You are here

Oryantalizm ve Bizim Oryantalistler

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (Original Language): 
Bu makalede Oryantalizmin amacı,ortaya çıkışı,gelişimi –kısaca- ele alınacaktır.Genelde Doğu,özelde ise Türkiye üzerindeki etkileri üzerinde durulacaktır. Oryantalizm-Globalizm ilişkisine dikkat çekilecektir.Oryantalist yazarların-Bernard Lewis gibi- tarihi hakikatleri nasıl çarpı0ığını;dikkatlice okunduğunda, barındırdığı tehlikeler izah edilecektir.Özellikler Oryantalist kaynaklı bilgilerin Türk Aydınını nasıl yönlendirdiğini, oryantalist zihni alt yapıyı nasıl oluşturduğu örneklere dile getirilecektir. Somut olması açısından Nobel Edebiyat ödüllü yazar Orhan Pamuk’un düşünce yapısıyla oryantalizmin nasıl örtüştüğüne temas edilecektir.

REFERENCES

References: 

ARMAĞAN, Mustafa, Zaman/Turkuaz-
Tarih, İstanbul-16.05.2004
ATAÇ, Nurullah, Diyelim-Söz Arasında,
Yapı Kredi Yayınları, İstanbul-
Şubat-2012
EDWARDW. Said, Oryantalizm, Terc.:
Nezih ÜZEL, İrfan Yayıncılık, İstanbul-
Mart-1998
EFENDİ, Vâsıf , Nak:, Mustafa ARMAĞAN,
Zaman/Turkuaz-Tarih,
İstanbul-16.05.2004
KAHRAMAN, Hasan Bülent “İçselleştirilmiş,
Açık ve Gizli Oryantalizm
ve Kemalizm”, Doğu-Batı
Dergisi, Sayı:20 İstanbul-Ağustos-
2002
KONTNY, Oliver, “Üçgenin Tabanını
Yok Sayan Pythagoras: Oryantalizm
ve Ataerkillik Üzerine”
Doğu-Batı Dergisi, Sayı:20, İstanbul-
Ağustos-2002
LEWİS, Bernard, Müslümanların Avrupa’yı
Keşfi, Trcm.: İhsan Durdu,
Ayışığı Kitapları, İstanbul-Mayıs-
2000
PAMUK, Orhan, İstanbul/Hatıralar ve
Şehir, İletişim Yay., İstanbul-
Nisan-2012
REFİĞ, Halit, Gerçek Hayat Dergisi,
İstanbul-27 Şubat-4 Mart-2004
SİNANOĞLU, Suat, Türk Humanizması,
TTK, Ankara-1988
YAVUZ, Hilmi, Gerçek Hayat Dergisi,
İstanbul-27 Şubat-4 Mart-2004

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com