You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 32

Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SWOT Analizi

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR AT ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İŞ İLE İLGİLİ STRES KAYNAKLARI KARŞILAŞTIRILMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

Bir İtaat Eylemi Olarak İslâm’da Hicret ve Muhacirler

İlahiyat Akademi Dergisi

Nötropenik Hastada Nötropeniyi Değerlendirme Kriterleri ve Hemşirelik Bakımı

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi

VOLEYBOLDA İKİLİ BLOĞA GİDERKEN KULLANILAN ÇAPRAZ ADIMLAMA VE YAN ADIMLAMA ADIM TEKNİKLERİNİN KARŞİLAŞTİRİLMASİ*

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

ESKİ VE YENİ OYUN KURALLARININ HENTBOL OYUN YAPISINA GETİRDİĞİ FARKLILIKLAR VE METABOLİK CEVAPLARI

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

ORDUDA SOSYAL HİZMET

Savunma Bilimleri Dergisi

İLK VE ACİL YARDIM (PARAMEDİK) LİSANS EĞİTİMİ TARTIŞMALARI VE ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Hastane Öncesi Dergisi

ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

HAVA PLATFORM UYGULAMALARINDA GECE GÖRÜŞ GÖZLÜĞÜ VE TERMAL SISTEMLERIN KARŞILAŞTIRILMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

Spor Kurumlarının Yönetim Kademelerinde Kadınların Temsili

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

İSYAN VE UMUT AĞLARI ÜZERİNE

Moment Dergi

PERSONEL SEÇİM SÜRECİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algılarını Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

DİYABETİK SIÇANLARDA SICAK STRESİ VE KAS ATROFİSİ

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI VE KARŞILAŞTIRILMASI

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

AĞAÇİŞLERİ SEKTÖRÜNDEKİ TEK KANALLI KUYRUK SİSTEMİNDE SİMÜLASYON ANALİZİ UYGULAMASI

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Badminton Sporunda Oyun Kazandıran Vuruşların Bölgesel Dağılımının Cinsiyet Faktörü Açısından Karşılaştırması

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi

HASTANE ÇALIŞANLARININ KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ İLE ÖRGÜTSEL ADALET ALGILARININ ÖRGÜTE BAĞLILIK DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Türk Örnekleminde Avukat Olan İle Olmayanların Adalete Ve Türkiye'deki Hukuk Sistemine İlişkin Sosyal Temsilleri

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Elektronik Belge Yönetimi Üzerine InterPARES Projesi ve Türkiye Takımı Faaliyetleri

Bilgi Dünyası

Ankara İlinde Bulunan Üç Askeri Hastanede Çalışan Askeri Hekimlerin İş Doyum Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi

Üniversitelerde Kalite Uygulamaları ve Belge Yönetimi: Hacettepe Üniversitesi Örneği

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

d2 DİKKAT TESTİNİN SPORCULARDA GÜVENİRLİĞİ VE GEÇERLİĞİ

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

MÜLTECİLER VE İNSAN HAKLARI

Moment Dergi

“DinleİzleAnlat” DİNLEME VE KONUŞMA YETERLİKLERİ ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi (EBAD)

Belge Yönetiminde Program Geliştirme: Belge Yönetimi Kapasite Değerlendirme Sistemi

Bilgi Dünyası

PARÇALANMIŞ BENLİKLER, PARÇALANMIŞ HAYATLAR VE PARÇALANMIŞ FİLMLER: BİR DÖVÜŞ KULÜBÜ OKUMASI

Moment Dergi

Okul Kütüphanelerinde Derme Geliştirme: Politikalar ve Dermelerin Betimlenmesi

Bilgi Dünyası

Stokastik envanter model kullanılarak is makinelerinin onarımında kullanılanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi