You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 54

ULUSLARARASI GÖÇ HUKUKU PERSPEKTİFİNDE YERİNDEN EDİLMİŞ SURİYELİLER’İN TÜRKİYE’DEKİ STATÜSÜ

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

ÖDEMELER DENGESİ KISITLI BÜYÜME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (1950-2014)

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

1965 GENEL SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE “ORTANIN SOLU” SÖYLEMİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

TÜRKİYE’DE TOPLUMCU BELEDİYECİLİK: İZMİT ÖRNEĞİ

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİNİN SONA ERME SEBEPLERİ VE SONA ERME ANININ ÖNEMİ

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

KAMULAŞTIRMANIN SINIRLI AYNİ HAKLARA ETKİSİ

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

HİSSE SENETLERİ FİYATLARI OYNAKLIĞI VE ÇEŞİTLENDİRMESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL’DAN BULGULAR

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

KAR PAYI VERİMİ VE BORSA İSTANBUL A.Ş. ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

BANKACILIK KOMİSYON VE ÜCRETLERİNİN KREDİ FİYATLARINA VE KARLILIĞA ETKİSİ: TEORİK KANITLAR

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

YAŞLANMANIN EMEK PİYASALARINA ETKİSİ: G8 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

Authoritarian Russia. Analyzing Post-Soviet Regime Changes, by Vladimir Gel’man, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 2015, XVI + 208 pp., notes, index, ISBN 10:0-8229-6368-X

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

EKONOMİK BÜYÜME VE SANAYİLEŞME İLİŞKİSİNDE KALDOR YASASININ TÜRKİYE’DEKİ GEÇERLİLİĞİNİN ANALİZİ

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

MALİYET KONTROLÜ VE YÖNETİMİ İÇİN BİR YÖNTEM ÖNERİSİ: STANDART MALİYET SAPMALARININ DİNAMİK ANALİZİ

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

SİYASAL DEĞERLERİN SEÇMEN DAVRANIŞLARINA YÖNELİK ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

SON TÜKETİCİLERİN DEĞER BİLİNCİ VE FİYAT-KALİTE İLİŞKİLERİNİN İNTERNET ÜZERİNDEN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KIRKLARELİ İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

GÜNEY AVRUPA VE TÜRKİYE’DE İŞ-YAŞAM DENGESİ: KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

TÜRKİYE’DE GAZETECİLERİN ÇALIŞMA SORUNLARI

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

İLK 500 ARASINDA YER ALAN DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNE AİT FİRMALARIN VZA VE MALMQUIST YÖNTEMLERİYLE VERİMLİLİKLERİNİN ÖLÇÜMÜ

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

KONYA HAMİDİYE SANAYİ MEKTEBİ (1901-1906)

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

MOMENTUM ANOMALİSİ VE MOMENTUM ANOMALİSİNDE DEFTER DEĞERİ/PİYASA DEĞERİ ORANI, FİRMA BÜYÜKLÜĞÜ, FİYAT/KAZANÇ ORANI ETKİSİ

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

FAALİYET TABANLI YÖNETİM

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

“STARBUCKS” İŞ MODELİ VE GLOBALLEŞME SÜRECİNE KIYASLA BİR İŞ MODELİ OLARAK “KAHVE DÜNYASI”NIN GELİŞİMİ VE GLOBALLEŞMESİ

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK - İNTİHAR İLİŞKİSİNİN ANALİZİ

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNDE PERSONEL GÜÇLENDİRMENİN UYGULANABİLİRLİĞİ

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

TÜKETİCİLERİN ORGANİK GIDA SATIN ALMA TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

İŞ-YAŞAM DENGESİ AÇISINDAN ESNEK ÇALIŞMANIN ANALİZİ

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

PAZARLAMA HALKLA İLİŞKİLERİ KAVRAMINA DAİR TEORİK BİR DEĞERLENDİRME

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: TAMAMLAYICI MI, İKAME Mİ?

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

GÜNEY AVRUPA REFAH REJİMİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE: BİR DEĞERLENDİRME

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences

İŞLETMELERDE BÜYÜK VERİ

Kırklareli University Journal Of The Faculty Of Economics and Administrative Sciences