You are here

Search Publications

Displaying 1 - 16 of 16

ÖĞRENCİLERİN ANNE BABA TUTUMLARINI ALGILAMA BİÇİMLERİ VE ŞİDDETE EĞİLİMLERİ

Turkish Studies

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİNDE EĞİTİM VE AVRUPA VATANDAŞLIĞI

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

KAMU YÖNETİMİNDE YAŞANAN DÖNÜŞÜMLERİN İÇ GÜVENLİK SEKTÖRÜNE YANSIMALARI

Güvenlik Bilimleri Dergisi

REALİZM ÇERÇEVESİNDE AVRUPA BİRLİĞİNİN BÜTÜNLEŞMESİ

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

FUTBOLDA ŞİDDET VE POLİS

Polis Bilimleri Dergisi

Öğretmenlerin Türkiye’nin AB üyeliğine ilişkin görüşlerinin sosyolojik incelemesi: Tokat ilköğretim öğretmenleri örneği

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

POLİSLERİN AVRUPA BİRLİĞİ UYUM YASALARINA BİLİŞSEL HAZIR BULUNUŞLUK DÜZEYİNİN HİZMET SÜRELERİ VE BRANŞLARI AÇISINDAN ANALİZİ

Polis Bilimleri Dergisi

DİNSEL ŞİDDET KAPSAMINDA METİN, BAĞLAM VE YORUM İLİŞKİSİ

bilimname

Türk Örnekleminde Avukat Olan İle Olmayanların Adalete Ve Türkiye'deki Hukuk Sistemine İlişkin Sosyal Temsilleri

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Federal Almanya’nın Avrupa Birliği bölgesel politikalarının oluşumundaki etkisi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

KAMU POLİTİKALARINA YÖN VERMESİ AÇISINDAN PKK ŞİDDETİNİN SOSYO-KÜLTÜREL KAYNAKLARI

Polis Bilimleri Dergisi

AB’nin Kurumsal ve Yasal/Hukuki Açıdan Terörle Mücadele Politikaları

International Journal of Academic Value Studies

AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDEN TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ VE TRAKYA BÖLGESİNDEN ÖRNEKLER

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi

Çatışma Alanlarında Ekonomik Faaliyetleri Arttırma

Güvenlik Stratejileri Dergisi

SUÇ MAĞDURLARININ KORUNMASINDA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ROLÜ: AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI

Polis Bilimleri Dergisi

KUR’AN, YORUM VE ŞİDDET MESELESİ

bilimname