You are here

Search Publications

Displaying 1 - 20 of 20

BASKETBOLDA TOP HAKİMİYETİNİN ANALİZİ VE TAKIM PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİSİ

Pamukkale Spor Bilimleri Dergisi

ÖĞRENCİLERİN ANNE BABA TUTUMLARINI ALGILAMA BİÇİMLERİ VE ŞİDDETE EĞİLİMLERİ

Turkish Studies

EĞİTİM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARINDA GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK SORUNSALI

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

FUTBOLDA ŞİDDET VE POLİS

Polis Bilimleri Dergisi

ADOLESAN DÖNEM BASKETBOLCULARDA MEVKİLERE GÖRE YAPISAL VE MOTORİK ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi- Niğde Üniversitesi

İlköğretimde Uygulanan Performans Görevlerinin Etkililiğine İlişkin Geliştirilen Tutum Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

EĞİTİLEBİLİR ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERDE BASKETBOL ANTRENMANLARININ TEKNİK ve KUVVET ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi

Türkiye Basketbol Ligi Takımlarının Farklı Sezonlardaki Verimlilik Oranlarının Karşılaştırması

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

PROFESYONEL ERKEK BASKETBOLCULARIN SALDIRGANLIK DÜZEYLERİ İLE MAÇ BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

Spormetre / Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi

DİNSEL ŞİDDET KAPSAMINDA METİN, BAĞLAM VE YORUM İLİŞKİSİ

bilimname

ERKEK BASKETBOL VE HENTBOLCULARIN BAZI MOTORİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi- Niğde Üniversitesi

BASKETBOL SPORUNUN 7-12 YAŞLARINDAKİ ERKEK ÇOCUKLARINDAKİ BOY-KİLO VE VÜCUT YAĞ ORANINA ETKİSİ

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi- Niğde Üniversitesi

Sosyal fobide bilissel süreçleri değerlendirmeye yönelik yeni bir ölçme aracı: Sosyal düsünceler ve inançlar ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

BEŞ YAŞ ÇOCUKLARI İÇİN MARMARA SOSYAL DUYGUSAL UYUM ÖLÇEĞİ' NİN ( MASDU-5 YAŞ ) GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi

KAMU POLİTİKALARINA YÖN VERMESİ AÇISINDAN PKK ŞİDDETİNİN SOSYO-KÜLTÜREL KAYNAKLARI

Polis Bilimleri Dergisi

Sporda İmgeleme Envanterinin Türk Sporcular için Uyarlanması

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

d2 DİKKAT TESTİNİN SPORCULARDA GÜVENİRLİĞİ VE GEÇERLİĞİ

Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

Çatışma Alanlarında Ekonomik Faaliyetleri Arttırma

Güvenlik Stratejileri Dergisi

PSİKOLOJİK RAHATLIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

KUR’AN, YORUM VE ŞİDDET MESELESİ

bilimname