You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 38

ÖĞRENCİLERİN ANNE BABA TUTUMLARINI ALGILAMA BİÇİMLERİ VE ŞİDDETE EĞİLİMLERİ

Turkish Studies

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ İNCELENMESİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR AT ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İŞ İLE İLGİLİ STRES KAYNAKLARI KARŞILAŞTIRILMASI

Savunma Bilimleri Dergisi

KUR’AN’DA İSTİĞNÂ

İhya Uluslararası İslam Araştırmaları Dergisi

STRES VE ÖĞRENME ARASINDAKİ İLİŞKİ

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

CREATING AN E-LEARNING ENVIRONMENT BY USING CONSTRUCTIVIST THEORY FOR POLICE MANAGEMENT TRAINING COURSES IN THE TURKISH NATIONAL POLICE

Polis Bilimleri Dergisi

TÜRK POLİS TEŞKİLATININ TARİHİ GELİŞİMİ

Polis Bilimleri Dergisi

Yakalama ve Gözaltına Alma Uygulamalarında Riskler ve İş Kazaları

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

FUTBOLDA ŞİDDET VE POLİS

Polis Bilimleri Dergisi

Bir Mesleki Eğitim Kurumu Olarak Polis Meslek Yüksek Okulları

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

AVUSTRALYA POLİS TEŞKİLATI

Polis Bilimleri Dergisi

DEMOKRATİK ÜLKELERDE POLİS VE JANDARMA TEMEL EĞİTİMİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Polis Bilimleri Dergisi

POLİSLERİN SPOR MÜSABAKALARINDAKİ SALDIRGAN SEYİRCİYE MÜDAHALEDE KENDİ TARAFTARLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Stresle Başa Çıkma Tutumlarının İnsani Değerler Açısından İncelenmesi: Kamu Kurumu Çalışanları Üzerine Bir Çalışma

Kara Harp Okulu Bilim Dergisi

Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sosyodemografik Özellikleri ve Psikolojik İhtiyaçlarının İncelenmesi: Adile Sadullah Mermerci Örneklemi

Polis Bilimleri Dergisi

MASLOW'UN İHTİYAÇLAR (GÜDÜLER) PİRAMİDİ VE POLİSİN YABANCILAŞMA OLGUSU

Polis Bilimleri Dergisi

POLİSLERİN AVRUPA BİRLİĞİ UYUM YASALARINA BİLİŞSEL HAZIR BULUNUŞLUK DÜZEYİNİN HİZMET SÜRELERİ VE BRANŞLARI AÇISINDAN ANALİZİ

Polis Bilimleri Dergisi

DİNSEL ŞİDDET KAPSAMINDA METİN, BAĞLAM VE YORUM İLİŞKİSİ

bilimname

VATANDAŞLARIN SUÇ KORKU (GÜVENLİK ENDİŞESİ) SEVİYESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER: MALATYA ÖRNEĞİ

Polis Bilimleri Dergisi

FUTBOL KARŞILAŞMALARINDA GÖREV YAPAN POLİSLERİN SEYİRCİ SALDIRGANLIĞINI ALGILAMA BİÇİMLERİ

Polis Bilimleri Dergisi

Nakil İşleminin Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss, W. 1792)'nın Bazı Kan Parametre Değerleri Üzerine Etkileri

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Dergisi

DİNİ TUTUM - STRESLE BAŞA ÇIKMA İLİŞKİSİ

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

KUR’AN-I KERİM’DE “TEZYİNU’L-AMEL” YA DA ÇİRKİNİ GÜZEL GÖRMEK

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

KUR’AN-I KERİM’DE “TEZYİNU’L-AMEL” YA DA ÇİRKİNİ GÜZEL GÖRMEK.

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Kur’an’da Adalet Psikolojisi -Adaleti Engelleyen Psiko-Sosyal Faktörler

Hikmet Yurdu Düşünce - Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

TÜRKİYE'DE IÇ GÜVENLİK TEŞKİLATLARI VE ÖZELLİKLERİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi

TRAFİK POLİSLERİ ARASINDA MESLEKSEL STRESİN KAYNAKLARI VE SONUÇLARI: ESKİŞEHİR TRAFİK POLİS EĞİTİM MERKEZİNDE BİR ARAŞTIRMA

Polis Bilimleri Dergisi

FBI PERSONEL POLİTİKALARI VE TÜRK POLİS TEŞKİLATINA ÖNERİLER

Polis Bilimleri Dergisi

POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Polis Bilimleri Dergisi

KENT GÜVENLİĞİ ÖRGÜTLENMESİNDE MAHALLE VE ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLERİ

Polis Bilimleri Dergisi