You are here

Search Publications

Displaying 1 - 15 of 15

ÖĞRENCİLERİN ANNE BABA TUTUMLARINI ALGILAMA BİÇİMLERİ VE ŞİDDETE EĞİLİMLERİ

Turkish Studies

FUTBOLDA ŞİDDET VE POLİS

Polis Bilimleri Dergisi

KÜLTÜRDEN YÖNETİM ANLAYIŞINA BİR GEZİNTİ: TÜRK VE KIRGIZ ATASÖZLERİNDE YÖNETİM OLGUSU

Savunma Bilimleri Dergisi

BİLGİ PAYLAŞIMI BAKIMINDAN DEVLET SIRRI KAVRAMI VE ULUSAL GÜVENLİK

Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi

DİNSEL ŞİDDET KAPSAMINDA METİN, BAĞLAM VE YORUM İLİŞKİSİ

bilimname

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ POLİTİKA BELİRLEME SÜRECİNDEKİ ROLÜ: TÜSİAD ÖRNEĞİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

YÖNETİMİN GELİŞTİRİLMESİ: TÜRK POLİS TEŞKİLATI’NIN YAPISAL AÇIDAN DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN BİR YAKLAŞIM

Polis Bilimleri Dergisi

FBI PERSONEL POLİTİKALARI VE TÜRK POLİS TEŞKİLATINA ÖNERİLER

Polis Bilimleri Dergisi

Yönetim Sürecinde Otorite Kullanımı ve Ortaya Çıkan Sorunların Değerlendirilmesi: Eleştirel Bir Yaklaşım

Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi

KAMU POLİTİKALARINA YÖN VERMESİ AÇISINDAN PKK ŞİDDETİNİN SOSYO-KÜLTÜREL KAYNAKLARI

Polis Bilimleri Dergisi

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDEKİ KADIN MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM ALGILARI

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Çatışma Alanlarında Ekonomik Faaliyetleri Arttırma

Güvenlik Stratejileri Dergisi

KLASİK - NEO KLASİK DÖNÜŞÜM SÜRECİ: “YENİ KAMU YÖNETİMİ”

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

KUR’AN, YORUM VE ŞİDDET MESELESİ

bilimname

Antik Lykaonia’da Yönetim ve Şehirleşme

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi