You are here

Search Publications

Displaying 1 - 13 of 13

İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Yenilik Yönetimi Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Algıları

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

İş-Aile Yaşam Çatışması, İş Tatmini ve İş Stresi Arasındaki İlişkiler

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Patoloji Laborantlarında Ksilen Solumanın Antioksidan Sistem Üzerine Etkileri

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

E-BELEDİYECİLİK VE BİR KENT BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMASI

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE PEYZAJ MİMARLIĞINDA KULLANIMI

Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Mücadele Sporlarında Görsel ve İşitsel Basit Reaksiyon Zamanının Belirlenmesinde El Tercihinin Etkisi

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi

Malmquist toplam faktör verimlilik endeksi: Türk otomotiv sanayi uygulaması

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

ETİK LİDERLİK TARZI, DUYARSIZLAŞMA VE DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

NENE HATUN TÜNELİNDE (İZMİR) ‘Q’ KAYA KÜTLE SINIFLAMASININ UYGULANMASI (1+504.00-1+314.30KM)

Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

ERKEKLERİN YAŞADIĞI YER DEĞİŞKENİ BAKIMINDAN MASKULEN-FEMİNEN, HİPOKONDRİ VE SOSYAL İÇE DÖNÜKLÜK TEPKİLERİ

International Journal of Education Science and Technology

Türkiye ekonomisinin büyüme dinamikleri ve işsizliğe etkisi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVESİNDEN TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ VE TRAKYA BÖLGESİNDEN ÖRNEKLER

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi

KÜRESELLEŞMENİN SİYASAL ETKİLERİ, GÖÇ VE UKRAYNA-RUSYA KRİZİ

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi