You are here

Search Publications

Displaying 1 - 15 of 15

Toplumsal Değişme ve Küreselleşme Bağlamında Eğitim ve Eğitim Programları: Kavramsal Bir Çözümleme

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

YAPISIZ EŞLERARASI AĞLAR İÇİN GENEL MAKSAT BİR SİMÜLATÖR VE UYGULAMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

Taktik Data Link Teknolojilerinde Birlikte Çalışabilirlik ve Kritik Simülasyon Bileşenleri

Savunma Bilimleri Dergisi

TAHRİP DANELİ MÜHİMMATLARIN HEDEF KAPLAMALARININ MATEMATİKSEL MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

Savunma Bilimleri Dergisi

KÜRESEL TERÖRİZM SORUNUNA GÜVENLİK PERSPEKTİFLİ BİR YAKLAŞIM

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

BİR TEKSTİL FABRİKASINDA SİMÜLASYON UYGULAMASI

Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives

YENİ KÜRESEL TEHDİTLER VE YENİ PARADİGMA

Polis Bilimleri Dergisi

KÜRESELLEŞME VE SPOR ENDÜSTRİSİ

Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi

DAVRANIŞ EKONOMİSİ VE NÖRO-FİNANS

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

AĞAÇİŞLERİ SEKTÖRÜNDEKİ TEK KANALLI KUYRUK SİSTEMİNDE SİMÜLASYON ANALİZİ UYGULAMASI

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

KÜRESELLEŞME VE KENTSEL YOKSULLUK: SOSYOLOJİK BİR PERSPEKTİF

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

SİVİL HAVACILIĞIN GELİŞİMİ VE KÜRESELLEŞME SURECİNE KATKILARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRK İŞÇİ SENDİKACILIĞI VE YAŞANAN ÖRGÜTLENME SORUNU

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

KÜRESELLEŞMENİN SİYASAL ETKİLERİ, GÖÇ VE UKRAYNA-RUSYA KRİZİ

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

KÜRESELLEŞME SONRASI HUKUK DEVLETİ: MİT Mİ, GERÇEKLİK Mİ?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası