides, the fact that Xinjiang is neighbor with the Central Asian countries, and is one of the few regions, which has rich natural resources, but has not yet been opened to the world, puts it into an important position in the field of energy gradually. Xinjiang has a vital role and a strategic position in China’s petroleum cooperation with the Central Asian countries with its expanded cooperative and mutually complementary relations with the Central Asian countries in concept of its special geography, natural resources superiority, and energy and petro chemistry structure.
Abstract (Original Language): 
Şincan geniş toprakları, zengin doğal kaynakları, muazzam gelişme potansiyeliyle Çin’in 21. yüzyıldaki enerji alanında önemli bir üstür ve kalkındırılacak önemli bölgelerden biridir. Ayrıca, Şincan’ın Orta Asya ülkeleriyle komşu olması, bu bölgenin dünyada henüz tamamıyla açılmayan, ama zengin doğal kaynaklara sahip az sayıdaki bölgelerin biri olması, bölgeyi enerji alanında dünyada gittikçe önemli bir konuma getirmektedir. Özel coğrafyası, doğal kaynak üstünlüğü, enerji ve petrokimya sektörü yapısı bakımından Orta Asya ülkeleriyle olan geniş ortaklığı ve birbirlerini tamamlayıcı özelliğiyle Şincan, Çin’in Orta Asya ülkeleriyle olan petrol işbirliğinde olmazsa olmaz role ve stratejik konuma sahiptir.

REFERENCES

References: 

 2008 [M] . [Devlet İstatistik
Kurumu Enerji Dairesi (M) Çin Enerji İstatistik Yıllığı (2008), Pekin Çin İstatistik Yıllığı
Neşriyatı 2008 ]
 2008 [M] . [Devlet İstatistik
Kurumu Enerji Dairesi (M) Çin Enerji İstatistik Yıllığı (2009), Pekin Çin İstatistik Yıllığı
Neşriyatı 2009 ]
 2002 - 2008 [M], : 2002 -
2008 [Devlet İstatistik Kurumu Enerji Dairesi, Çin Enerji İstatistik Yıllığı, 2002 - 2008 (M) Pekin: Çin
İstatistik Yıllığı Neşriyatı 2002 - 2008 ]
 [J]. 2009 18 97~98 [Li Fangjie,
“Çin’in Orta Asya İle Olan Petrol Ticareti İşbirliğinin Geliştirilmesindeki Taktiği”, Çağdaş Ticaret
Endüstrisi 2009 18 97~98 ]
 , [M]. : , 2001 48 [Sun Zhuang-zhi: “Orta
Asya’da yeni Vaziyet ve Bölge Güvenliği” (M), Pekin: Çin Sosyal Bilimler Neşriyatı, 2001: 48 ]
 " " 50 [EB/OL] http://news.xinhuanet.com/fortune/20
09-04/20/content_11219215.htm
 2009 [M] 2009 [Xinjia
ng Uygur Özerk Bölgesi İstatistik Kurumu Xinjiang İstatistik Yıllığı (2009) (M), Pekin, Çin İstatistik Yıllığı
Neşriyatı, 2009. ]
 . [J] ,2008 06 44~45 [Wang Xiaomei,
“Orta Asya’da Petrol İşbirlikleri ve Çin’in Enerji Güvenliği Stratejisi”, Uluslararası Ekonomik
İşbirliği 2008 06 44~45]
 [J] 2008 08 [Yang Zewei, “Çin’in
Enerji Güvenliği Sorunu: Meydan Okuma ve Karşı Koyma”, Dünya Ekonomisi ve Politika 2008 08 ]
 , [J]. , 2008 16 3 1-6. [Zhang Kang,
“Dünya Jeopetrogazındaki Makro Vaziyet ve Çin’in Stratejik Seçenekleri”, Uluslararası Petrol Ekonomisi,
2008 16 3 1-6 ]

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com