You are here

Search Publications

Displaying 1 - 18 of 18

Savunma Harcamaları Düzeyinin Belirlenmesi: Teorik Bir Tartışma

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Sosyal Bilgiler Etkinliklerinin Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu

Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

FUTBOLDA ŞİDDET VE POLİS

Polis Bilimleri Dergisi

ADOLESAN DÖNEM BASKETBOLCULARDA MEVKİLERE GÖRE YAPISAL VE MOTORİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi- Niğde Üniversitesi

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ THU (TOPLUMA HİZMET UYGULAMARI) DERSİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ: NİTEL ÇALIŞMA

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi

MEŞRUTİYETTEN GÜNÜMÜZE TÜRKİYE'DE SPOR POLİTİKALARI VE 1980 SONRASI PARTİ VE HÜKÜMET PROGRAMLARI İLE KALKINMA PLANLARINDA SPORUN YERİ

Akademik Bakış

İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Spor Yapma Durumlarına göre Zorbalık Eğilimleri ve Zorbalıkla Baş Etme Tarzlarının Spor ve Özel Eğitim Açılarından İncelenmesi

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi

Türkiye’de İtfaiye Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve Etkinliği Sorunu

Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

KÜRESELLEŞME VE SPOR ENDÜSTRİSİ

Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi

TEKNOLOJI GELIŞTIRME BÖLGESI YÖNETICI ŞIRKETLERININ YÖNETIM ETKINLIĞININ VERI ZARFLAMA ANALIZı ILE DEĞERLENDIRILMESI

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

GÜNLÜK GAZETELERDE SPORUN YER ALIŞI

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

İlköğretim 2. Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Tıp fakültesi öğrencilerinin spor yapma alışkanlıkları ve spor yaralanmalarının değerlendirilmesi

Gülhane Tıp Dergisi

TÜRKÇE EĞİTİMİNDE AKTİF ÖĞRENME ETKİNLİKLERİNDEN YARARLANMA

International Journal of Language Academy

Sağlık İşletmelerinde Etkinlik Analizi: Kocaeli Örneği

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Veri zarflama analizi sürecinde temel bileşenler analizinin ayırım gücünü arttırıcı etkisi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

SAĞLIK HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET: ETKİNLİK VE MEKANSAL ETKİLEŞİM ANALİZİ

Journal of Life Economics

Sağlık Bakanlığı Genel Hastaneleri ve Sağlık Bakanlığına Devredilen SSK Genel Hastanelerinin Teknik Verimliliklerinin Karşılaştırmalı Analizi

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi