You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 50

KARA HARP OKULUNDA EĞĠTĠM ÖĞRETĠM GÖREN ÖĞRENCĠLERĠN BAġARI DURUMUNU ETKĠLEYEN FAKTÖRLERĠN ĠSTATĠSTĠKSEL YÖNTEMLERLE TESPĠT EDĠLMESĠ

Savunma Bilimleri Dergisi

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNE KADAR OLAN SÜREÇTE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN IRAK’TAKİ ZAYİATLARININ ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Savunma Bilimleri Dergisi

ASKARAD’LARIN ARAZİ ÜZERİNDE YERLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ

Savunma Bilimleri Dergisi

ÖDÜL SİSTEMİNİN MESLEKİ MOTİVASYONA ETKİSİ: KARA KUVVETLERİ MENSUBU SUBAYLAR ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

Savunma Bilimleri Dergisi

PARA-ARAMİD MALZEMEDEN İMAL EDİLEN BALİSTİK ÖZELLİKLİ KOMPOZİT BAŞLIK VE TERMİNAL BALİSTİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Savunma Bilimleri Dergisi

NATO KODLANDIRMA SİSTEMİ’NİN TÜRKİYE’DE UYGULAMALARI

Savunma Bilimleri Dergisi

YENİ BİR DİJİTAL MERMİ HIZI ÖLÇÜM DÜZENEĞİ KULLANILARAK 9 mm x 19 PARABELLUM FİŞEKLERİNDE BARUT MİKTARINA BAĞLI OLARAK MERMİ HIZLARININ BELİRLENMESİ

Savunma Bilimleri Dergisi

TEDARİK ZİNCİRİNDE ELEKTRONİK VERİ DEĞİŞİMİ VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE UYGULANMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

AHP, BULANIK AHP VE BULANIK MANTIK’LA KARA HARP OKULUNA ÖĞRETİM ELEMANI SEÇİMİ

Savunma Bilimleri Dergisi

SHELL yörüngeleri İÇİN BİR OWL ONTOLOJİ

Savunma Bilimleri Dergisi

ERGENLERİN DUYGUSAL ZEKALARININ ÇATIŞMA EĞİLİMLERİNE VE SUÇ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

KARA KUVVETLERİ HAVACILIĞINDA UÇUŞ EĞİTİM PERFORMANSI BELİRLEYİCİLERİNİN ANALİZİ

Savunma Bilimleri Dergisi

CANDU REAKTÖRLERİNDE TORYUMUN BİR NÜKLEER YAKIT OLARAK KULLANIM

Savunma Bilimleri Dergisi

İKMAL MADDELERİ SİPARİŞ PARTİ BÜYÜKLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNDE DİNAMİK MODEL UYGULAMALARI

Savunma Bilimleri Dergisi

ASKERÎ OKUL ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK TERCİHİ VE ALGISI: GATA SAĞLIK ASTSUBAY OKULLARI ÖRNEĞİ

Savunma Bilimleri Dergisi

İL JANDARMA KOMUTANLIKLARINDA JANDARMA ASTSUBAYLARIN ATANMASI İÇİN KARAR DESTEK SİSTEMİ

Savunma Bilimleri Dergisi

SİLAH ATAMA PROBLEMİNE ÇOK AMAÇLI YAKLAŞIM: TAM SAYILI HEDEF PROGRAMLAMA MODELİ VE ELEKTRONİK TABLO ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Savunma Bilimleri Dergisi

BARIŞ GÜCÜ OPERASYONLARINDA TÜRKİYE-HOLLANDA BULUŞMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

F-16 SAVAŞ UÇAĞI FİLOLARININ PERFORMANSLARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Savunma Bilimleri Dergisi

LİDERLİK TARZLARININ GÜVEN VE ADALET ALGISI YOLUYLA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİLERİ

Savunma Bilimleri Dergisi

İTALYAN KOLLUK YÖNETİMİ

Polis Bilimleri Dergisi

TOZALTI KAYNAK BAĞLANTISININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE TERMAL VE MEKANİK ANALİZİ

Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

POLİSLERİN AVRUPA BİRLİĞİ UYUM YASALARINA BİLİŞSEL HAZIR BULUNUŞLUK DÜZEYİNİN HİZMET SÜRELERİ VE BRANŞLARI AÇISINDAN ANALİZİ

Polis Bilimleri Dergisi

DİYABETİK SIÇANLARDA SICAK STRESİ VE KAS ATROFİSİ

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

AVRUPA ANAYASASI'NIN "ÖZGÜRLÜK, GÜVENLİK VE ADALET" ALANINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Polis Bilimleri Dergisi

ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE FEN ÖĞRETİMİNDE ANALOJİ TEKNİĞİ

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

BİR HÜKÜMET DIŞI KURULUŞ MODELİ OLARAK ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ VE İNSAN HAKLARININ GELİŞİMİNE KATKISI

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

CUMHURIYET ÇOCUGU VE ÇEVRE DOSTU BIR TÜRK: MANISA TARZANI

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

BELÇİKA POLİS TEŞKİLATI: Kuvvetten Hizmete Bir Dönüşüm ve Değişim Programı

Polis Bilimleri Dergisi

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ POLİS TEŞKİLATI

Polis Bilimleri Dergisi