You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 44

Yaşlılık ve oksidatif stres

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

SICAK PRESLEME YÖNTEMİ İLE Al-Cu-SiCP KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ VE ABRAZİV AŞINMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Savunma Bilimleri Dergisi

ÖRGÜTSEL ADALET İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİNDE ÖĞRETMENLERE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: BAYAT ÖRNEĞİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERDE TEZDEN KAYTARMA DAVRANIŞLARI

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ

Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi

Yeni Tehditler, Güvenliğin Genişleme Boyutları ve İnsani Güvenlik

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

ASKERÎ OKUL ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK TERCİHİ VE ALGISI: GATA SAĞLIK ASTSUBAY OKULLARI ÖRNEĞİ

Savunma Bilimleri Dergisi

TÜRKİYE’NİN AB’YE ADAY ÜLKE OLMASINI SAĞLAYAN İÇ ve DIŞ FAKTÖRLER ve GELECEĞE İLİŞKİN YÖNELİMLER

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

HASTANIN KANSER TANISINA UYUMUNUN SAĞLANMASINDA HEMŞİRENİN ROLÜ

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi

Bronşial astımlı hastalarda lateralite ile antioksidanlar arasındaki ilişkilerin araştırılması

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

OTEL İŞLETMELERİNDE TEDARİKÇİ SEÇİMİ SÜRECİNDE AHP VE BAHP YÖNTEMLERİNİN UYGULANMASI

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Periodontal hastalıklı ve hiperlipidemili bireylerde salya malondialdehit, süperoksit dismutaz, glutatyon ve glutatyon peroksidaz seviyelerinin değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

TÜKENMİŞLİK SENDROMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK: SU ÜRÜNLERİ İŞLETMELERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Deneysel Formaldehit Toksisitesinde Testis SOD, GSH-Px, MDA Düzeyleri ve oo-3 Yağ Asitlerinin Koruyucu Etkisi

Fırat Tıp Dergisi

Bitki Aktivatörü Uygulamalarının Domateste Polen Oluşumu Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Klorprifos-etü'in. HEPG2 hücre dizüerinde hücre canlılığına etkisi ve melatoninin koruyucu etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

LİDERLİK DAVRANIŞI VE TOPLUMSAL NORM İLİŞKİSİ :AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

TEKNOLOJI GELIŞTIRME BÖLGESI YÖNETICI ŞIRKETLERININ YÖNETIM ETKINLIĞININ VERI ZARFLAMA ANALIZı ILE DEĞERLENDIRILMESI

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

11 Eylül, bölünen dünya, Huntington ve çatışma

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Alüminyum Hedefte Depolanan Enerjinin Elektron Enerjisi ile Değişimi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi

Farklı Dozlarda Ardıç Yağının Sıçan Karaciğerinde Antioksidan Enzimler Üzerine Etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

GÖRÜNTÜ İŞLEME VE BEŞ EKSENLİ ROBOT KOL İLE ÜRETİM BANDINDA NESNE DENETİMİ

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Nanobakteri: Periodontal ve sistemik hastalıkların ilişkisinde farklı bir bakış açısı

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

FARKLI SOĞUK DUVAR SICAKLIKLARININ OSİLASYONLU YÜZEY GERİLİM KONVEKSİYONA GEÇİŞE ETKİLERİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi

FARKLI SOĞUK DUVAR SICAKLIKLARININ OSİLASYONLU YÜZEY GERİLİM KONVEKSİYONA GEÇİŞE ETKİLERİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi

ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE PERSONEL SEÇİMİ ALANINDA UYGULAMALARI

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

Radyoloji Çalışanlarında Depresyon ve Anksiyete Düzeyleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Susurluk Çayı (Bursa- Balıkesir)'ndaki Tatlı Su Kefali (Squalius cephalus L.)'nin Helmint Faunası

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi

Geriatrik hastalarda infeksiyonların değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi