You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 38

SAVUNMA KURULUŞLAR İÇİN PROJE DEĞERLENDİRME & SEÇİM METODOLOJİSİ

Savunma Bilimleri Dergisi

ÖĞRETMENLERİN OKUL ORTAMINDA SİGARA İÇİLMESİ VE ÖĞRENCİLERİN SİGARA KULLANIMI KONUSUNA YAKLAŞIMLARI

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

Stratejik Yönetim

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

POLİS EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ - Polis Eğitimcileri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma -

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

KONVANSİYONEL SAVAŞIN MATEMATİĞİ

Savunma Bilimleri Dergisi

POLÎSÎ İLGİLENDİREN TOPLUMSAL OLAYLARIN YÖNETİMİNİ (PÎLTOY) ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Polis Bilimleri Dergisi

HETEROJEN MUHAREBE MODELİ

Savunma Bilimleri Dergisi

MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA İLE SINIFLANDIRMA

Savunma Bilimleri Dergisi

İMKB YATIRIMCISI PSİKOLOJİSİ İLE YATIRIM DAVRANIŞLARININ AMPİRİK ANALİZİ

Savunma Bilimleri Dergisi

AMAÇ FONKSİYONU KISITLI ULAŞTIRMA PROBLEMLERİNDE TAMSAYILI BULANIK OPTİMİZASYON

Savunma Bilimleri Dergisi

ENTELEKTÜEL SERMAYE YÖNETİMİ

Savunma Bilimleri Dergisi

TAHRİP DANELİ MÜHİMMATLARIN HEDEF KAPLAMALARININ MATEMATİKSEL MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU

Savunma Bilimleri Dergisi

U TİPİ MONTAJ HATTI DENGELEME PROBLEMİ İÇİN 0-1 TAM SAYILI PROGRAMLAMA MODELİ

Savunma Bilimleri Dergisi

BİLİMSEL ARAŞTIRMADA ETİK SORUNLAR

Savunma Bilimleri Dergisi

ASKERİ ÖRGÜTLERDE LİDERLİK EĞİTİMİ İLE LİDERLİK POTANSİYELİNİN İLİŞKİSİ

Savunma Bilimleri Dergisi

MAYIN TARLASI OLUŞTURMA PROBLEMİNE GENETİK ALGORİTMA YAKLAŞIMI

Savunma Bilimleri Dergisi

Bir Mesleki Eğitim Kurumu Olarak Polis Meslek Yüksek Okulları

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

K.K.K. DE YÖNETİCİLERİN KİŞİLİK YAPILARI VE KARAR VERME YÖNELİMLERİ: BİR BİRLİK ÜZERİNDE ÇALIŞMA

Savunma Bilimleri Dergisi

AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE İŞE - BAĞIMLI ÖĞRENME ETKİSİ

Savunma Bilimleri Dergisi

Hücresel mobil bilgi sistemleri IN YERİ UPDATE ÜRETİM VE PERFORMANS ANALİZİ

Savunma Bilimleri Dergisi

SUÇ SORUŞTURMASINDA OLAY YERİNDE PERSONEL VE İŞLEVLERİ

Polis Bilimleri Dergisi

KAMU ALANINDA BİLGİNİN İNTERNET İLE SUNUMU VE ÖNÜNDEKİ TEHLİKELER: AMERİKAN ÖRNEĞİ

Polis Bilimleri Dergisi

UH-60 BLACK HAWK HELIKOPTERININ ÜÇ BOYUTLU KOKPIT VE UÇUS SIMÜLASYONU

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi

BAYAN HENTBOLCULARIN GÖRSEL VE İŞİTSEL REAKSİYON ZAMAN FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ

Spormetre / Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

SOSYAL SERMAYEYİ ARTIRMA ROLÜ VE KATKISI BAĞLAMINDA POLİS DAVRANIŞLARI

Polis Bilimleri Dergisi

POLÎS AKADEMİSİNDE YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE GÜDÜ TİPLERİNİN TANIMI VE GÜDÜLEME: BİR ALAN ÇALIŞMASI

Polis Bilimleri Dergisi

"11 EYLÜL" BAĞLAMINDA AVRUPA BÎRLÎĞÎ'NÎN TERÖRİZMLE MÜCADELEYE BAKIŞ TARZI

Polis Bilimleri Dergisi

YENİ BİR KELÂM: "VAHÎDÜDDÎN HÂN ÖRNEĞİ"

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dental Infeksiyonlarda Doğru Antibiyotik Kullanımı

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

TÜRK SPOR POLİTİKASINA ANALİTİK BİR BAKIŞ

Spormetre / Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi