You are here

Search Publications

Displaying 1 - 10 of 10

YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULLARINDA GÖREV YAPAN YÖNETİCİ ve ÖĞRETMENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ (Diyarbakır İli Örneği)

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

JAPONYA EĞİTİM SİSTEMİNDE YÜKSEKÖĞRETİM

The Journal of Academic Social Science Studies

TÜRK-ARAP İLİŞKİLERİNİN DİN EĞİTİMİ BOYUTU (İSLAM HUKUK EĞİTİMİ ÖRNEĞİ)

İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA KAYGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ

The Journal of Academic Social Science Studies

Slovenya, Hırvatistan ve Bosna’nın bağımsızlık mücadeleleri ve Yugoslavya’nın dağılışı

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Kullanıcı-Yapı etkileşiminin Diyarbakır tarihi geleneksel evlerinde irdelenmesi

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi

Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolundaki Sendikalara İlişkin Görüşleri

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

İZNİK GÖLÜ HAVZASINDA ÇEVRE SORUNLARI

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Farklı Dini İnanışlardaki Bireylerin Ölüm Kaygıları ile Ruhsal Belirtiler ve Sosyo-Demografik Değişkenler Arasındaki İlişkiler

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

KALKINMA İKTİSADININ XX. YÜZYILDAKİ GELİŞİM SÜRECİ, İKTİSAT POLİTİKALARINA ETKİSİ VE SON ON YILLIK KONJONKTÜRÜN DİSİPLİNİN GELECEĞİNE OLASI ETKİLERİ

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi