You are here

Search Publications

Displaying 1 - 21 of 21

7,62 mm x 51 mm FĠġEKLERĠNDE BARUT MĠKTARINA BAĞLI OLARAK MERMĠ HIZLARININ GELĠġTĠRĠLEN DÜZENEKLE BELĠRLENMESĠ

Savunma Bilimleri Dergisi

TOZALTI KAYNAK BAĞLANTISININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE TERMAL VE MEKANİK ANALİZİ

Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

FARKLI ISIL İŞLEM KOŞULLARINDAKİ 2024 ALUMİNYUM ALAŞIMLARININ KOROZYON SONRASI MEKANİK ÖZELLİKLERİNDEKİ KAYBIN BELİRLENMESİ

Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

Probiyotik Escherichia coli Suşu Nissle 1917

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

10-11 YAŞ ÇOCUKLARININ SALDIRGANLIK VE UMUTSUZLUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ

The Journal of Academic Social Science Studies

Alüminyum Hedefte Depolanan Enerjinin Elektron Enerjisi ile Değişimi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi

Travma sonrası stres bozukluğunda bilişsel süreçler

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

BİR ÇEVRİM İÇİ UZAKTAN TAKİP SİSTEMİ TASARIMI

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

Mücadele Sporlarında Görsel ve İşitsel Basit Reaksiyon Zamanının Belirlenmesinde El Tercihinin Etkisi

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ZORBALIK KARŞITI PROGRAM UYGULAMASI: OKULU ZORBALIKTAN ARINDIRMA PROGRAMI

Eğitimde Kuram ve Uygulama Dergisi

BURSA’DAKİ ALT VE ORTA GELİRE YÖNELİK TOKİ KONUTLARINDA MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI

Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

Vibrio Anguillarum ile İnfekte Edilmiş Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Hematolojik İncelemeler

Uludag University Journal of The Faculty of Veterinary Medicine

Sığırlarda Respiratorik Distrese ve Asfeksiye Yol Açan Önemli Zehirlenmeler

Uludag University Journal of The Faculty of Veterinary Medicine

HASAT SONRASI HASTALIKLARA KARŞI SICAKLIK UYGULAMALARININ KULLANIMI

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

YAŞLILIK PSİKOLOJİSİ İLE İLGİLİ YAPILAN BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN TARİHİ VE LİTERATÜRÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

ÖĞRENCİLERİN YEREL HALKA BAKIŞ AÇILARI İLE YÖRE HAKKINDAKİ TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: HARMANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

RBC+C Modeline Göre Doğrunun Denklemi Kavramının Soyutlanması Üzerine Bir Çalışma: Özel Bir Durum Çalışması

ERGENLİK DÖNEMİNDE DUA VE İBADET PSİKOLOJİSİ ÜZERİNE TEORİK BİR YAKLAŞIM

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

BURSA’DA DIŞA KAPALI KONUT YERLEŞMELERİNİN OLUŞUM SÜRECİ VE SINIFLANDIRILMASI

Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

ULUSLARARASI TERÖRİZMİN GELİŞİMİ VE DİNİ MOTİVASYONLU TERÖR OLGUSU

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

AFGANİSTAN: BÖLGESEL REKABET VE YENİ AÇILIMLAR

Güvenlik Stratejileri Dergisi