You are here

Search Publications

Displaying 1 - 16 of 16

Toplumsal Değişme ve Küreselleşme Bağlamında Eğitim ve Eğitim Programları: Kavramsal Bir Çözümleme

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

ÖĞRENCİLERİN ANNE BABA TUTUMLARINI ALGILAMA BİÇİMLERİ VE ŞİDDETE EĞİLİMLERİ

Turkish Studies

FUTBOLDA ŞİDDET VE POLİS

Polis Bilimleri Dergisi

KÜRESEL TERÖRİZM SORUNUNA GÜVENLİK PERSPEKTİFLİ BİR YAKLAŞIM

Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

YENİ KÜRESEL TEHDİTLER VE YENİ PARADİGMA

Polis Bilimleri Dergisi

KÜRESELLEŞME VE SPOR ENDÜSTRİSİ

Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi

DİNSEL ŞİDDET KAPSAMINDA METİN, BAĞLAM VE YORUM İLİŞKİSİ

bilimname

DAVRANIŞ EKONOMİSİ VE NÖRO-FİNANS

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

KÜRESELLEŞME VE KENTSEL YOKSULLUK: SOSYOLOJİK BİR PERSPEKTİF

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

KAMU POLİTİKALARINA YÖN VERMESİ AÇISINDAN PKK ŞİDDETİNİN SOSYO-KÜLTÜREL KAYNAKLARI

Polis Bilimleri Dergisi

SİVİL HAVACILIĞIN GELİŞİMİ VE KÜRESELLEŞME SURECİNE KATKILARI: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRK İŞÇİ SENDİKACILIĞI VE YAŞANAN ÖRGÜTLENME SORUNU

Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Çatışma Alanlarında Ekonomik Faaliyetleri Arttırma

Güvenlik Stratejileri Dergisi

KÜRESELLEŞMENİN SİYASAL ETKİLERİ, GÖÇ VE UKRAYNA-RUSYA KRİZİ

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

KUR’AN, YORUM VE ŞİDDET MESELESİ

bilimname

KÜRESELLEŞME SONRASI HUKUK DEVLETİ: MİT Mİ, GERÇEKLİK Mİ?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası