You are here

ÇAĞDAŞ UYGUR EDEBİYATINDA ÖNEMLİ BİR YAZAR: ZORDUN SABİR

Zordun Sabir: An Important Writer Of Contemporary Uygur Literature

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Contemporary Uyghur literature has started in the last of 19th and the early 20th century. it has shown great improvement in a short time as the heir of the richness of classical Uighur literature and trained a lot of important representatives. even though Uighurs who have long history and rich culture, the Uighur contemporary literature, important writers and their works not able to be recognized at the Turkish world causing of political reasons. Zordun Sabir is one of the famous writers in modern Uighur literature. Most of his literary works has formed a great impact on the Uighur literature. In this article, is mainly discussing about Zordun Sabir's life, literary personalities then introduce his works and his role in Uighur literature.
Abstract (Original Language): 
XIX. yüzyılın sonu ile XX. yüzyılın başlarında başlayan Çağdaş Uygur edebiyatı, klasik Uygur edebiyatının zenginliklerinin mirasçısı olarak kısa zamanda büyük gelişme göstermiştir ve önemli temsilciler yetiştirmiştir. Türk dünyasının köklü ve zengin kültürüne sahip olan Uygur Türklerinin çağdaş edebiyatı ve önemli yazarları politik nedenlerden dolayı, Türk dünyası ve edebiyatında pek tanınmamaktadır. Zordun Sabir, Çağdaş Uygur edebiyatındaki ünlü yazarlarından biridir. Onun kaleme aldığı birçok eser Uygur edebiyatında büyük yankı uyandırmıştır. Bu makalede, Zordun Sabir’in hayatı, edebî kişiliği ve eserleri hakkında bilgi verilmiş, daha sonra da onun Uygur edebiyatındaki yeri incelenmiştir.
1
7

REFERENCES

References: 

ABDURAHİM, Enver (1997), “Zordun Sabir Hikayiliride Süretlengen Hesiyat Dünyası”, Tarim Dergisi, 11. 34-38.
BARAN, Lokman, (2008), “Çağdaş Uygur Edebiyatının Oluşması ve Gelişmesi”, Bilig, 42: 191-209.
HOŞUR, Muhemmet (2007). “Hayat keçürmişliriniñ Zordun Sabir İcadiyitige Körsetken Tesiri”, Tarim Dergisi, 10: 44-47.
JALALİDİN Abdukadir (2001). “Tarihtin Ķutuluş Üçün”, Şincañ Medinyiti Dergisi, 2: 31-35.
KADİR, Ekber (2007), “Zordun Sabir Ḳandak Yazḡuçi ” , Tarim Dergisi, 4: 96-102.
KADİR Ekber, ( 2007), “Zordun Sabirniñ İcadiyet yoli”, İli Deryasi Dergisi, 4: 23-26
KADİR Ekber (2015), “ Zordun Sabir ve Uniñ Edebi İcadiyeti”, Şincañ Unversititi Neşiryati, 17-21
KAŞGARLİ Rahile, (2014), “Çağdaş Uygur Edebiyatı Ve Onun Geleceği”, Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, 3: 129-145.
KOMİSYON, (2013), “Çağdaş Türk Edebiyatları II”, Anadolu Üniversitesi Yay, 140-179.
OSMAN, Abdureşit (2010), “Zordun Sabir Hatire Öyiniñ Ķurulişi ”, Coñgo Milletleri Dergisi, 4: 31-37.
ÖMER, Ehtem (2001), “Uygur Edebiyatidiki Serdar Yazġuçi Zordun Sabir”, Tañritaġ Dergisi, 4: 19-23.
POLAT, Muhemmet (2001), “Milli Turmişimizniñ İcadį-Bedį Ķamusi”, Teñritaġ Dergisi, 4: 21-25.
SULTAN, Azat (1997), “Zordun Sabir Eserleridiki Yükseklik”, Tarim Dergisi, 11: 37-40.
7 Çağdaş Uygur Edebiyatında Önemli Bir Yazar: Zordun Sabir
SULTAN Azat, KERİMCAN Abdurehim, (2002) , “Uygur Bügünki Zaman Edebiyat Tarihi”, Şincañ Üniversititi Neşiryati, 184-198
TANRIDAĞLI, Gülzade (1997), “Uygur Edebiyatında Roman”, Basılmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
TURDİ, Mambet (1997), “Biz Yazġuçiġa Ķerzdar”, Tarim Dergisi, 11: 44-47.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com