You are here

Search Publications

Displaying 1 - 18 of 18

BASKETBOLDA TOP HAKİMİYETİNİN ANALİZİ VE TAKIM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ

Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN BİLİM İNSANI YETİŞTİRME SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

AKUT EGZERSİZİN FUTBOLCULARDA ANTİOKSİDAN SİSTEM PARAMETRELERİNE ETKİSİ

Spormetre / Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

GÜVENLİK ÇALIŞMALARI’NDA İKİ TARAF: “GÜVENLĠK DOĞRULTULARI""

Savunma Bilimleri Dergisi

RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN MATEMATİKSEL MODELLEMESİ VE ÖRNEK UYGULAMA

Savunma Bilimleri Dergisi

Stratejik Planlama Süreci ve Örgütler Açısından Önemi

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Mücadele Sporlarında Görsel ve İşitsel Basit Reaksiyon Zamanının Belirlenmesinde El Tercihinin Etkisi

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi

SÜT PROTEİNLERİ KAYNAKLI BİYOAKTİF PEPTİTLER

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Bazı Aktivatör ve Fungisit Uygulamalarının Cucumis sativus L. (Hıyar) Bitkisinde Verim-Kalite Üzerine Etkisi

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi

Klinik Olmayan Örneklemde Beş Faktör Kişilik Envanteri Belirti Tarama Amaçlı Kullanılabilir mi?: Ön Çalışma

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi

Karbon nanotüp katkılı camlifi-epoksi kompozitlerin termal ve eğilme özelliklerinin araştırılması

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi

TÜRKİYE’DEKİ ÖZEL KOLEKSİYONLARIN GÜNÜMÜZE ETKİLERİ

Tarih Okulu Dergisi

Mihalıççık ilçesinde (Eskişehir/Türkiye) gıda olarak tüketilen yabani bitkiler ve bu bitkilerin tüketim şekilleri

Biyolojij Çeşitlilik ve Koruma

Kisecik Kasabas ı (Karaman) ve çevresinde bulunan bazı yabani bitkilerin kullanım biçimleri ve besin öğesi içeriklerinin belirlenmesi

Biyolojij Çeşitlilik ve Koruma

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KURAMINDA ‘KONSTRÜKTİVİST DÖNÜŞÜ’ ANLAMAK

Ege Akademik Bakış Dergisi

GÖRÜNTÜ EŞLEME VE GENETİK ALGORİTMALAR KULLANARAK GÖRÜNTÜ İÇİNDE GÖRÜNTÜ ARAMA

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

FIKRALARDA BEKTAŞİ TİPİNE ATFEDİLEN İKTİDAR ALGISININ KÖKENLERİ

Turkish Studies