You are here

ABDULHALUK UYGUR HAKKINDAKİ ÇALIŞMALARDA SORUNLAR

Some Problems on Abduhaliq Uyghur’s Life and Works

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
At the end of 19th and the beginning of 20th century, the Jedidism among the Tatar in Russia influnced Uyghur identity and liturature as well as the Central Asian Turkic people. As a result, modern Uyghur litrature come to stage which enriched by Uyghur classic literature and Jedit (innovation) movemnet which was the most influencial enlightenment movemnet in Turkic world. Abuhaliq Uyghur is one of the omst important Jadits who represents modern Uyghur literature. Unforyunately, his life and works had been studied and illistrated through CCP pretext and political requirements which are still popular in restive Uyghur region. This paper focuses on the books and papers about Uyghur’s life and works, examine the fake elemnets, inapproprate assesments, and falce corrections which contained in those.
Abstract (Original Language): 
XIX. yüzyılın sonları ve XX. yüzyılın başlarında Rusya’daki Tatarlarda meydana gelen değişimler, bütün Orta Asya tarihini ve edebiyatını etkilediği gibi, Uygur tarihini ve edebiyatını da etkilemiştir. Çağdaş Uygur edebiyatı gerek klasik Uygur edebiyatının zenginliklerini miras edinerek gerekse Ceditçilik Hareketi etkisiyle oluşma sürecini tamamlamış ve önemli temsilciler yetiştirmiştir. Bu temsilciler arasında Çağdaş Uygur edebiyatının sayfalarını ateşli kanı ile yazan, eserleriyle zenginleştiren inkılap mücahidi ve şair Abdulhaluk Uygur’un önemli yeri vardır. Ama maalesef bugün Çağdaş Uygur edebiyatını incelediğimiz zaman birçok yazar ve şair politik nedenlerden yalnızca Çin’de meydana gelen siyasi ve sosyal hareketlerden etkilenmiş gibi gösterilmeye çalışılmıştır. Bu makalede, Abdulhaluk Uygur üzerinde yazılan kitap ve makaleler değerlendirilmiş, şairin gerçek hayatını gizleme ve eserlerinin önemli detaylarını değiştirme gibi politik süslemeler hakkında bilgi verilmiştir.
17
21

REFERENCES

References: 

İNAYET Alimcan (2007). Abdulhaluk Uygur ve Şiirleri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. RUDELSON Justin Jon (1998). Uyghr Nationalism Along China’s Silk Road. Columbia University Press.
ŞAHNİYAZ Muhemmed (2007). Geleceğin Şairi. Beijing: Milletler Neşriyatı.
TÖMÜR Hevir (1987). Erken Uyanmış Adam. Ürümçi: Şincan Yaşlar-Ösmürler Neşriyatı.
TREBİNJAC Sabine (2014). An anthropogocal look at the Kamintern Archives. Central Asian Program, No: 7.
TURDİ Abduşukur (1987). Abdulhaluk Uygur ve Onun Edebiyattaki Konumu. Ürümçi: Şincan Halk Neşriyatı.
UYGUR Abdulhaluk (2008). Açıl. Ürümçi: Şincan Halk Neşriyatı.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com