You are here

Muhemmet POLAT, Uyğur Edebiyatıda 50 Yıl, 1-2, Şincañ Yaşlar-Ösmürler Neşriyatı, Ürümçi, 2014, 1202 s.

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (Original Language): 
Uygur edebiyatında tenkit 1970’lı yılların başından itibaren görülmeye başlamıştır. Bu alanın temelini atan ve gelişmesinde önemli rol oynayan şahıs, kuşkusuz ki Muhemmet Polat’tır. 1970’li yıllardan itibaren giriştiği edebiyat tenkitçiliğiyle ilgili bugüne kadar 130’dan fazla makale yayımlamıştır. Rus edebiyat tenkitçiliğinin simge isimlerinden Belinski’yi (1810-1848) kendine rol model seçmiş olan Polat onun temsil ettiği Rus edebiyat tenkitçiliğinin kuram ve yöntemlerini benimsemiş ve bunları Çağdaş Uygur edebiyatına uygulamaya çalışmıştır. Uygur edebiyatının temel sorunlarını, eksiklik ve başarılarını, evrensel olanla ulusal olanı tespit etmeye, Uygur milli edebiyatının kendine özgü gelişim yasalarını bulmaya çalışmıştır. Ona göre, Uygur edebiyatının dünyaya açılması ancak milli edebiyat zeminine sağlam basarak ilerlemesiyle mümkündür. Polat edebiyat tenkitçiliğinde eseri merkeze almış, objektif olmaya özen göstermiş, ön yargı ve duygusallıktan uzak durmaya çalışmıştır.
189
190