You are here

Search Publications

Displaying 1 - 11 of 11

Toplumsal Değişme ve Küreselleşme Bağlamında Eğitim ve Eğitim Programları: Kavramsal Bir Çözümleme

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

PARALEL MAKİNELİ ÇİZELGELEME PROBLEMLERİNDE ÖĞRENME ETKİLİ HAZIRLIK ZAMANLARI

Savunma Bilimleri Dergisi

AKIŞ TİPİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE İŞE - BAĞIMLI ÖĞRENME ETKİSİ

Savunma Bilimleri Dergisi

GENÇLİK ve SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE İŞ AKİMİ: ANKARA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE FAALİYET GÖSTEREN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜNE EK BRANŞI AÇMA ÖRNEĞİ

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

HAZIRLIK ZAMANLARININ ÖĞRENME ETKİLİ OLDUĞU ÇİZELGELEME PROBLEMLERİ

Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

Hastanelerde Rekabet Stratejileri ve Performans

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ERESUS CINNABARINUS (OLIVIER, 1789) (ARANEAE, ERESIDAE) ÖRÜMCEĞİNİN ZEHİR AYGITI ÜZERİNE MORFOLOJİK BİR ÇALIŞMA

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi

Federal Almanya’nın Avrupa Birliği bölgesel politikalarının oluşumundaki etkisi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

BÖCEKLERDE İNSEKTİSİDLERE DİRENÇ

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

d2 DİKKAT TESTİNİN SPORCULARDA GÜVENİRLİĞİ VE GEÇERLİĞİ

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDEKİ GENÇ NÜFUSUN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi