You are here

Search Publications

Displaying 1 - 28 of 28

DEĞER EĞİTİMİNDE KARİKATÜR KULLANIMI: İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ŞEFKAT VE MERHAMET DEĞER ALGILARININ BELİRLENMESİ

The Journal of Academic Social Science Studies

ÖĞRETİM ELEMANLARININ İZLENİM YÖNETİMİ TAKTİKLERİNİ KULLANMA DÜZEYİ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ-SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

The Journal of Academic Social Science Studies

AİLEDE ADALET EĞİTİMİ

The Journal of Academic Social Science Studies

JAPONYA EĞİTİM SİSTEMİNDE YÜKSEKÖĞRETİM

The Journal of Academic Social Science Studies

ÖĞRETMENLERİN OKULLARINDAKİ ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

The Journal of Academic Social Science Studies

İŞE YABANCILAŞMA İLE ÖRGÜTSEL SİNİZM ARASINDAKİ İLİŞKİ

The Journal of Academic Social Science Studies

OKUL YÖNETİCİLERİNİN YETKİ KULLANIMI KAYGI ÖLÇEĞİ (OYKÖ):GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

The Journal of Academic Social Science Studies

ESTETİK YETKİNLİK AÇISINDAN HZ. PEYGAMBER’İN ŞEMAİLİ

The Journal of Academic Social Science Studies

COĞRAFYA ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA (1924’TEN GÜNÜMÜZE) ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK KÜLTÜRÜ

The Journal of Academic Social Science Studies

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN YAZMA KAYGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: DİYARBAKIR ÖRNEĞİ

The Journal of Academic Social Science Studies

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KORKU VE HATALI KARAR VERME İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA DÜZENİ

The Journal of Academic Social Science Studies

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YAKLAŞIMI KULLANILARAK TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİNİN ÖLÇÜMÜ

The Journal of Academic Social Science Studies

SAVUNUCU KİŞİLİK ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

The Journal of Academic Social Science Studies

SEÇMEN NEZDİNDE SİYASAL PARTİLERİN MARKA DEĞERİNİN BELİRLENMESİ: KIRIKKALE ÖRNEĞİ

The Journal of Academic Social Science Studies

10-11 YAŞ ÇOCUKLARININ SALDIRGANLIK VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

The Journal of Academic Social Science Studies

BOKSÖRLERİN MOTİVASYONYÖNELİMLERİ VE NARSİSİZM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

The Journal of Academic Social Science Studies

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİSİ ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

The Journal of Academic Social Science Studies

BAYAN BADMİNTONCULARIN BENLİK SAYGISI VE NARSİSİZM DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

The Journal of Academic Social Science Studies

YÖNETİCİLERDE BOYUN EĞİCİ DAVRANIŞLARIN KÖKENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

The Journal of Academic Social Science Studies

KIRIM SAVAŞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (1853-1856)

The Journal of Academic Social Science Studies

ÇALIŞANLARIN BİREYSEL DEĞERLERİ İLE ÖRGÜTSEL ÇATIŞMA YÖNETİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: KAMU YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

The Journal of Academic Social Science Studies

KAMU HARCAMALARININ ENFLASYONİST ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

The Journal of Academic Social Science Studies

TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE HALKLA İLİŞKİLERİN TARİHSEL GELİŞİMİ

The Journal of Academic Social Science Studies

KUR’ÂN’DA İNSAN PSİKOLOJİSİ: ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM

The Journal of Academic Social Science Studies

ETKİLERİ AÇISINDAN VEHHȂBİLİK (SUÛDİ ARABİSTAN DIŞI ÜLKELER ÖRNEĞİ)

The Journal of Academic Social Science Studies

17. VE 18 YÜZYILDA, GÖRSEL VE YAZILI KAYNAKLARA GÖRE ORTAKÖY-KURUÇEŞME ARASINDA YERALAN KIYI YAPILARI

The Journal of Academic Social Science Studies

AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI VE TÜRKİYE’DE YEREL ÖZERKLİK TARTIŞMALARI

The Journal of Academic Social Science Studies

DEĞİŞİM YÖNETİMİ

The Journal of Academic Social Science Studies