You are here

Search Publications

Displaying 1 - 20 of 20

Okul yöneticilerinin yönetici kaygı düzeylerinin yordayıcısı olarak psikolojik sermaye

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Türkiye 1. Ligi Erkek Hentbol Takımlarının Müsabaka Analizlerinin İncelenmesi

Spor Bilimleri Dergisi

Kronik Böbrek Yetmezliğinde Oksidatif Stres ve "Biyomarkır'ları

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi

TÜRKİYE VE OECD ÜLKELERİ’NİN TEMEL MAKROEKONOMİK GÖSTERGELER AÇISINDAN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

International Journal of Academic Value Studies

ANALĠTĠK HĠYERARġĠ PROSESĠ ĠLE HAFĠF MAKĠNELĠ TÜFEK SEÇĠMĠ

Savunma Bilimleri Dergisi

DAYANIKLILIK ANTRENMANI YAPAN ATLETLERDE E VİTAMİNİ KULLANIMININ OKSİDAN VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ VE KAS HASARI ÜZERİNE ETKİSİ

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi- Niğde Üniversitesi

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gözünden Nükleer Enerji

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Hemşirelik Eğitimi ve Eleştirel Düşünme

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

ERKEK BASKETBOL VE HENTBOLCULARIN BAZI MOTORİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi- Niğde Üniversitesi

ELİT BAYAN HENTBOLCULAR İLE VOLEYBOLCULARIN BAZI FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Spormetre / Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Erkek Hentbol Ve Voleybol Sporcularının Seçilmiş Fiziksel Ve Motorik Özelliklerinin Karşılaştırılması

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi

Bayan Voleybolcularda Reaksiyon Zamanı, Çeviklik ve Anaerobik Performanstaki Değişimlerin Sezon Süresince İncelenmesi

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi

İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİ:ERCİYES ÜNİVERSİTESİNDE GÖREV YAPANAK ADEMİSYENLERİN İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA

Yönetim-İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi

Tüberkülozun Yaşam Olayları ile İlişkisi ve Hastalığın Algılanması

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Ilımlı Aerobik Egzersizlerin İmmünoglobilinler İle Acth Ve Kortizol Hormonları Üzerine Etkisi

Spor Bilimleri Dergisi

DİL BECERİLERİ VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME

Turkish Studies

KLÂSİK TÜRK EDEBİYATI ŞERH GELENEĞİ VE HACI İBRÂHİM EFENDİ'NİN ŞERH-İ BELÂGAT'INA DÂİR

Turkish Studies

SAĞLIK EKONOMİSİ: TEORİK BİR İNCELEME

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

KÜLTÜREL PEYZAJIN KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞMENİN YARATILMASI YÖNÜNDE BİR POLİTİKA ÖNERİSİ

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ABDULKAHİR EL-CÜRCÂNÎ’NİN NAZM TEORİSİ

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi