You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 31

BİLÎM DÜNYASININ YENİ ÜYESİ: Polis Bilimleri

Polis Bilimleri Dergisi

Terörizm, Liberal Devlet ve Uluslararası İşbirliği

Polis Bilimleri Dergisi

Tevhid-i Tedrisat ve Laik Eğitim

Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

ASKERİ KRİZ VE DOĞAL AFETLER askeri güçlerin YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN LOJİSTİK PLANLAMA KARAR DESTEK SİSTEMİ

Savunma Bilimleri Dergisi

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR AT ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İŞ İLE İLGİLİ STRES KAYNAKLARI KARŞILAŞTIRILMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

WEB TABANLI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ: AR-GE PROJE YÖNETİMİ "morn" BİR ALAN ÇALIŞMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

TOPLAM KALİTE BAĞLAMINDA SINIF İÇİNDE İLETİŞİM YOLLARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

KARA KUVVETLERİ İÇİN ALTERNATİF BİR TEDARİK YÖNTEMİ:LEASİNG

Savunma Bilimleri Dergisi

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ TARİHİ GELİŞİMİ

Polis Bilimleri Dergisi

ZAYİAT VE HASAR KONUSUNDAKİ TARİHÎ SONUÇLAR

Savunma Bilimleri Dergisi

STATİK MUHAREBE GÜCÜ HESAPLAMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

TOPLU GÜVENLİK

Savunma Bilimleri Dergisi

ÖMÜR DEVRİ MALİYETLERİNİN İZLENMESİ

Savunma Bilimleri Dergisi

ORDUDA SOSYAL HİZMET

Savunma Bilimleri Dergisi

K. K. LOJİSTİK KOMUTANLIĞI 3ncü, 4ncü, 5nci KADEME DEPOLARINDA KÜME ÖRTÜLEME YAKLAŞIMI İLE BİR İYİLEŞTİRME ÇALIŞMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

TEKNOLOJİ VE ASKERİ İŞLER İÇİNDE DEVRİM

Savunma Bilimleri Dergisi

Wistar Ratlarınd a (Rattus rattus norvegicus) Kalitatif ve Kantitatif Protein Yetersizliklerinin İskelet Kası Malondialdehit Düzeylerine Etkileri

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi

SAVAŞ BAŞLIKLARININ PARÇA VE BASINÇ DALGASI ETKİLERİ

Savunma Bilimleri Dergisi

FUZÛLÎ'DE (ö. 963/1556) BİLGİ VE TABİAT ANLAYIŞI

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ÖZEL GÜVENLİK TEŞKİLATI: Kuruluşu, Görevleri, Yetkileri

Polis Bilimleri Dergisi

Bazı Bitkisel Ekstraktların Fungisit Olarak Odun Koruyucu Etkilerinin Araştırılması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi

YENİ KÜRESEL TEHDİTLER VE YENİ PARADİGMA

Polis Bilimleri Dergisi

TERÖRİZMLE MÜCADELE: Devletlerin Ayrı Bir Mücadelesi mi Yoksa Uluslararası Kurumlarla Desteklenmiş Bir Mücadele mi?

Polis Bilimleri Dergisi

MASLOW'UN İHTİYAÇLAR (GÜDÜLER) PİRAMİDİ VE POLİSİN YABANCILAŞMA OLGUSU

Polis Bilimleri Dergisi

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE PEYZAJ MİMARLIĞINDA KULLANIMI

Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

İYON NİTRÜRLEME VE ÇELİĞİN ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

SÜT PROTEİNLERİ KAYNAKLI BİYOAKTİF PEPTİTLER

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

NENE HATUN TÜNELİNDE (İZMİR) ‘Q’ KAYA KÜTLE SINIFLAMASININ UYGULANMASI (1+504.00-1+314.30KM)

Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

TERÖR HABERLERİ VE MEDYA

Polis Bilimleri Dergisi

YAŞLILIK PSİKOLOJİSİ İLE İLGİLİ YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN TARİHİ VE LİTERATÜRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi