You are here

Search Publications

Displaying 1 - 10 of 10

AKUT EGZERSİZİN FUTBOLCULARDA ANTİOKSİDAN SİSTEM PARAMETRELERİNE ETKİSİ

Spormetre / Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

Patoloji Laborantlarında Ksilen Solumanın Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Kronik Böbrek Yetmezliğinde Oksidatif Stres ve "Biyomarkır'ları

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi

KRONİK HEMODİYALİZ HASTALARINDA LIPID PEROKSIDASYONU

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi

Wistar Ratlarınd a (Rattus rattus norvegicus) Kalitatif ve Kantitatif Protein Yetersizliklerinin İskelet Kası Malondialdehit Düzeylerine Etkileri

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi

Bronşial astımlı hastalarda lateralite ile antioksidanlar arasındaki ilişkilerin araştırılması

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

DAYANIKLILIK ANTRENMANI YAPAN ATLETLERDE E VİTAMİNİ KULLANIMININ OKSİDAN VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ VE KAS HASARI ÜZERİNE ETKİSİ

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi- Niğde Üniversitesi

Periodontal hastalıklı ve hiperlipidemili bireylerde salya malondialdehit, süperoksit dismutaz, glutatyon ve glutatyon peroksidaz seviyelerinin değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

Klorprifos-etü'in. HEPG2 hücre dizüerinde hücre canlılığına etkisi ve melatoninin koruyucu etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Farklı Dozlarda Ardıç Yağının Sıçan Karaciğerinde Antioksidan Enzimler Üzerine Etkisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi