You are here

Search Publications

Displaying 1 - 14 of 14

OKULLARDA BİLGİ UÇURMA: İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Gerçek Zaman Kısıtları Altında Seyrüsefer Planlamaya Yeni Bir Yaklaşım

Savunma Bilimleri Dergisi

Dağıtık Simülasyon Sistemlerinde Performans Analiz Altyapısı

Savunma Bilimleri Dergisi

ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİYLE (AHP) TANKSAVAR SİLÂH SİSTEMİ SEÇİMİ

Savunma Bilimleri Dergisi

REALİZM ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNİN BÜTÜNLEŞMESİ

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Bir Mesleki Eğitim Kurumu Olarak Polis Meslek Yüksek Okulları

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Avrupa Birliği Politikalarında Üye Devletlere Tanınan İstisnaların Tarihsel ve Politik Arka Planı

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

TEMPERLENMİŞ BEYNİTİK BİR ÇELİĞİN BALİSTİK DAVRANIŞI

Savunma Bilimleri Dergisi

Orta ve Köşe Voleybol Oyuncularının Hazırlık Öncesi Ve Sonrası Bacak Kuvvetlerinin Karşılaştırılması

Spor Bilimleri Dergisi

SADULLAH PAŞA’NIN 19 ASIR MANZUMESİ BAĞLAMINDA OSMANLI’DA BİLGİNİN TOPLUMSAL TARİHİNE BİR BAKIŞ

Sosyoloji Dergisi

Sağlık İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Kocaeli Örneği

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

AVRUPA BİRLİĞİ DÖNEM BAŞKANLIĞI SİSTEMİ VE AVRUPA BİRLİĞİ POLİTİKALARINA ETKİSİ

Journal of Life Economics

AKADEMİSYENLERDE DUYGUSAL ZEKÂ FAKTÖRLERİNİN TÜKENMİŞLİK FAKTÖRLERİ İLE İLİŞKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

MUHAFAZAKÂR IDEOLOJI VE RASYONALITE

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi