You are here

Search Publications

Displaying 1 - 28 of 28

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden Ahp Ve Topsıs'in E-Kitap Okuyucu Seçiminde Uygulanması

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI BEŞERİ KALKINMA ENDEKSİ VERİLERİNİ KULLANARAK DİSKRİMİNANT ANALİZİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİNİN SINIFLANDIRMA PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

Dört Halife Döneminde Yasama Faaliyetinin !sleyisi ve Bazı Yasama Örnekleri (Hz. Ömer Dönemi)

Atatürk Üniversitesi İlâhiyât Tetkikleri Dergisi

EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARINDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNSALI

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Eğitmen Konsol Yazılımları için Kullanıcı Arayüzü Kılavuzu Geliştirilmesi ve Geçerleme Süreci

Savunma Bilimleri Dergisi

ÇEŞİTLİ ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNİN GÜÇ MESAFESİ, BELİRSİZLİKTEN KAÇINMA, ERİL-DİŞİL VE BİREYCİ-TOPLULUKÇU KÜLTÜR BOYUTLARINA YÖNELİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA

Savunma Bilimleri Dergisi

Okul Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Rolleri ile Okulların Değişime Açıklığı Arasındaki İlişki

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

ASKERİ ÖRGÜTLERDE LİDERLİK EĞİTİMİ İLE LİDERLİK POTANSİYELİNİN İLİŞKİSİ

Savunma Bilimleri Dergisi

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA LIPID PEROKSIDASYONU

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi

PERSONEL ÇİZELGELEMEDE BAZI PRATİK SEZGİSELLER

Savunma Bilimleri Dergisi

YILDIZ BASKETBOL MİLLİ TAKIMINDA YER ALAN KIZ SPORCULARIN KUVVET PROFİLLERİNİN BELİRLENMESİ VE İLİŞKİLENDİRİLMESİ

International Journal of Science Culture and Sport

Büro Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri ve Kontrol Odağı İnançları Üzerine Bir Araştırma: Erzincan Üniversitesi MYO Uygulaması

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

PERIODONTAL DOKU YIKIMINDA REAKTIF OKSİJEN TÜRLERİNİN ROLÜ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

Türkçeye “Fransız Kalmak” Üzerine Bir İnceleme

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

KLİMAKTERİK DÖNEMDEKİ KADINLARA VERİLEN PLANLI SAĞLIK EĞİTİMİNİN MENOPOZAL YAKINMA, TUTUM VE SAĞLIK DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Saponin’in GökkuşağıAlabalığı(Oncorhynchus mykiss)’nda CanlıAğırlık Artışı, HSİ(Hepatosomatik İndeks) ve BazıAntioksidan Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkileri

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

İş Yaşamında İş Tatmini, Örgütsel Özdeşleme ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Erzurum’da Bir Kamu Kurumu Örneği

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

ÖLÜM KAYGISININ TÜKETİCİ TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Farklı Peyzaj Karakter Alanlarına Göre Doğal ve Kültürel Kaynak Değerlerinin Görsel Analizi: Erzurum Örneği

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

BİTKİSEL ÜRÜNLERE KARŞI TARIMSAL BİYOTERÖRİZM (AGROTERÖRİZM)

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Postpartum Dönemde Kadınlarda Görülebilen Depresif Belirtiler ve Hemşirelik Bakımı

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi

Karbon nanotüp katkılı camlifi-epoksi kompozitlerin termal ve eğilme özelliklerinin araştırılması

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi

1935-1959 YILLARI ARASINDA SİYASİ BİLGİLER/İLİMLER MECMUASI’NDA/DERGİSİ’NDE SOSYOLOJİ

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Konferansları Dergisi

İki Aşamalı Kümeleme Algoritması ile Pazar Bölümlemesi, Müşteri Profillerinin Belirlenmesi ve Niş Pazarların Tespiti

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Milli Parklarda Kaynak Değer Kullanımı İçin Bir Öneri: Nene Hatun Tarihi Milli Parkı

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Kentsel Dönüşüm Yaklaşımlarına Bir Örnek: Efendibey (Niğde) Kentsel Dönüşüm Uygulaması

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİLERE SOSYAL KATILIM BECERİSİ KAZANDIRMA DURUMLARI

Turkish Studies

Akademik Çelişki Tekniğinin Türkçe Öğretmeni Adaylarının Kavram Öğrenme Başarılarına Etkisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi