You are here

Search Publications

Displaying 1 - 25 of 25

Terörizm, Liberal Devlet ve Uluslararası İşbirliği

Polis Bilimleri Dergisi

Barracks and Brothels: Peacekeepers and Human Trafficking in the Balkans

Polis Bilimleri Dergisi

POLÎSÎ İLGİLENDİREN TOPLUMSAL OLAYLARIN YÖNETİMİNİ (PÎLTOY) ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Polis Bilimleri Dergisi

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ TARİHİ GELİŞİMİ

Polis Bilimleri Dergisi

FUTBOLDA ŞİDDET VE POLİS

Polis Bilimleri Dergisi

SUÇ SORUŞTURMASINDA OLAY YERİNDE PERSONEL VE İŞLEVLERİ

Polis Bilimleri Dergisi

İTALYAN KOLLUK YÖNETİMİ

Polis Bilimleri Dergisi

ŞEHİRLERDE SUÇ ÖNLEME POLİTİKALARININ GELİŞTİRİLMESİ

Polis Bilimleri Dergisi

Türk Emniyet Teşkilatında Devlet Büyüklerini ve Önemli TesisleriKoruma Hizmetlerinde Risk Yönetimi

Polis Bilimleri Dergisi

11 EYLÜL SONRASINDA YENİ GÜVENLİK ANLAYIŞI, İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİK KOLLUK

Polis Bilimleri Dergisi

OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI İLE ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ

Polis Bilimleri Dergisi

TERÖRİZMLE MÜCADELE: Devletlerin Ayrı Bir Mücadelesi mi Yoksa Uluslararası Kurumlarla Desteklenmiş Bir Mücadele mi?

Polis Bilimleri Dergisi

SOSYAL SERMAYEYİ ARTIRMA ROLÜ VE KATKISI BAĞLAMINDA POLİS DAVRANIŞLARI

Polis Bilimleri Dergisi

MASLOW'UN İHTİYAÇLAR (GÜDÜLER) PİRAMİDİ VE POLİSİN YABANCILAŞMA OLGUSU

Polis Bilimleri Dergisi

POLÎS AKADEMİSİNDE YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE GÜDÜ TİPLERİNİN TANIMI VE GÜDÜLEME: BİR ALAN ÇALIŞMASI

Polis Bilimleri Dergisi

POLİSLERİN AVRUPA BİRLİĞİ UYUM YASALARINA BİLİŞSEL HAZIR BULUNUŞLUK DÜZEYİNİN HİZMET SÜRELERİ VE BRANŞLARI AÇISINDAN ANALİZİ

Polis Bilimleri Dergisi

Türkiye’de Kalkınma Ajanslarında Denetim Sorunsalı

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

VATANDAŞLARIN SUÇ KORKU (GÜVENLİK ENDİŞESİ) SEVİYESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER: MALATYA ÖRNEĞİ

Polis Bilimleri Dergisi

AVRUPA ANAYASASI'NIN "ÖZGÜRLÜK, GÜVENLİK VE ADALET" ALANINDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Polis Bilimleri Dergisi

UYGULAMA VE YARGI İÇTİHATLARI IŞIĞINDA EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİ HAKKINDA CEZA SORUŞTURMASI

Polis Bilimleri Dergisi

BELÇİKA POLİS TEŞKİLATI: Kuvvetten Hizmete Bir Dönüşüm ve Değişim Programı

Polis Bilimleri Dergisi

Amerikan Polisinde İş Stresinden Kaynaklanan Aile İçi Şiddet Olaylarının Sosyolojik Ve İstatistiksel Analizi

Polis Bilimleri Dergisi

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİN OLUŞUMUNDA HEMŞEHRİLİK İLİŞKİLERİNİN ROLÜ

Polis Bilimleri Dergisi

BİR FIRSAT OLARAK SUÇ: SUÇUN DURUMSAL BELİRLEYİCİLER, SUÇ FIRSATLARI VE RUTİN FAALYETLER TEORS

Polis Bilimleri Dergisi

TÜRKİYE'DE GÜVENLİK HİZMETİ OLARAK ÖZEL VE GÖNÜLLÜ GÜVENLİK

Polis Bilimleri Dergisi