You are here

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE GRAFİK TASARIM

SUSTAINABILITY AND GRAPHIC DESIGN

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Sustainable world view, then industrial design, has started to be mentioned in other design fields and even in art. Almost everyone related the subject believed that something should be done, but no one is adequately equipped neither on design nor design education. Environment friendly approaches -sometimes right, sometimes wrong- are called as sustainable design. Sometimes to integrate the principles of sustainable design with graphic design may be difficult for graphic designer. On the other hand, some well-intentioned suggestions made by sustainability experts can cause the loss of communication function of graphic design. In this research, as reviewing the studies on sustainable design, it is evaluated the contribution of graphic design to the problem and to the solution; considering culture, environment, human and economic factors. Graphic designers first must realize their responsibility and their potential. In this study, it is aimed to self-question graphic design, to keep the issue on the agenda and to draw attention to new needed research.
Abstract (Original Language): 
Sürdürülebilir dünya görüşü, endüstriyel tasarımın ardından diğer tasarım alanları, hatta sanatta dahi seslendirilmeye başlandı. Konuyla ilgili olan hemen herkes bir şeyler yapılması gerektiğine inanırken, ne tasarım ne de tasarım eğitiminde hiç kimse yeterli donanıma sahip değil. Çevre dostu yaklaşımlar -bazen doğru bazen yanlış- sürdürülebilir tasarım olarak adlandırılıyor. Grafik tasarımcı için sürdürülebilir tasarım ilkelerini grafik tasarımla bütünleştirmek bazen zor olabiliyor. Diğer yandan sürdürülebilirlik uzmanlarının yaptığı bazı iyi niyetli öneriler de grafik tasarımın iletişim işlevini yitirmesine sebep olabiliyor. Bu çalışmada, tasarımda sürdürülebilirlik konulu araştırmalar gözden geçirilerek grafik tasarımın sürdürülebilirlik açısından hem soruna hem çözümüne olan katkıları; kültür, çevre, insan ve ekonomi faktörleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmeye çalışıldı. Grafik tasarımcının öncelikle sorumluluğunu ve potansiyelini fark etmesi gerekir. Bu çalışmada, grafik tasarımın kendini sorgulaması, konunun gündemde tutulması ve ihtiyaç duyulan yeni araştırmalara dikkat çekmek hedeflenmiştir.

REFERENCES

References: 

Akın, Galip (2009), Ekoloji Çevrebilim ve Çevre Sorunları, Tiydem Yayıncılık, Ankara.Barbero, Silvia ve Brunella Cozzo (2009), Ecodesign, Tandem Verlag GmbH.
Becer, Emre (1999), İletişim ve Grafik Tasarım, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.
Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (UNCED), (3-14 Haziran 1992, Rio de Janeiro) (1993), T.C. Çevre Bakanlığı Yeşil Seri-3,
Bond, Jonathan ve Richard Kirshenbaum (2003), Radar-altı İletişim, (Çev. Aycan Akyıldız), MediaCat Kitapları, İstanbul.
Erkarslan, Önder (2009), “YEŞİL, YEŞİLİMSİ: Ürün Göstergebilimi Aracılığıyla Sürdürülebilir Tasarım Uygulamalarının Eleştirisi”, Mimarlık Dergisi, Sayı: 349, Eylül-Ekim, http://www.mimarlarodasi.org.tr/mimarlikdergisi, (Erişim tarihi: 25.09.2010).
GMK, (2002), “Tasarım Ekolojisi”, DEDİ Kİ 03, http://www.gmk.org.tr/dosyalar/ DediKi.03.Ekoloji.pdf, (Erişim tarihi: 18.11.2010)
GMK, (2002), “İlkönce Öncelikler”, DEDİ Kİ 02, http://www.gmk.org.tr/dosyalar/ DediKi.02. FirstThings.pdf, (Erişim tarihi: 18.11.2010)
Guellerin, Christian (2010), “Design as „The‟ New Managerial Discipline”, i-http://wearesprout.com/wp-content/uploads/2010/01/Sustainability-and-Gra..., MAD, Sayı: 6.
Hamlett, Phil. “Sustainability and Graphic Design”, Interactive Annual 2005, (Erişim tarihi: 20.05.2010)
Heper, Can Oktay (2008), Grafik Tasarım Bağlamında Gerilla Tasarımın Analizi, (yüksek lisans tezi), Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eskişehir.
ISC (2010), “Which Medium is More Sustainable? Paper or Digital?”, Institute for Sustainable Communication, http://www.sustainablecommunication.org/resources/ articles, (Erişim tarihi: 25.10.2010)
Kocataş, Ahmet (2008), Ekoloji ve Çevre Biyolojisi, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir.
Kyoto Design Declaration (2008), http://www.cumulusassociation.org, (Erişim tarihi: 20.05.2010)
Manzini, Ezio ve Carlo Vezzoli (2002), Product-service Systems and Sustainability. Opportunities for Sustainable Solitions, UNEP Publisher, Paris.
Megchun, Beatriz Itzel Cruz (2008), “The Intrinsic Relationship between Eco-Design and Design Management in The Mexican Education”, Cumulus Seminar Jinan Working Papers, Jinan-Çin.
Milsted, David (1998), Blöfçünün Rehberi Yeşil, (Çev. Nejat Bayramoğlu), Tempo Yaz Kitapları-9.
Papanek, Victor (1972), Design for the Real World, Thames &Hudson, Londra.
Selamet, Sevim (2010), “Türk Grafik Tasarımında Kimlik Sorunu”, Uluslararası Türkiye Polonya İlişkileri Sempozyumu, Varşova.
Shreve, Jenn (2006), “Can Designer Save the World?”, Green Design, (Der. Editör, Buzz Poole), Mark Batty Publisher, New York.
Şişman, Osman(2006), “Tasarım Etiği”, Türkiye‟de Tasarımı Tartışmak: İTÜ 3. Ulusal Tasarım Kongresi, İstanbul.
Torunoğlu, Ethem (2006), Ötekilerin Çevresi, Ütopya Yayınevi, Ankara.
Thackara, John(2005), In the Buble:Designing in a Complex World, MIT Press, Boston.
Twemlow, Alice (2008), Grafik Tasarım Ne İçindir?, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul.
Wei, Liyan (2008), “Eco Design in Current Estonian Education and Industry”, Cumulus Seminar Jinan Working Papers, Jinan-Çin.
Whiteley, Nigel (1993), Design for Society. Reaction Books, Londra.
http://www.e-atik.com (Erişim tarihi: 20.09.2010).
http://www.livingprinciple.net (Erişim tarihi: 13.01.2010).
AIGA, http://www.aiga.org, (Erişim tarihi: 13.01.2010).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com