You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 56

SAVUNMA PLANLAMASININ EKONOMİYE ETKİLERİ VE SAVUNMA BÜTÇELERİ

Savunma Bilimleri Dergisi

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım

Savunma Bilimleri Dergisi

Müttefik Güç Harekâtı İnsani Müdahalelerin Bir İstisnası mıdır? NATO'nun Kosova'ya Yönelik Harekâtının Uluslararası Hukuk ve Askeri Bakış Açılarından Değerlendirilmesi

Savunma Bilimleri Dergisi

Amerikan futbolcularında farklı protokollerden elde edilen anaerobik performans değerleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

GELECEĞE YÖNELİK PROJELERİN SENARYO PLANLAMA TEKNİĞİ İLE ANALİZİ

Savunma Bilimleri Dergisi

AİLE-İŞ ÇATIŞMASI, İŞ STRESİ VE ÖRGÜTSEL SADAKATİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİ: SAVUNMA SEKTÖRÜNDE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Savunma Bilimleri Dergisi

ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÇALIŞMALARI ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR ÇÖZÜMLEME: TELEOLOJİK VE EPİSTEMOLOJİK KAYGILAR

Savunma Bilimleri Dergisi

Wingate anaerobik güç testi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

KERBELÂ’YI YAŞAMIŞ ŞİİRLER: “HZ. HÜSEYİN” VE “ÖTEKİ” PORTRELERİ YÖNÜYLE KERBELÂ OLAYININ ARAP ŞİİRİNDEKİ İLK YANKILARI

Mütefekkir Dergisi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KALKINMA PROGRAMI BEŞERİ KALKINMA ENDEKSİ VERİLERİNİ KULLANARAK DİSKRİMİNANT ANALİZİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİNİN SINIFLANDIRMA PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

Üniversite-Sanayi-Devlet İşbirliğinin Sağlayıcısı Olarak Teknoparklar ve Teknoloji Transferi İşbirliklerinde Mevcut Durum

Savunma Bilimleri Dergisi

DAYANIKLILIK ANTRENMANLARINDA ANTİOKSİDAN SAVUNMA

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

KARA HARP OKULU LABORATUVAR MERKEZİ BİNASININ YEŞİL BİNA ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

Doktora Programı: Türk Üniversiteleri Doktora Programları İçin Bazı Öneriler

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD)

Çoklu İnsansız Hava Aracı Simülasyonları için Altyapı Çözümü

Savunma Bilimleri Dergisi

Genel Amaçlı Araştırma Simülatörü: Donanım ve Yazılım Altyapısının Tasarlanması ve Geliştirilmesi

Savunma Bilimleri Dergisi

ABD Başkanları G.W. Bush ve B. Obama Dönemlerinde Yayımlanan Ulusal Güvenlik Stratejilerinde İttifak Söylemleri ve S.Walt’un İttifak Teorisi

Savunma Bilimleri Dergisi

Dağınık Aviyonik Mimari Kullanan Bir Uçak için Küçük Ölçekli İki Simülatör Tasarım ve Uygulama Örneği: Temel Uçuş Göstergeleri ve Uyarı Sistemi Benzetimleri

Savunma Bilimleri Dergisi

Taktik Data Link Teknolojilerinde Birlikte Çalışabilirlik ve Kritik Simülasyon Bileşenleri

Savunma Bilimleri Dergisi

Koridor Analizi ve En Uygun Güzergâhın Belirlenmesi

Savunma Bilimleri Dergisi

BİNALARDA ENERJİ TARAMASI VE ÖRNEK UYGULAMA

Savunma Bilimleri Dergisi

2006 FIFA DÜNYA FUTBOL KUPASINDAKİ GOLLERİN TEKNİK VE TAKTİK KRİTERLERE GÖRE ANALİZİ

Spormetre / Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

DÜŞÜNCE TARİHİMİZİN EĞİTİMCİ SİMALARINDAN AYŞE SIDIKA HANIM VE USÛL-I TALÎM VE TERBİYE DERSLERİ ADLI ESERİ

Folklor/Edebiyat Dergisi

KAVRAMSAL VE YAPISAL DÜZEYDE ÖĞRENME STİLLERİNE UYARLANAN BİLGİSAYAR DESTEKLİ ALIŞTIRMALARIN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

Savunma Bilimleri Dergisi

RÜZGAR ENERJİSİNDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNİN MATEMATİKSEL MODELLEMESİ VE ÖRNEK UYGULAMA

Savunma Bilimleri Dergisi

HAVA PLATFORM UYGULAMALARINDA GECE GÖRÜŞ GÖZLÜĞÜ VE TERMAL SISTEMLERIN KARŞILAŞTIRILMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF ORTAMINDA YAPILANDIRMACILIK YAKLAŞIMINA UYGUN ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN GÖZLEMLERİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

SUPRAMAKSİMAL EGZERSİZİN ERİTROSİT ANTİOKSİDAN ENZİMLER ÜZERİNE ETKİSİ

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

BAYAN HENTBOLCULARIN GÖRSEL VE İŞİTSEL REAKSİYON ZAMAN FARKLILIKLARININ İNCELENMESİ

Spormetre / Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

MUHAREBE SAHASI DAĞITIM SİSTEMİ İÇİN SEZGİSEL YÖNTEMLER

Savunma Bilimleri Dergisi