You are here

Search Publications

Displaying 1 - 11 of 11

İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının bilgi işçilerinin işten ayrılma niyetine etkisinde duygusal bağlılığın aracılık ve düzenleyicilik rolü

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

TEPE YÖNETİCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE DAVRANIŞ BİÇİMLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

SOSYALPSİKOLOJİDE BİLİŞSEL UYUMSUZLUK

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Duygusal emek ve psikolojik sıkıntı: iş–aile çatışmasının aracılık etkisi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Lider-üye etkileşimi faktörlerinin liderler ve astlar tarafından karşılıklı algılanması: Bir perakende işletmesi çalışanları üzerinde araştırma

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Malmquist toplam faktör verimlilik endeksi: Türk otomotiv sanayi uygulaması

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

ÇALIŞMA GRUPLARININ TEMEL ORTAK ÖZELLİKLERİ

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Yüksek performanslı İK uygulamalarının işgörenlerin iş tatmini üzerine etkisi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Veri zarflama analizi sürecinde temel bileşenler analizinin ayırım gücünü arttırıcı etkisi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Stokastik envanter model kullanılarak is makinelerinin onarımında kullanılanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

İMKB-50’de yer alan sirketlerin yönetim kurulu yapılanmaları

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi