You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 1269
sort ascending

İmmünglobulinler ve Septisemi

Uludag University Journal of The Faculty of Veterinary Medicine

Sığırlarda Respiratorik Distrese ve Asfeksiye Yol Açan Önemli Zehirlenmeler

Uludag University Journal of The Faculty of Veterinary Medicine

Vibrio Anguillarum ile İnfekte Edilmiş Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Hematolojik İncelemeler

Uludag University Journal of The Faculty of Veterinary Medicine

BİR TEKSTİL FABRİKASINDA SİMÜLASYON UYGULAMASI

Journal of International Management, Educational and Economics Perspectives

Thiacloprid ve D-Tubokurarin’in Rana ridibunda Gastrokinemius Kası Üzerine Toksik Etkileri III: Oksidatif Potansiyel

Süleyman Demirel University Journal of Eğirdir Fisheries Faculty

Krom (VI)’nın Oreochromis niloticus, Cyprinus carpio, Clarias gariepinus ile Callinectes sapidus’un Dokularında Birikimi, Protein ve Glikojen Düzeylerine Etkileri

Süleyman Demirel University Journal of Eğirdir Fisheries Faculty

Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Mannan-oligosakkarit (MOS) Kullanımı Üzerine Türkiye'de Farkındalık Yaratma

Süleyman Demirel University Journal of Eğirdir Fisheries Faculty

ÖN ERGENLİK DÖNEMİNDEKİ ÜSTÜN ZEKÂLI GENÇLERİN EMPATİ ALGISININ BENLİK SAYGISINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi

GÜVENLİK ALAN YETERLİLİKLERİ VE AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi

GÜVENLİK BİLİMLERI ALANI İÇİN BİR EĞİTİM MODELİ ÖNERİSİ

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi

AARHUS SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE ORMANCILIKTA YARGIYA ERİŞİM KONUSUNDA BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA AVRUPA'DAKİ TÜRK CEPHELERİNDEN GALİÇYA-ROMANYA ÖRNEĞİNDE SAVAŞ TARİHİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi

TİREBOLU-YUKARIBOĞALI’DA KOLÇAK OYUNU: TARİHÇESİ VE SPORA KATKILARI

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

ANADOLU’DA ORTAÇAĞ LOJİSTİK MERKEZLERİ SELÇUKLU LİMAN KENTLERİ

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

KENTSEL ALANDA MEKÂNSAL DÜZENLEME VE KADININ KENT KULLANIM HAKKI: HOPA ÖRNEĞİ

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

AVRUPA BİRLİĞİ (AB) TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA ÇEK VE ROMANYA CUMHURİYETLERİ’NİN DEMOKRATİKLEŞME REFORMLARI

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ARTVİN MİLLETVEKİLLERİ: 1946'DAN BUGÜNE ARTVİN MİLLETVEKİLLERİNİN SOSYOLOJİK ANALİZİ

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

KARADENİZ'İN GÜVENLİĞİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

SAVUNMA SANAYİİNDE VASIFLI İŞÇİLERİN YABANCI UZMANLAR HAKKINDA TUTUMLARI

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

JAKOB MAUVILLON'U N DİN FELSEFESİ -"DAS EINZIGE WAHRE SYSTEM DER CHRISTLICHEN RELIGION" MERKEZLİ BİR ANALİZ-

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

CEZAEVLERİNDE DİNÎ YAŞANTI VE DİN ALGISI

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

SİYASAL TOPLUMSALLAŞMA SÜRECİNDE GENÇLİK -TEORİK VE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

DR. JULES (GYULA ) GERMANÜS VE TÜRK İNKILÂBINA DAİR RİSALESİ

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

TÜRK HARF DEVRİMİNİN KÜLTÜREL TEMELLERİ

Folklor/Edebiyat Dergisi

DÜŞÜNCE TARİHİMİZİN EĞİTİMCİ SİMALARINDAN AYŞE SIDIKA HANIM VE USÛL-I TALÎM VE TERBİYE DERSLERİ ADLI ESERİ

Folklor/Edebiyat Dergisi

PROHIBITION AGAINST THE USE OF FORCE AND THE COERCIVE USES OF THE CYBERSPACE

Journal of Naval Sciences And Engineering

“Batı”nın “Doğu”da Bir Şeytan Yaratma Girişimi Olarak İslamofobi ve Anti-İslamizm: Tarihsel Bir Yaklaşım

İlahiyat Akademi Dergisi

Sınav Görevlisi Atama Probleminin Hedef Programlama Yöntemiyle Çözümü

Bilge International Journal of Science And Technology Research

Bitki Aktivatörü Uygulamalarının Domateste Polen Oluşumu Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Bilge International Journal of Science And Technology Research

ULUSLARARASI SİSTEM VE GÜVENLİK AÇISINDAN DEĞİŞEN SAVAŞ KURGUSU; SİBER SAVAŞ ÖRNEĞİ

Güvenlik Bilimleri Dergisi