You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 59

ÜSTÜNLÜK ESASLI BULANIK ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMİNİN KESKİN NİŞANCI TÜFEĞİ SEÇİMİ PROBLEMİNE UYGULAMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ İNCELENMESİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yabancı Dil Öğretiminde Robot Öğretmenler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Vladimir PUTIN’in Valdai Konuşmasının Politik Söylem-Psikoloji Bağlamında İrdelenmesi

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Patoloji Laborantlarında Ksilen Solumanın Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

İYON DESTEKLİ KAPLAMA YÖNTEMİYLE OPTİK İNCE FİLMLERİN BAZI KARAKTERİSTİKLERİNİN OLUŞTURULMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

TÜRKİYE’NİN AB’YE ADAY ÜLKE OLMASINI SAĞLAYAN İÇ ve DIŞ FAKTÖRLER ve GELECEĞE İLİŞKİN YÖNELİMLER

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Wistar Ratlarınd a (Rattus rattus norvegicus) Kalitatif ve Kantitatif Protein Yetersizliklerinin İskelet Kası Malondialdehit Düzeylerine Etkileri

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi

CENTAUREA CARDUIFORMIS (PEYGAMBER ÇİÇEĞİ)'İN ANTİOKSİDAN AKTİVİTESİNİN BELİRLENMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi

KONYA'DA YETİŞEN CENTAUREA PTEROCAULA TRUATV 'IN FENOLİK YAPISI VE ANTİOKSİDAN ETKİSİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi

Bazı Bitkisel Ekstraktların Fungisit Olarak Odun Koruyucu Etkilerinin Araştırılması

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi

Öğretmenlerin Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin görüşlerinin sosyolojik incelemesi: Tokat ilköğretim öğretmenleri örneği

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

20 TEMMUZ 1974 KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI’ NIN KANADA BASININDAKİ (The Globe&Mail) YANSIMALARI

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sosyodemografik Özellikleri ve Psikolojik İhtiyaçlarının İncelenmesi: Adile Sadullah Mermerci Örneklemi

Polis Bilimleri Dergisi

Akademik Çeviri Eğitiminin Temel İlkeleri Üzerine Düşünceler: Uygulanan Ders İzlenceleri Bağlamında Hedefler ve Beklentiler

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Aspergillus terreus MRC 200365 VE Aspergillus fumigatus MRC 200358 İLE (-)- NOPOL BİLEŞİĞİNİN BİYOTRANSFORMASYONLARI

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

BİYOLOJİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi

ERKEĞİN ATAERKİL REJİME ENTEGRASYONU: YABANCILAŞMA VE UYUM

Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi

Klorprifos-etü'in. HEPG2 hücre dizüerinde hücre canlılığına etkisi ve melatoninin koruyucu etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

11 Eylül, bölünen dünya, Huntington ve çatışma

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Bazı Meşe ve Gül Türlerinin Galli ve Galsiz Bireylerindeki, Total Protein İçeriğinin Farklı Yöntemler Kullanılarak Araştırılması

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi

Alüminyum Hedefte Depolanan Enerjinin Elektron Enerjisi ile Değişimi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi

Travma sonrası stres bozukluğunda bilişsel süreçler

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

ERESUS CINNABARINUS (OLIVIER, 1789) (ARANEAE, ERESIDAE) ÖRÜMCEĞİNİN ZEHİR AYGITI ÜZERİNE MORFOLOJİK BİR ÇALIŞMA

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi

İSLAM FETHİNDEN IRAK SELÇUKLULARININ YIKILIŞINA KADAR KAZVÎN’İN SİYASÎ TARİHİ

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Adilcevaz Kazasının İlk Nüfus Sayımı (30 Rebiyülevvel 1252/15 Temmuz 1836)

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Sıvı Kristaller ve Faz Geçişleri

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi

Susurluk Çayı (Bursa- Balıkesir)'ndaki Tatlı Su Kefali (Squalius cephalus L.)'nin Helmint Faunası

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi

Türkçe Dersinde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Uygulanmasına İlişkin Yönetici Görüşleri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

SADULLAH PAŞA’NIN 19 ASIR MANZUMESİ BAĞLAMINDA OSMANLI’DA BİLGİNİN TOPLUMSAL TARİHİNE BİR BAKIŞ

Sosyoloji Dergisi