You are here

Search Publications

Displaying 1 - 24 of 24

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ İNCELENMESİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR AT ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İŞ İLE İLGİLİ STRES KAYNAKLARI KARŞILAŞTIRILMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

STRES VE ÖĞRENME ARASINDAKİ İLİŞKİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

21'İNCİ YÜZYIL ORTAK GÜVENLİK ORTAMI: ASKERÎ STATÜLÜ KOLLUK KUVVETLERİ İÇİN PLÂNLAMA ÖNERİLERİ

Güvenlik Bilimleri Dergisi

ULUSLARARASI GÜVENLİĞE YÖNELİK YENİ TEHDİTLER BAĞLAMINDA ÖNLEYİCİ MEŞRU MÜDAFAA

Savunma Bilimleri Dergisi

21.YÜZYIL İÇİN ABD GÜVENLİK POLİTİKASI VE BÜYÜK ORTA DOĞU GİRİŞİMİ

Savunma Bilimleri Dergisi

ABD Başkanları G.W. Bush ve B. Obama Dönemlerinde Yayımlanan Ulusal Güvenlik Stratejilerinde İttifak Söylemleri ve S.Walt’un İttifak Teorisi

Savunma Bilimleri Dergisi

KAMU YÖNETİMİNDE YAŞANAN DÖNÜŞÜMLERİN İÇ GÜVENLİK SEKTÖRÜNE YANSIMALARI

Güvenlik Bilimleri Dergisi

Yeni Tehditler, Güvenliğin Genişleme Boyutları ve İnsani Güvenlik

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi

KRİZ YÖNETİMİ VE GÜÇ KULLANIMI

Savunma Bilimleri Dergisi

Stresle Başa Çıkma Tutumlarının İnsani Değerler Açısından İncelenmesi: Kamu Kurumu Çalışanları Üzerine Bir Çalışma

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

11 EYLÜL SONRASINDA YENİ GÜVENLİK ANLAYIŞI, İNSAN HAKLARI VE DEMOKRATİK KOLLUK

Polis Bilimleri Dergisi

Uluslararası Sistemde Güvenlik Kavramının Değişimi Ekonomik Ve Jeopolitik Arka Planı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

ULUSLARARASI SİSTEM VE GÜVENLİK AÇISINDAN DEĞİŞEN SAVAŞ KURGUSU; SİBER SAVAŞ ÖRNEĞİ

Güvenlik Bilimleri Dergisi

GELECEĞİN GÜVENLİK ORTAMININ ŞEKİLLENMESİNDE HİBRİT SAVAŞ MODELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Güvenlik Bilimleri Dergisi

TERÖRİZMLE MÜCADELE: Devletlerin Ayrı Bir Mücadelesi mi Yoksa Uluslararası Kurumlarla Desteklenmiş Bir Mücadele mi?

Polis Bilimleri Dergisi

KARADENİZ'İN GÜVENLİĞİNİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Karadeniz Araştırmaları Dergisi

THOMAS HOBBES VE JOHN LOCKE’UN GÜVENLİK ANLAYIŞLARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ

Güvenlik Stratejileri Dergisi

Nakil İşleminin Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, W. 1792)'nın Bazı Kan Parametre Değerleri Üzerine Etkileri

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi

DİNİ TUTUM - STRESLE BAŞA ÇIKMA İLİŞKİSİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

TRAFİK POLİSLERİ ARASINDA MESLEKSEL STRESİN KAYNAKLARI VE SONUÇLARI: ESKİŞEHİR TRAFİK POLİS EĞİTİM MERKEZİNDE BİR ARAŞTIRMA

Polis Bilimleri Dergisi

GÜÇSÜZ GÜÇ

Güvenlik Stratejileri Dergisi

3B YAZICI: ATLANTİK VE AVRASYA REKABETİNDE YENİ BİR FAKTÖR

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

BURSA’DA DIŞA KAPALI KONUT YERLEŞMELERİNİN OLUŞUM SÜRECİ VE SINIFLANDIRILMASI

Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi