You are here

Neşe Harbalioğlu (Ed.), Raile Abdulvahit Kaşgarlı (Yayıma Haz.), Çağdaş Uygur Hikâyelerinden Seçmeler, Ankara: Gazi Kitabevi, 2016, 418 s.

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (Original Language): 
19. yüzyılın sonları 20. yüzyılın başlarında çağdaş Uygur edebiyatı oluşmaya ve gelişmeye başlamıştır. Bu dönemdeki siyasi ve sosyal olayların neticesinde Uygurlar dünyada edebiyat sahasındaki gelişmeleri takip etmeye ve yeni türleri kendi edebiyatlarında uygulamaya başlamışlardır. Edebiyattaki diğer türlerle birlikte hikâye 1930’lu yıllarda çağdaş Uygur edebiyatında da görülmeye başlanmıştır. Çağdaş Uygur Hikâyelerinden Seçmeler adlı bu çalışma, Şincan Uygur Özerk Bölgesi, Kazakistan ve Kırgızistan coğrafyalarında yaşayan Uygurlara ait çeşitli hikâyelerden oluşmaktadır. Söz konusu çalışma, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteklediği “Çağdaş Uygur Edebiyatı (1910-2015) Projesi”nin ilk kitabıdır. Kitabın editörü Neşe Harbalioğlu, yayıma hazırlayanı Raile Abdülvahit Kaşgarlı’dır. Eserin incelemesi Hülya Kasapoğlu Çengel ve Adem Öger tarafından yapılmıştır.
170
171