You are here

Search Publications

Displaying 1 - 12 of 12

İlköğretim Öğrencilerinin Saldırgan Davranışları ile Yaş, Cinsiyet, Başarı Durumu ve Öfke Arasındaki İlişkiler

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD)

Antimikrobiyel Peptidler

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Patoloji Laborantlarında Ksilen Solumanın Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Wistar Ratlarınd a (Rattus rattus norvegicus) Kalitatif ve Kantitatif Protein Yetersizliklerinin İskelet Kası Malondialdehit Düzeylerine Etkileri

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi

Doğum Eyleminde Verilen Destekleyici Bakım ve Ebe / Hemşirenin Rolü

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

Turkish Studies

Yaratıcı Çocuk Yetiştirmede Problemler ve Çözüm Önerileri

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Kayıtdışı Ekonomi: Türkiye Ekonomisi ve Türk Turizm Sektörü İçin Genel Bir Değerlendirme

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

Diisobutyl Phthalate’ ın (DIBP) Sıçan Karaciğeri Üzerine Histopatolojik Etkileri

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi

Glikoproteinlerin Yapısı ve Fonksiyonları

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi

Aloe Barbadensis’in Reproduktif Sisteme Etkisinin Araştırılması

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Ekonomik Büyüme İle Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Sınır Testi Yaklaşımı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi