You are here

Search Publications

Displaying 1 - 30 of 85

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım

Savunma Bilimleri Dergisi

SAVUNMA SANAYİİNDE VASIFLI İŞÇİLERİN YABANCI UZMANLAR HAKKINDA TUTUMLARI

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

Müttefik Güç Harekâtı İnsani Müdahalelerin Bir İstisnası mıdır? NATO'nun Kosova'ya Yönelik Harekâtının Uluslararası Hukuk ve Askeri Bakış Açılarından Değerlendirilmesi

Savunma Bilimleri Dergisi

Örgütsel Ortamda Tükenmişliğin İzlenim Yönetimi Taktikleri ile İlişkisi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgütsel Bağlılığa ve İş Tatminine Etkisi: İnsan Kaynakları Yöneticileri Üzerinde Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Duygusal emek ve psikolojik sıkıntı: iş–aile çatışmasının aracılık etkisi

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Toplumsal Değişme ve Küreselleşme Bağlamında Eğitim ve Eğitim Programları: Kavramsal Bir Çözümleme

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mizah Tarzları

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

Satınalma Alternatiflerinin Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi: Keskin Nişancı Tüfekleri Üzerine Bir Uygulama

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Öğretmenlerin Bürokratik Sosyalleşme Düzeyleri

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN STRESLE BAŞA ÇIKMA TARZLARININ İNCELENMESİ

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

SPİNTRONİK SİSTEMLERİN MONTE CARLO SİMÜLASYONU

Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

Üniversite-Sanayi-Devlet İşbirliğinin Sağlayıcısı Olarak Teknoparklar ve Teknoloji Transferi İşbirliklerinde Mevcut Durum

Savunma Bilimleri Dergisi

Kurumsal Performans Karnesi ve Havacılık Sektöründe Bir Uygulama

Savunma Bilimleri Dergisi

ABD Başkanları G.W. Bush ve B. Obama Dönemlerinde Yayımlanan Ulusal Güvenlik Stratejilerinde İttifak Söylemleri ve S.Walt’un İttifak Teorisi

Savunma Bilimleri Dergisi

Gönüllü İşten Ayrılmalar Üzerine Ekonometrik Bir Yaklaşım

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

AKADEMİK BAŞARI VE KİŞİLİK İLİŞKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Savunma Bilimleri Dergisi

FEN EĞİTİMİNDE PROBLEM ÇÖZME SÜRECİNDE KULLANILAN PROBLEM ÇÖZME STRATEJİLERİ VE ÖRNEK BİR UYGULAMA

Savunma Bilimleri Dergisi

KARA PLATFORMLARI İÇİN AKTİF KORUMA SİSTEMLERİ

Savunma Bilimleri Dergisi

HAVA GÜCÜNÜN BÖLGESEL MUKAYESESİ

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi

BİR İNŞAAT PROJESİNİN EVRELERİ İLE ZAMAN VE MALİYET ANALİZİNİN PROJE YÖNETİM TEKNİKLERİ VASITASIYLA İNCELENMESİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

YÜKSEKÖĞRETİM MEVZUATINDA BİLİMSEL YÖNTEM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İLE İTÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNİN KARŞILAŞTIRMASI

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

İlköğretimde Uygulanan Performans Görevlerinin Etkililiğine İlişkin Geliştirilen Tutum Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Anabilim Dalı'nın / Bölümü'nün 2004-2009 Yılları Arasındaki Çalışmaları

Osmanlı Bilimi Araştırmaları

Kıbrıs’taki İngiliz üslerinin stratejik önemi

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

MALİ GÜÇ VE ASKERÎ GÜÇ ARASINDAKİ KRİTİK İLİŞKİ: OSMANLI İMPARATORLUĞU ÖRNEĞİ

Savunma Bilimleri Dergisi

İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Spor Yapma Durumlarına göre Zorbalık Eğilimleri ve Zorbalıkla Baş Etme Tarzlarının Spor ve Özel Eğitim Açılarından İncelenmesi

Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi

SPOR KULÜBÜ YÖNETİCİLERİNİN ÇATIŞMAYI YÖNETME STRATEJİLERİNİN MÜKEMMELİYETÇİLİK ÖZELLİKLERİYLE İLİŞKİSİ

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi

Türk Emniyet Teşkilatında Devlet Büyüklerini ve Önemli TesisleriKoruma Hizmetlerinde Risk Yönetimi

Polis Bilimleri Dergisi

‘DÖVÜŞ KULÜBÜ’ FİLMİNİN RUHBİLİMSEL ÇÖZÜMLEMESİ

Akademik Bakış