You are here

Search Publications

Displaying 1 - 12 of 12

Akbulut, U. (2007). ODTÜ Teknokent, Üniversite Savunma Sanayi İşbirliği, ODTÜ Seminer Notları, Ankara. Almeida, A., Santos, C. ve Silva, M.R. (2010). Science and technologic parks in regional ınnovation systems: The case of follower regions. Universitetet

KÜRESEL TERÖRİZM SORUNUNA GÜVENLİK PERSPEKTİFLİ BİR YAKLAŞIM

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

CANDU REAKTÖRLERİNDE TORYUMUN BİR NÜKLEER YAKIT OLARAK KULLANIM

Savunma Bilimleri Dergisi

Dünya’da ve Türkiye’de yeni bir pazarın doğuşu, gelişimi ve paylaşımı: “Hidrojen enerjisi ve hidrojen teknolojisi ürünleri” pazarı

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YAKLAŞIMI KULLANILARAK TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİNİN ÖLÇÜMÜ

The Journal of Academic Social Science Studies

ÇALIŞANLARIN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

SEÇMEN NEZDİNDE SİYASAL PARTİLERİN MARKA DEĞERİNİN BELİRLENMESİ: KIRIKKALE ÖRNEĞİ

The Journal of Academic Social Science Studies

EĞİLME DAYANIMI İYİLEŞTİRİLMİŞ ANOT DESTEKLİ KATI OKSİT YAKIT PİLİ GELİŞTİRİLMESİ

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi

MODERN TÜRK TARİHÇİLİĞİNDE TÜRKLERİN MÜSLÜMAN OLUŞU

Turan Stratejik Araştırmaları Merkezi Dergisi

TARİHSEL İSLAM MODERNİTEYİ AŞKIN MIDIR?

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

ÖĞRETİM ELEMANLARININ 21. YÜZYIL ÖĞRENEN STANDARTLARI VE YAŞAM BOYU ÖĞRENMEYE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

AL 2024-T4 ALAŞIMININ NAKAJİMA TESTİ İLE ELDE EDİLEN ŞEKİLLENDİRME SINIR EĞRİSİNİN MİNİMUM MAJÖR DEĞERİNİN ÖTELENME NEDENLERİNİN İNCELENMESİ

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi