You are here

Search Publications

Displaying 1 - 17 of 17

Türkçeye “Fransız Kalmak” Üzerine Bir İnceleme

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Bir Gelenek İcadı Olarak II. Meşrutiyet Döneminde Gerçekleştirilen İstanbul’un Fethi Törenleri

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Alevî-Bektaşî İnanç Sisteminde Hukuka Örnek: “Veli Baba Sultan Ocağı Ahitnâmesi”

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Kavramların Çağırdıkları/Çağrıştırdıkları: Metinlerarasılık Bağlamında İstiklâl Marşı

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

14. YÜZYIL MESNEVİLERİNDE İLİM VE AHLAKA VERİLEN ÖNEM

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

KÜFÜR ETMENİN, LANET VE BEDDUA OKUMANIN ÇAĞDAŞ YOLU: ŞARKI VE TÜRKÜLER

Turkish Studies

EDEBİYAT ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SORU SORMA BECERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA(Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Geçen “Yılan” ve “Süt” İmgelerini Metinlerarası İlişkiler Bağlamında Okumak

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Ütopyadan Doğmak, Ütopya Doğurmak: Heterotopya Kavramı ve Heterotopya Bağlamında Balık İzlerinin Sesi

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

ILHAN BERK'IN ISTANBUL KITABTNDA FLANEUR

Turkish Studies

İMGE KAVRAMI VE NECİP FAZIL KISAKÜREK’İN ŞİİRLERİNDE İMGE

Turkish Studies

TÜRK HARF DEVRİMİNİN KÜLTÜREL TEMELLERİ

Folklor/Edebiyat Dergisi

KLÂSİK TÜRK EDEBİYATI ŞERH GELENEĞİ VE HACI İBRÂHİM EFENDİ'NİN ŞERH-İ BELÂGAT'INA DÂİR

Turkish Studies

YAHYA KEMAL’İN ŞİİRLERİNDE DİNÎ, MİSTİK VE METAFİZİK ÖGELER

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi

ZİYA OSMAN SABA’NIN ŞİİRLERİNİN KRONOTOP BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Turkish Studies

Türk Edebiyatında Edebiyat Kanonu: Kanon, Kanona Girmek ve Kanona Müdahale

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Osmanlı Modernleşmesi ve Edebiyat

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi