You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 39

İkinci Yeni Şiiri ve Cahit Zarifoğlu

International Journal of Humanities and Education

1571 Türk Yönetiminden, 1878-1925 İngiliz Taç Kolonisi’ ne; Kıbrıs Üzerinde Enosis Faaliyetleri ve İngiliz Stratejisi

International Journal of Humanities and Education

Sovyet Dönemi ve Sonrası Özbek Edebiyatinda ‘Basmacılık’ Konusu

International Journal of Humanities and Education

Fonksiyonel Olmayan, Baltalayıcı ve Negatif Düşünce ve Tutumların Obezitede Kilo Kaybı Başarısındaki Rolü

International Journal of Humanities and Education

Türkçe Öğretmeni Adayları Tarafından Okunan Çocuk Kitapları

International Journal of Humanities and Education

Kıbrıs’ta Uzlaşma, İşe Yarıyor mu?

International Journal of Humanities and Education

Obeziteli Bireylerde Kilo Verme Başarısının Depresyon Yatkınlığı ile İlişkisinin Araştırılması

International Journal of Humanities and Education

Usta, Halil İbrahim (2011), Orta Asya Kur’an Tefsiri, Poyraz Ofset, Ankara, 446 s.,

International Journal of Humanities and Education

Tolkun, Selahittin (2016), Afgan Türkistan Edebiyatından Örnek Bir Şahsiyet: Üstad Metin –İnceleme- Şiirler- Sözlük-, KİTABEVİ, İstanbul, 303 s.,

International Journal of Humanities and Education

Giyim Üretimi ve Moda Tasarımı Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

International Journal of Humanities and Education

Karşılaştırmalı Olarak Birleşik Avrupalılık Fikirleri ve Türkler de Avrupa Algısının Kökenleri

International Journal of Humanities and Education

Türk Edebiyatının Köklü Çınarı: Mehmet Çınarlı

International Journal of Humanities and Education

KARAHANLI TÜRKÇESİNDE DEYİMLEŞMİŞ BİRLEŞİK FİİLLER

International Journal of Humanities and Education

Gaspıralı İsmail Bey'in Stratejik Öngörü ve Hedefleri Üzerine Eleştirel Bir Söylem Analizi

International Journal of Humanities and Education

Taşlıcalı Yahyâ Bey ve Dukakin-Zâde Ahmed Bey Dîvanlarında Musikî Âletleri

International Journal of Humanities and Education

AFGANİSTAN ÖZBEK ŞİİRİNİN YAZIM SORUNLARI

International Journal of Humanities and Education

Türkmen Türkçesi ile Türkiye Türkçesindeki Deyimlerde Görülen Yalancı Eş Değerler

International Journal of Humanities and Education

Yılanların Öcü Örneğinde Gelenekten Diziye Aktarılan Türküler (İlk On Dört Bölüm)

International Journal of Humanities and Education

Klasik Türk Şiirinde Bir Nazım Türü: Keştî-nâme (Kaynakların Değerlendirmesi ve Bibliyografya)

International Journal of Humanities and Education

Tarih’e Tahkiyeli Yaklaşım: Kurgusal Bağlamda “Çanakkale Savaşı”nı Yorumlayabilmek

International Journal of Humanities and Education

İslam ve Ebru Sanatında Soyutlama Düşüncesi Kapsamındaki Çalışmaların Modern Resim Sanatıyla Plastik Bağlamda İlintisi

International Journal of Humanities and Education

Sorgulayıcı Araştırma Odaklı Fen Bilimleri Uygulamaları: Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam Ara Disiplini

International Journal of Humanities and Education

Tekstil İşçilerinin Toplumsal Cinsiyete İlişkin Tavır ve Tutumları

International Journal of Humanities and Education

The Evaluation of Web Design Education Materials Used in Vocational Education in the Aspect of Graphic Design Education

International Journal of Humanities and Education

Ortega y Gasset Düşüncesinde Üniversite Sorunu ve Kültür Eğitimi

International Journal of Humanities and Education

A Project-Based Approach in Child Education: Reggio Emilia

International Journal of Humanities and Education

Yabancı Dil Eğitiminde Örtük Öğrenim Yönteminin Okuma Parçalarına Uyarlanması

International Journal of Humanities and Education

Evaluation of the Attitudes of Teacher Candidates towards Democracy and Multicultural Education

International Journal of Humanities and Education

Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu's Conceptio n of Education Transforming from Reform to Revolution

International Journal of Humanities and Education

Geleneksel Empirist Bilgi Kuramı ve Mantıksal Empirizm Açısından Mantık

International Journal of Humanities and Education