You are here

Search Publications

Displaying 1 - 20 of 20

Savunma Harcamaları Düzeyinin Belirlenmesi: Teorik Bir Tartışma

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Toplumsal Değişme ve Küreselleşme Bağlamında Eğitim ve Eğitim Programları: Kavramsal Bir Çözümleme

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Sosyal Bilgiler Etkinliklerinin Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

KÜRESEL TERÖRİZM SORUNUNA GÜVENLİK PERSPEKTİFLİ BİR YAKLAŞIM

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Türkiye’de İtfaiye Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve Etkinliği Sorunu

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

YENİ KÜRESEL TEHDİTLER VE YENİ PARADİGMA

Polis Bilimleri Dergisi

KÜRESELLEŞME VE SPOR ENDÜSTRİSİ

Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi

DAVRANIŞ EKONOMİSİ VE NÖRO-FİNANS

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

TEKNOLOJI GELIŞTIRME BÖLGESI YÖNETICI ŞIRKETLERININ YÖNETIM ETKINLIĞININ VERI ZARFLAMA ANALIZı ILE DEĞERLENDIRILMESI

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

İlköğretim 2. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

KÜRESELLEŞME VE KENTSEL YOKSULLUK: SOSYOLOJİK BİR PERSPEKTİF

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE AKTİF ÖĞRENME ETKİNLİKLERİNDEN YARARLANMA

International Journal of Language Academy

SİVİL HAVACILIĞIN GELİŞİMİ VE KÜRESELLEŞME SURECİNE KATKILARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRK İŞÇİ SENDİKACILIĞI VE YAŞANAN ÖRGÜTLENME SORUNU

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Sağlık İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Kocaeli Örneği

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Veri zarflama analizi sürecinde temel bileşenler analizinin ayırım gücünü arttırıcı etkisi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

SAĞLIK HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET: ETKİNLİK VE MEKANSAL ETKİLEŞİM ANALİZİ

Journal of Life Economics

KÜRESELLEŞMENİN SİYASAL ETKİLERİ, GÖÇ VE UKRAYNA-RUSYA KRİZİ

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Sağlık Bakanlığı Genel Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığına Devredilen SSK Genel Hastanelerinin Teknik Verimliliklerinin Karşılaştırmalı Analizi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

KÜRESELLEŞME SONRASI HUKUK DEVLETİ: MİT Mİ, GERÇEKLİK Mİ?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası