You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 99

Tevhid-i Tedrisat ve Laik Eğitim

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARINDA KULLANILAN ARAMA ALGORİTMALARININ KIYASLANMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

Stratejik Yönetim

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

YARATICI DRAMA EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN 60-72 AYLAR ARASINDAKİ ÇOCUKLARIN SOSYAL-DUYGUSAL DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

ERGENLERDE SOSYAL KAYGI VE AKRAN İLİŞKİLERİNİN PSİKOBİYOLOJİK SOSYAL KAYGI MODELİNE GÖRE SINANMASI

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

KİŞİSEL GİZLİLİK VE YASAL DÜZENLEMELERE KÖTÜCÜL YAZILIMLAR AÇISINDAN BAKIŞ

Savunma Bilimleri Dergisi

Öğretmenlerin Bürokratik Sosyalleşme Düzeyleri

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Fizik Eğitiminde 5E Modeli’nin Öğrencilerin Akademik Başarısına Etkisinin İncelenmesi

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yüksek Lisans Öğrencilerinin İyi Bir Tez Danışmanından Beklentilerine İlişkin Nitel Bir Çalışma

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARINDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNSALI

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Kurumsal Performans Karnesi ve Havacılık Sektöründe Bir Uygulama

Savunma Bilimleri Dergisi

DİNAMİK İNSANSIZ HAVA SİSTEMLERİ ROTA PLANLAMASI LİTERATÜR ARAŞTIRMASI VE İNSANSIZ HAVA SİSTEMLERİ ÇALIŞMA ALANLARI

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

BİR SAVUNMA SANAYİ FİRMASINDA ÇOK KRİTERLİ ALT YÜKLENİCİ SEÇİM PROBLEMİ VE ÇÖZÜMÜ

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

HAVA SAVUNMA SEKTÖRÜ TEZGAH YATIRIM PROJELERİNİN BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi

Kıbrıs'ta Gobi ve Gali plânlarına göre harita meselesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE KADAR OLAN SÜREÇTE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN IRAK’TAKİ ZAYİATLARININ ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Savunma Bilimleri Dergisi

STRATEJİK BİR BÖLGEDE DENİZ GÜCÜNE AİT SAHİL GÖZETLEME RADARLARININ YENİDEN YERLEŞTİRİLMESİ

Savunma Bilimleri Dergisi

TÜRK HAVA KUVVETLERİ PİLOTLARININ UÇUŞ KOMBİNEZONLARINDAN MEMNUNİYET DURUMLARININ BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Savunma Bilimleri Dergisi

AMAÇ FONKSİYONU KISITLI ULAŞTIRMA PROBLEMLERİNDE TAMSAYILI BULANIK OPTİMİZASYON

Savunma Bilimleri Dergisi

U TİPİ MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİ İÇİN 0-1 TAM SAYILI PROGRAMLAMA MODELİ

Savunma Bilimleri Dergisi

Gönüllü İşten Ayrılmalar Üzerine Ekonometrik Bir Yaklaşım

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Sekiz Haftalık Sezon Öncesi Antrenman Programının Üniversiteli Erkek Boks, Taekwondo ve Karate Sporcularının Fiziksel ve Fizyolojik Özellikleri Üzerine Olan Etkileri

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

FEN EĞİTİMİNDE PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE KULLANILAN PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA

Savunma Bilimleri Dergisi

ANALĠTĠK HĠYERARġĠ PROSESĠ ĠLE HAFĠF MAKĠNELĠ TÜFEK SEÇĠMĠ

Savunma Bilimleri Dergisi

KABA KÜME YAKLAŞIMI KULLANILARAK VERİ MADENCİLİĞİ PROBLEMLERİNDE SINIFLANDIRMA AMAÇLI YAPILMIŞ OLAN ÇALIŞMALAR

Savunma Bilimleri Dergisi

DÖRT KADEMELİ BİR İNDÜKSİYON BOBİN SİLAHI TASARIMI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Savunma Bilimleri Dergisi

PİYADE TÜFEĞİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE BİR UYGULAMA

Savunma Bilimleri Dergisi

TEDARİK ZİNCİRİNDE ELEKTRONİK VERİ DEĞİŞİMİ VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE UYGULANMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK’LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ

Savunma Bilimleri Dergisi

K. K. LOJİSTİK KOMUTANLIĞI 3ncü, 4ncü, 5nci KADEME DEPOLARINDA KÜME ÖRTÜLEME YAKLAŞIMI İLE BİR İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI

Savunma Bilimleri Dergisi